Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Båtplatser ska momsbeläggas, men oklart hur

11 april, 2017 – 11.06 12 kommentarer

En båtplats i vattnet och en uppställningsplats på land är två olika tjänster och kan beskattas olika. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i ett nytt besked och skickar tillbaka frågan om hur båtplatsmomsen ska se ut till Skatterättsnämnden. Men allt tyder på att det blir någon form av båtplatsmoms.

Frågan om båtplatser ska momsbeläggas eller inte har tagit en ny vändning efter Högsta förvaltningsdomstolens senaste besked. Domstolen, som är sista instans, fick överta avgörandet efter att Stockholms kommun i höstas överklagade Skatterättsnämndens beslut som slog fast att båtplatser är momspliktiga. Avgörandet om Stockholms båtplatser blir vägledande för hur kommuner och andra hamnfastighetsägare ska beskatta båtplatser över hela landet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu tagit ställning till frågan ”om stadens utarrendering av mark och avgift för bryggor anses som ett eller flera tillhandahållanden i mervärdesskattehänseende”?
Beslutet, ett så kallat förhandsbesked, slår fast att båtplatser i vattnet och på land kan vara oberoende av varandra och därmed kan beskattas olika. Stockholms stad vill också veta om båtklubbarna ska slippa moms för uppställningsplatserna under sommaren när det är tomt på hamnplanerna. Och om marken där det står byggnader ska undantas.

Men själva huvudfrågan, hur de olika båtplatserna ska beskattas, väljer Högsta förvaltningsdomstolen att inte svara på, utan skickar tillbaka frågan till Skatterättsnämnden.
– Det är fråga om båtparkeringsplatser och då ska det betalas moms till skillnad från om det varit en vanlig fastighet, konstaterar justitiesekreterare Annika Gulliksson på Högsta förvaltningsdomstolen, Hfd, och fortsätter:
– Men Hfd anser att upplåtelse av mark respektive hamnanläggningar kan delas upp och då går frågorna tillbaka till Skatterättsnämnden.

Så här skriver domstolen bland annat:
”Upplåtelserna sker i separata avtal med separat prissättning. Vid en samlad bedömning finner Högsta förvaltningsdomstolen att upplåtelserna inte kan anses ha ett så nära samband att det skulle vara konstlat att skilja dem från varandra.
Det kan vidare antas att såväl tillgång till hamnanläggning som tillgång till vinterförvaring har ett självständigt värde för hyrestagaren. Därmed framstår ingen av delarna som underordnad den andra. Inte heller på den grunden kan det därför anses vara fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande.
Högsta förvaltningsdomstolen finner därmed att kommunens upplåtelser av markområden respektive hamnanläggningar utgör omsättning av separata tjänster.”

Ärendet är nu tillbaka hos Skatterättsnämnden för ett nytt beslut. Nämden har tidigare kommit fram till att båtplatser, om tillgången till dem på land och i vatten, ingår i samma avtal, är momspliktigt.
Nämnden kommer att ta upp ärendet först i juni och besked kommer tidigast i slutet av juni eller efter sommarsemestrarna.
– Nu låter vi parterna komma med nya synpunkter om de vill. Jag kan inte säga något överhuvudtaget om hur ett besked kan se ut, säger Skatterättsnämndens ordförande Kristina Harmsen Hogendoorn.

Skatterättsnämnden ska svara på följande frågor till Stockholms kommun:
1: Ska arrendeavgiften för marken i sin helhet beläggas med moms?
2: Kan arrendeavgiften för sommarperioden, då inga båtar ligger på marken, undantas från moms?
3: Kan markytan för byggnaderna undantas från moms?
4: Ska nyttjanderättsavgiften för kommunens bryggor beläggas med moms?
5: Ska den gemensamma avgiften på 6 procent för mark och bryggor beläggas med moms?

Att båtklubbarna som arrenderar marken är ideella föreningar har ingen betydelse för frågan om moms ska läggas på arrendet eller inte, har Skatterättsnämnden meddelat tidigare. Det är alltså frågan om hur omfattande beskattningen kommer att bli och inte om det överhuvudtaget blir båtplatsmoms.
Skatterättsnämndens besked i sommar kan också överklagas av parterna.

Det går inte heller att generellt tillämpa omständigheterna i Stockholm på alla kommuners eller andra fastighetsägares upplåtelser av båtplatser, eftersom det kan skilja mycket i hur avtalen ser ut och hur ”parkeringsplatserna” på land och i vattnet används.

Johan Boström
johan@pakryss.se

,

12 kommentarer »

 • Hans Stübner skriver:

  Finns det kanske några riksdagskvinnor eller män som är båtägare och kommer att drabbas av dennna tilltänkta beskattning? Håller Ni bara tyst om förslaget och jamsar med? Snälla Ni ,agera mot danna pålaga.
  Kan båtklubbarna ta kontakterna?
  Nästa steg blir kanske att förmånsbeskatta SXKs medlemmars ”gratisutnyttjande” av bojplatserna. Varför inte momsbelägga gästplatsavgifterna i hamnarna när man ändå är på gång?
  Oj, sådde jag ett frö nu?
  Hans

 • Karin skriver:

  Jaha, då blir det fler båtar i de privata trädgårdarna. Hur miljövänligt blir det att spola båten där?

 • Nils B skriver:

  Dessvärre är Sverige ett fantastiskt båtland, annars hade det varit enklare.
  Enklare att helt enkelt strunta i att ha båt här hemma utan segla i varmare vatten istället.
  Året runt!
  Skatter o moms i all ära men nu börjar det bli aningen för mycket mjölkande!

 • Hans Höglund skriver:

  Betalar vi båtfolk inte tillräckligt med moms som färger, tillbehör, drivmedel osv. Skatteverket gör allt för att göra båtlivet så inkomstbringande för staten. Nästa grej är parkeringsavgift i naturhamnen. Vattenskatt/ vägskatt, besiktning och säkert mer. Det gör att öbefolkningen inte kommer att kunna bo kvar på sina öar och alla butiker ute på öarna läggs ner pga ingen turist eller lokalbefolkning finns där.

 • Sven skriver:

  @ Ulf Granath. Det är självklart att den regering som inför denna typ av skattehöjning kommer att få kritik. Och nu är det en S+Mp med V som röstboskap som driver denna fråga. Vi är trots allt världens mest beskattade folk, så jo den regeringen skall ha kritik för denna skatt. Det kallas normalt för Demokrati och yttrande frihet att få framföra kritik emot en regering.

 • Inge Sehlin skriver:

  Intressant. För min del har hamnen tagit ut moms, på land och i sjön, så länge jag kan minnas. Olika regler för olika juridiska huvudmän?

 • Eric skriver:

  Jag kan tänka mig betala om pengarna går till tömningsstationer.

 • Ulf Granath skriver:

  Kan man tänka, nu är gnället igång igen. Denna fråga hade kommit dit den nu är oavsett vilken regering vi har. Samma var det då registreringsfrågan var uppe. Vi kommer att äga och åka båt lika mycket i framtiden oavsett vad man nu kommer fram till. Det var väntat att denna fråga skulle komma. Det var bara fråga om när. Slutligen så skyll inte på den nuvarande regeringen.
  Vänligen Ulf Granath

 • Gerard skriver:

  Av referatet framgår inte om mpms ska betalas i de fall råmark utan bryggor utarrendrras och båtklubbens medlemmar sedan anskaffar flytbryggor som placeras där. Då betalar ju båtklubben arrende för råmark, men inte för hamnanläggning.

 • Vem i regeringen är det som gör sitt bästa hela tiden att slå ner på och hacka på båtlivet?? Och som gör sitt bästa för att minska en social och trevlig idrotts/fritidsform?? Låg promillehalt, fel bensin, fel diesel, bottenfärger, båtskatt, och nu moms på båtplatser???? Vad kan ni mer hitta på??? Känns nästan som ett dåligt aprilskämt.
  Marianne

 • Jonas skriver:

  Att beskatta båtplats i vatten ger nya perspektiv
  Hur Hanteras alla bryggor med möjlighet lägga till
  Skärgårdsstiftelsens alla samt om båten ligger på land

  En sak båtklubbar borde kunna göra är att i stadgar endast betala moms på nyttjad plats

 • Per Lundell skriver:

  Myndigheterna gör tydligen sitt bästa för att göra det mindre attraktivt att semestra i Sverige.