I en ny rapport har forskare för första gången undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåtstrafiken lagras i havsbotten och vattenlevande organismer. Resultatet visar att halterna av polyaromatiska kolväten (PAH), som är giftiga och kan bidra till cancer, är ..." /> Utsläpp från fritidsbåtar sätter spår | På Kryss Utsläpp från fritidsbåtar sätter spår | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Utsläpp från fritidsbåtar sätter spår

7 juni, 2022 – 11.10 Kommentarer inaktiverade för Utsläpp från fritidsbåtar sätter spår

I en ny rapport har forskare för första gången undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåtstrafiken lagras i havsbotten och vattenlevande organismer.

Resultatet visar att halterna av polyaromatiska kolväten (PAH), som är giftiga och kan bidra till cancer, är fem gånger högre i ytsedimenten i områden som Grebbestad och Tanumstrand, där båttrafiken är tät, jämfört med exempelvis intilliggande Sannäs, som har väsentligt mindre båttrafik.

– Det finns all anledning att fasa ut bensin- och dieseldrivna båtmotorer, säger Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande från Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan flera stora svenska lärosäten.

Ett av problemen för svensk skärgård är att den är känsligare än andra farvatten då tidvattenströmmarna är svaga. När vattengenomströmningen är låg i innerskärgården ligger föroreningar lättare kvar i sediment, växter och djur.

– Även om vi inte ser något alarmerande just nu, finns all anledning att mana till försiktighet med bensin- och dieseldrivna båtmotorer. Vi rekommenderar fortsatt arbete med att sänka halterna av PAH:er i havet genom till exempel generella hastighetsbegränsningar och stimulans av elmotorer och segling, säger Kjell Nordberg.

Sedan flera år tillbaka uppmuntrar Svenska Kryssarklubben genom sin tekniska nämnd medlemmarna att byta till miljövänligare bränslen såsom akrylatbensin och dieseln HVO 100, samt att tillämpa ecodriving, i den mån man inte använder segel som motor. 

(Källa: TT)