Kryssarklubben (SXK) och Svenska Båtunionen (SBU) har under tre års tid analyserat vattnet i våra största hamnar på västkusten. Anledningen till studien har varit att ta reda på halterna av koppar i vattnet med tanke ..." /> Analyser av vattnet i Västkusthamnar genomförda | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Analyser av vattnet i Västkusthamnar genomförda | På Kryss
Hem » Läsvärt

Läsvärt

Analyser av vattnet i Västkusthamnar genomförda

28 april 2020 – 11:03 4 kommentarer
Analyser av vattnet i Västkusthamnar genomförda

Kryssarklubben (SXK) och Svenska Båtunionen (SBU) har under tre års tid analyserat vattnet i våra största hamnar på västkusten.

Anledningen till studien har varit att ta reda på halterna av koppar i vattnet med tanke på den diskussion som förs om bottenmålade båtar.

Mätningarna visade med få undantag att vattnet i våra hamnar uppfyller de krav som ställs från Naturvårdsverket. Efter år 2 upphörde mätningarna av TBT, eftersom analystekniken inte kunde visa några halter. Utsläpp som mätts är dagvatten, luften, tryckimpregnerat virke, spolplattor och från båtskrov. Metoderna som använts senaste året är verifierade geokemiska modeller. Metoden innebär förenklat en analys av hur stor del av kopparutsläppen som skulle kunna vara biotillgängliga, det vill säga som skulle kunna påverka vattenlevande organismer.

“Undersökningar i dessa småbåtshamnar under tre säsongers mätningar visar att halterna av biotillgänglig koppar från bottenmålade båtskrov i hamnarna är låga och bedöms ha liten negativ effekt för vattenlevande organismer. Halterna minskar ytterligare utanför hamnarna” skriver utredaren i studien. “I det salta västerhavet bildar kopparjonerna klorid- och hydroxidsalter som minskar biotillgängligheten.”

– Segling borde väl vara ett helt miljöriktigt alternativ? Om man skulle förbjuda fritidsbåtar, så skulle sannolikt många människor hitta på annat som troligtvis belastar miljön mer, säger Lennart Falck, medlem i miljönämnden, Svenska Kryssarklubben.

För drygt ett år sedan framfördes kritik mot mätmetoden av sex forskare från olika universitet. Artikeln finns att läsa på pakryss.se.

– Personerna bakom studien är Per Ivarsson, doktor i kemisk ekologi och forskare vid Örebro universitet, och Christer Gustafsson med mer än tjugo års erfarenhet av miljökontrollfrågor. De är trovärdiga, säger Lennart Falck.

Han menar vidare att även båtägare givetvis ska ta sitt ansvar.

– Vi kan och ska reducera miljöbelastningen genom att måla mindre mängd bottenfärg. Vi ska se till att renspolning och avskrap hanteras rätt, samlas upp och destrueras, det vill säga följa de regler som redan finns. Men den miljöpåverkan som kommer från fritidsbåtarnas bottenfärger är enligt vår studie mycket liten.

 

Läs hela studien här.

4 kommentarer »

 • Erik P skriver:

  Den som försöker hitta den mycket bra artikeln ”oförsiktighetsprincipen” från 2005 kommer att märka att SVD har raderat den…

 • Ard Vromans skriver:

  Den nyss genomförda studien visar inga höga halter av koppar i dess olika former och visar inga påvisbara biotillgängliga negativa effekter. Finns det några motsvarande studier från den tiden innan man sänkte kopparhalten i bottenfärgarna?
  För 15-20 år sedan gick marinbiologen, tillika ordförande i SXK, Solgerd Björn-Rasmussen till storms mot Kemikalieinspektionen för deras ovetenskapliga försiktighetsprincip gällande koppar. Hon kallade den för oförsiktighetsprincip. Är det måhända dags nu att återgå till den tidigare kopparhalten eller kanske till och med öka den och endast måla vart annat eller tredje år?

 • lennart falck skriver:

  Hej !
  Det finns förvisso 5-10% båtar som har TBT-färg i något inre skikt. Ingen har visat att det läcker från båtarna när de ligger i havet.
  Däremot kan det läcka ut när man högtryckstvättar en båt med skikt över 1000 my. Har man en bra spolplatta och kan ta hand om TBT-resterna är det inget problem. Däremot finns det kvar i sedimenten i våra hamnar.I våra analyser kan vi inte detektera TBT i vattnet
  Mvh/Lennart F

 • Stig Strömkvist skriver:

  Är det inte så att kemikalieinspektionen fortsatt hävdar att vi förgiftar med TBT?
  Och var det inte 25-30 år sedan vi slutade använda färg ned detta gift?