Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

SXK Uppsalakretsens hederspris till Tony Wärdig

12 oktober, 2010 – 09.00 Kommentarer inaktiverade för SXK Uppsalakretsens hederspris till Tony Wärdig

Svenska kryssarklubbens krets i Uppsala har tilldelat Tony Wärdig, Västervik, sitt hederspris.

Priset har instiftats till landshövdingen Robert von Kraemers minne och utdelas till en person  eller organisation som, i likhet med von Kraemer  har gjort insatser av särskilt stor betydelse för båtlivet inom kretsens verksamhetsområde. Insatserna kan bestå av konkreta och bestående åtgärder inom båtlivets infrastruktur såväl som ideella och yrkesmässiga insatser för främjandet av båtlivet och dess utveckling.

Landshövdingen Robert von Kraemer visade under sin ämbetsperiod under 1800-talet stort intresse för sitt län och för allmänna samhällsfrågor, särskilt de ekonomiska. Bland de många särskilda initiativ och åtgärder, som under hans långvariga tid som landshövding kom länet till godo kan nämnas uppmuddringar av Fyris-, Enköpings-, och Örsundsåarnas nedre lopp samt av passagerna vid Erikssund och Stäket. Han bidrog också till bildandet av bolag för ångbåtsförbindelser mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Örsundsbro, åtgärder som sammantaget innebar avgörande steg för båtlivets utveckling i norra Mälaren.

Under sin tid som ordförande i Uppsala Sjösportföreningars samarbetskommitté, vice ordförande i styrelsen för Svenska kryssarklubbens Uppsalakrets samt som vice ordförande i Ekolns segelklubb engagerade sig Tony Wärdig starkt och energiskt i frågan kring fast broförbindelse över Almare-Stäket och bidrog i avgörande grad till att järnvägsbron slutligen kom att utformas så att rimligt stora segelbåtar även fortsättningsvis kunde passera.

Priset utdelades på försommaren i samband med Uppsalakretsens traditionella båtmöte i Örsundsbro. Kretsens ordförande, B-Å Nylander, erinrade i sitt tal bl a om Tony Wärdigs mångåriga insatser för båtlivet i kretsen och andra båtorganisation och uppehölls sig vid Tonys avgörande insatser för att få Banverket att backa från en alltför låg fast bro vid Almare-Stäket. ”Utan Tonys envisa insatser för en rimlig brohöjd hade stora delar av båtsporten i norra Mälaren kommit att bli instängd!”