Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Toautsläppsförbudet – Var ska jag tömma toatanken?

22 mars 2014 – 10:34 Kommentarer inaktiverade för Toautsläppsförbudet – Var ska jag tömma toatanken?

tomningsstationFrån och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.

På hemsidan batmiljo.se finns en redovisning över var mottagningsanläggningar finns. Från och med våren 2015 ska alla fritidsbåtshamnar som tar emot båtar med toatank ha en mottagningsanläggning, eller hänvisa till en närliggande mottagningsanläggning. Råd och anvisningar kring hur hamnarna ska planera kring detta finns på Transportstyrelsens hemsida. Idag finns ca 200 anläggningar över hela Sverige. Transportstyrelsen räknar med att det behövs 400 till.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter från 2001 ska alla fritidsbåtshamnar som har behov av att ta emot avfall ha en avfallsplan. Möjlighet att tömma båttoaletter ska ingå i planen. Men eftersom det inte har varit förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar så har det inte funnits krav på att hamnarna ska kunna ta emot just det avfallet.

Som fritidsbåtshamn i dessa sammanhang räknas ”plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor eller enkla förtöjningsplatser”. Med ”service” menar Transportstyrelsen att det kan räcka att man möjliggjort för båtar att lägga till. Ofta är servicen kopplad till någon form av avgift. Det går bra att samarbeta med närliggande hamnar om mottagningsanläggning för toalettavfall. Ett anslag om vart man ska gå för att tömma toatanken ska då finnas i hamnen. Naturhamn räknas inte som fritidsbåtshamn.