Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Säkerhet

Åklagare: tandlöst barnförbud för vattenskoter

28 april, 2019 – 21.38 9 kommentarer
I sommar inför regeringen åldersgränsen 15 år för att få köra vattenskoter. Men flera anser att bestämmelsen riskerar att inte ge avsedd effekt.
– Förbudet måste förenas med en straffsanktion för att inte bli tandlöst, säger kammaråklagaren Johan Bülow.
Regeringen har fattat beslut om ålderskrav för vattenskoter efter flera år med resultatlösa förslag och diskussioner i riksdagen om ålders- och behörighetskrav.
– 15-årsgränsen är en markering för föräldrar att det inte är lämpligt för barn att framföra sådana motorstarka fordon som vattenskoter. Det är en viktig och tydlig signal inför sommaren, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till På Kryss.
Åldersgränsen börjar gälla den 1 juni. Många myndigheter och organisationer välkomnar regleringen, men Åklagarmyndigheten är kritisk till att en överträdelse av kravet inte leder till straff.
– Vill man komma åt problemet och verkligen förändra beteendet så krävs straffsanktioner, säger kammaråklagare Johan Bülow vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö.
– Nu säger man ”du får inte”, men man förenar det inte med ett förbud som kan leda till straff. Istället borde man inrikta sig på föräldrarna på motsvarande sätt som man gör med olovlig körning med moped.Olovlig körning är ett trafikbrott och en vårdnadshavare som döms för tillåtande av olovlig körning med moped kan få sitt körkort återkallat. Motsvarande risk att straffas finns inte för en förälder som låter en 14-åring köra vattenskoter.

Både regeringen och myndigheter har sedan länge föreslagit krav på körkort och åldersgräns för vattenskoter.

Tomas Eneroth menar att bestämmelsen är väl motiverad och nöjd med att den införs till sommaren.
– Jag var angelägen att, innan sommaren, markera att det är olämpligt för barn att köra vattenskoter. Åldersgräns regleras i förordning och har en snabbare hantering, vilket var viktigt i det här fallet. Och jag utesluter inte att regeringen kommer med ytterligare åtgärder.

Både myndigheter och organisationer har tidigare fått yttra sig om förslaget på åldersgräns. Medan exempelvis Sjöfartsverket och Havs och vattenmyndigheten önskar ytterligare reglering menar Sweboat, båtbranschens riksförbund, att vattenskotrar inte ska särskiljas från andra farkoster på vatten. Även Kustbevakningen, som stöder förändringarna i förordningen, menar att vattenskotrar inte utgör ett större eller mindre säkerhetsproblem än andra snabba vattenfarkoster och att bestämmelserna därför ska omfatta även andra snabbgående båtar. Kustbevakningen påminner också om att förordningens bestämmelse om att vattenskotrar endast får köra i farleder inte tillämpas av Kustbevakningen eftersom rättsläget är osäkert.
Polisen har påpekat till regeringen att definitionen av vattenskoter från vattenskoterförordningen bara omfattar vattenskotrar med förbränningsmotor, men att dagens elmotorer har i stort sett samma prestanda som förbränningsmotorer.

För två år sedan presenterade näringsdepartementet ett lagförslag om förarintyg för vattenskoter som dock inte har lett till något beslut. Tomas Eneroth säger till På Kryss att han inte utesluter ytterligare reglering som exempelvis förarintyg, men vill inte gå in på några detaljer om hur och när en sådan reglering ska äga rum.

Förslaget om tillägg i förordningen om användandet av vattenskoter (1993:1053) är följande: ”Vattenskoter får framföras endast av den som har fyllt femton år.”

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,

9 kommentarer »

 • Erik skriver:

  Är för någon form av reglering, typ förarbevis. Men vart ligger logiken i att förbjuda en 14-åring att köra vattenskoter, men helt ok att köra typ en Sea-Doo Speedster i 60 knop… Bara för att det sitter en ratt på den och den är en ”båt”.
  Nä, bättre kan vi…

 • Ard Vromans skriver:

  Vattenskotrar fyller inget transportbehov förutom vid sjöräddning. De används enbart för nöjeskörning av huvudsakligen omogna tonårskillar utan sjövett. Farkoster av detta slag bör betraktas och tillåtas på samma sätt som gocart eller motorcrosscyklar, i en förening inom klart avgränsade områden och strikt licensiering. Det blir ju dyrt förstås och mindre attraktivt, men vi slipper många allvarliga olyckor och incidenter och miljön i vikar och bland skär blir bättre för flertalet.

 • Henrik Eriksson skriver:

  15-års gräns för vattenskoter är för lågt, inför 20-års gräns. Min erfarenhet är att de värsta buskörarna är tonåringar, dvs 13-20 år. Jag har inget emot vattenskoter som farkost – lite som att åka mc på sjön – men tyvärr är en stor majoritet av förarna omogna jättebebisar – oftast pojkar/män.

 • Martin Strömblad skriver:

  Förbjud otyget med vattenskoter. Kanske måste man ha det inom sjöräddning, kustbevakning mm. Man kan inte ha individer som kör runt i 60 knop som har noll koll på säkerhet och på omgivningen i och utan för hamnar och vikar.
  Mvh Martin

 • Göran Bengtsson skriver:

  Jag tycker att man i likhet med snöskoter inför krav på förarbevis för vattenskoter och en åldersgräns på 16 år med straffsatser i likhet med snöskoter. Jag har själv erfarenhet av att ta förarbevis för snöskoter och kan bara se det som positivt. Precis som i fjällmiljö måste vi ta hänsyn till den miljö, natur och omgivningar vi vistas i samt visa respekt och förståelse för de vi möter på sjön. Det lärs bäst ut genom en endagars teoriutbildning följt av en praktisk utbildning där du får lära dig köra vattenskoter säkert. Detta följs sedan av ett enkelt teoriprov. Allt avklarat på 2 dagar.
  /Göran

 • Magnus skriver:

  Min 13-åriga son har kört vattenskoter i flera år. Han kör med respekt och kör bättre än många 15-25 åringar. Varför skall han straffas? Dessutom, vad är skillnaden att köra ribbåt med stor motor under 15 år?

 • Magnus Sterky skriver:

  Inför ett körkort för alla båtar som lan köras över 15 knop. Ge ut det efter ett mycket enkelt kunskapstest.
  Ett körkort förvandlar en rättighet till ett tillstånd. Som kan dras in vid bestämmelsebrott mot hänsyn och regler. Svårare är det inte!

 • Ard Vromans skriver:

  14-åringen får inta köra vattenskoter, men för 15-åringen och äldre är det fritt fram att busköra och inskränka friheten för den som tror sig finna stillhet och lugn i naturen. Vems frihet ska värnas?

 • Joar Orefjärd skriver:

  Typisk svensk modell att ta tag i ett beteende som vuxit snabbt och skapar många problem/risker: gör lite och låta problemet växa tills det inte går att hantera (eller i alla fall blir mycket svårare att hantera).
  Jämför med snöscooter – låta dem växa vilt i stället för att tidigt styra upp det hela (som Norge).
  Dessutom, att branchorganisationen får som den vill – inga begränsningar i säljet!
  För ett gott sjöliv!
  /Joar