Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

ATIS- absolut nödvändigt på Europas kanaler!

7 maj 2010 – 09:15 4 kommentarer

Skall du färdas på Europas vackra kanaler i sommar, då kan du behöva en ny VHF eller uppgradera din befintliga innan avfärd.

De 17 länder i Europa som har inre vattenvägar tog ett gemensamt beslut som förkortat heter RAINWAT redan 2000 som gäller kommunikationen på de inre vattenvägarna. Beslutet gäller från februari 2009 även alla fritidsbåtar över sju meter som kommer in på de inre vattenvägarna i Europa.

Automatic transmitter identification system (ATIS) är ett system som liknar Digital Selective call (DSC). Du får inte använda din VHF med DSC på de inre vattenvägarna, utan du måste kunna ställa om den till inlandsmode. För att kunna få ett ATIS-nummer måste du ha en VHF som är förberedd för ATIS och ett MMSI-nummer. Genom att lägga in en nia framför ditt MMSI-nummer enligt anvisningarna från tillverkaren får du ett ATIS-nummer. Har du en gammal VHF utan dessa möjligheter får den enligt regelverket inte finnas ombord.

Enligt RAINWAT skall alla ATIS-nummer registreras hos en gemensam myndighet i Belgien. Storbritannien hjälper sina medborgare med detta, Danmark och Sverige kommer inte att registrera några ATIS-nummer för fritidsbåtar i Belgien. PTS har börjat arbeta med ett dokument på engelska som förklarar hur den svenska myndigheten hanterar detta. Dokumentet som kommer att publiceras på deras hemsida i slutet av maj eller början av juni.

Det är inte bara PTS som inte agerat i frågan i tid. I England hittar du reklamkampanjer för inprogrammering av ATIS hos de företag som säljer radio för marint bruk. I Sverige har det fram tills i dag inte funnits någon information alls.

Följande gäller:

·     VHF med MMSI-nummer och förberedd för ATIS.

·     Följ tillverkarens anvisningar och programmera själv in 9 + MMSI-numret i din VHF på avsedd plats eller gå tillbaka till inköpsstället för att få hjälp.

·     Gå in på ww.rainwat.bipt.be/rainboat.html och ladda hem dokumentet Arrangement, skriv ut och förvara i båten.

·     Skriv ut det dokument som PTS publicerar någon gång under maj/juni och tag med ombord

·     Ta med tillståndet från PTS där VHF, AIS och EPIRB skall finnas listat och ditt SRC-intyg

(RAINWAT = Regional arrangement concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways)

Vi kommer att uppdatera informationen om ATIS löpande de närmaste veckorna så det lönar sig att gå in och läsa på den här sidan ofta.

Mer info:

http://www.rainwat.bipt.be/rainboat.html

http://www.pts.se/sv/Radio/

, ,

4 kommentarer »

 • Johan Boström skriver:

  Hej Tobias!
  Så här svarar SXK:s ombud i Nederländerna, Bengt Lundgren:
  Efter kontakt med Agentskap för Telecom här i Holland så bekräftar de att det för utländska farkoster gäller de föreskrifter som gäller för det landet som båten är registrerad i.

  Således ingen förpliktelse för en svenskflaggad båt.

  TIPS:
  Här i Holland gäller bl a att det utöver sjökort även skall finnas ett exemplar ombord utav: Binnenvaartpolitireglement ( även om man inte kan holländska)

  Den Stående Mastrouten genom Holland är en bra farled – dock kan det hända att det utföres arbeten, problem med broar och slussar eller vattenstånd på leden.

  Därför kan det vara händigt att checka ev informationer härom på http://www.rijkswaterstaat.nl – finnes även på engelska.

  Bästa hälsningar!

  Bengt

  (PÅ SXK.SE:S MEDLEMSSIDOR FINNS EN FÖRTECKNING ÖVER UTLANDSOMBUD OCH INFORMATION OM GRANNLÄNDERNA)

 • Tobias skriver:

  Hej!

  Behovs ATIS på stående mastrutt-kanalen i Holland?

  Med vänlig hälsning,

 • Stina Jansson skriver:

  Hej Stig
  Ursäkta att jag missat att svara på din fråga. Nordostseekanalen är definierat som havet, och ingår inte i de inre vattenvägarna i Europa. Läs mer om ATIS på vår webb.

 • Stig Eriksson skriver:

  Hej
  Avser att segla in till Hamburg i sommar. Räknas Elbe från Cuxhafen till Hamburg samt Nordostseekanal (Kielkanalen ) som Europeiskt inre vatten vad avser ATIS programmering av VHF stationen? Hälsn.Stig E.