Hem » Läsvärt

Läsvärt

Största algblomningen

28 juli 2010 – 20:46 Kommentarer inaktiverade för Största algblomningen

Foto: Micke Westin Alger i Bornholmsgattet

Under tisdagen rapporterade Kustbevakningen att man har observerat ansamling av alger i vattnet utanför Ystad och Trelleborg. Hittills har Sveriges kuster varit förskonade från algerna då de för det mesta hållit sig ute tills havs, men vi har nu det den största algblomningen på fem år med ett 100 mil långt och 30 mil brett bälte av alger. Det är det varma ytvattnet, svaga ljumma vindar och höga temperaturer som gett algerna möjlighet att växa till kraftigt.
Forskningsfartyget Argos gjorde under förra veckan mätningar, och det visade sig att större delen av algerna är giftiga. Lennart Gladh, Världsnaturfondens Östersjöexpert är oroliga för att man får ännu flera döda bottnarna i Östersjön. Alla de alger som faller ner till botten kräver syra för att förmultna. Processen frigörs fosfor och bottnarna dör. Stora mängder kväve och fosfor från gödselmedel når Östersjön via floder, vilket gynnar algblomningen. Övergödning är det allvarligaste miljöproblemet för Östersjön. Jordbruket är den enskilt största källan och än mer kraftfulla åtgärder behövs såväl i Sverige som i andra länder för att minska jordbrukets negativa påverkan på Östersjön, enligt Lennart Gladh.
Tätaste koncentrationerna av alger finns nu kring polska kusten och runt Gotland och Öland. Även i vattnen mellan Tyskland och Danmark och i Finska viken finns det stora ansamlingar på ytan. Ansamlingarna utgörs i huvudsak av blågrönalger, eller cyanobakterier, av arten Nodularia spumigena som är giftig. Råkar man svälja vatten med stora mängder av bakterierna finns risk för leverskador.
/Stina Jansson