Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Avgift för Södertälje kanal höjs

29 oktober, 2018 – 13.54 2 kommentarer

Avgiften för fritidsbåtar i Södertälje kanal föreslås höjas med 20 kronor till 200 kronor och årskortet föreslås bli över 30 procent dyrare.

Under tiden 2004 fram till våren 2012 var det helt gratis för fritidsbåtar att passera Södertälje kanals sluss i båda riktningar. 2012 infördes en avgift på 160 kronor för utfart från Mälaren till Östersjön och den summan höjdes för ett par år sedan till 180 kronor. Nu är det dags för en höjning igen. Orsaken är dels att Sjöfartsverket inte får konkurrera med lägre priser, dels att verket måste täcka sina kostnader.
– Hammarbyslussen har höjt priserna och för att vara konkurrensneutrala mot Stockholms hamnar har Sjöfartsverket valt att höja avgiften till samma nivå, säger Staffan Söderberg på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket brottas med en ekonomi i obalans och sjöfartens avgifter för lotsning och farleder höjdes i början av 2018 med nio procent. Nu föreslås ytterligare höjningar för sjöfarten, men direkta avgiftsförändringar för fritidsbåtar omfattar än så länge endast den aktuella höjningen av avgifterna för Södertälje kanal.

Trots att de flesta båtar som passerar kanalen är fritidsbåtar utgörs finansieringen av slussningen till överlägset största delen från sjöfarten. Strax under 3000 fritidsbåtar passerade slussen i riktning från Mälaren under 2017 och gav en intäkt på drygt en halv miljon kronor. Med den föreslagna höjningen ökar intäkterna med 63 000 kronor.

Det är i dagsläget inget som talar för att avgiftshöjningen inte ska bli av, men förslaget är ute på remiss med sista svarsdag den 31 oktober, 2018.

Södertälje kanal byggs sedan ett par år om för att öka kapaciteten. Den nya slussbassängen ska stå klar senast 2020 och bli 200 meter lång och 25 meter bred mot nuvarande 135 meters längd och 19,6 meters bredd.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

 

 

 

 

, ,

2 kommentarer »