Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Bättre sjökort genom samarbete med Försvaret

28 december, 2018 – 15.35 5 kommentarer

På uppdrag av Försvarsmakten har Sjöfartsverket genomfört omfattande sjömätningar i Stockholms skärgård, inom områden som annars inte skulle ha blivit mätta. Resultatet kommer även fritidsskeppare till gagn i form av sjökort med mer korrekta djupdata.

En stor del av Stockholms skärgård är inte sjömätt sedan 1800-talet. I hela Sverige är bara fyra procent av områden med upp till tio meters djup är mätta på senare tid och med moderna metoder. Och medan Sjöfartsverket arbetar kontinuerligt med nya mätningar sker de primärt i farleder och längs rutter som den kommersiella skärgårdstrafiken använder. Därför är samarbetet med Försvarsmakten, som inleddes 2017, välkommet även för alla fritidsbåtsägare.

Dröjer innan sjökorten uppdateras

– Mätningarna har skett i områden som är i mycket stort behov av att sjömätas även ur ett nautiskt behov. Exakt vilka områden det är kommer jag inte att redovisa för, men det mesta vi sjömätt har hittills varit i Stockholms skärgård, säger Mikael Levin som är nautisk handläggare på Sjöfartsverket.

Sjömätningarna kommer så småningom att hamna i sjökorten ”när djupdata är processad och kvalitetssäkrad” – vilket tar mycket tid.

Årets samarbete med Försvarsmakten kring mätningar utgör dock bara en droppe i havet. Åtskiligt större insatser skulle krävas för en komplett och exakt återgivning på sjökorten. Men innan vi har nått dit skulle många skeppare behöva iaktta större försiktighet i sin navigering, hävdar Mikael Levin.

Många seglar med för små marginaler

– Jag kan se på AIS-spår att sjöfarande har alldeles för små marginaler där det är dåligt sjömätt. Om det inte är sjömätt så bör man riskreducera genom att helst gå i farleder, och om det inte går, håll undan för 3m- och 6m-kurvorna med 200-300 meter.

Han tipsar också om Sjöfartsverkets tjänst Kartvisaren som ger en bild av kvaliteten hos aktuella sjömätningar och därmed också en indikation om sjökortens tillförlitlighet i olika områden.

Samarbetet kring sjömätning mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten har fortsatt 2018 och kommer att fortgå även under 2019.

Henrik Rådmark

redaktion@pakryss.se

5 kommentarer »

 • Henrik Rådmark skriver:

  Hej, jag fick inte svar på detta vid intervjutillfället. Jag ber därför att få återkomma efter en förnyad förfrågan.

 • Jan Jarelius skriver:

  Angående skrivningen:
  ”Sjömätningarna kommer så småningom att hamna i sjökorten ”när djupdata är processad och kvalitetssäkrad” – vilket tar mycket tid.”

  Finns någon beräknad tidplan när 2018:s mätningar införs i de digitala sjökorten ?
  Dessa är ju inte ”gratis” så jag väntar gärna till de är uppdaterade.
  //Janne

 • Staffan Westbeck skriver:

  Vore lämpligt att komplettera med information om sjöfartsverkets samarbete med Hydrographica vars sjökort även har 2-meterskurvor och täcker upp en allt större delen av skärgårdens populära områden. Självklart gäller det att marginalerna anpassas till omständigheterna (väder, fart, populära farvatten och sjökortsbilden). Visst finns det områden där 200 -300 meters marginal är motiverat men att ha det som en generell regel skulle göra att vistelsen i skärgården blev mycket mera tråkig. Bättre att hitta rutter som undviker låga hällar med omfattande blåa områden än att ha marginaler på 200 – 300 meter.
  Staffan Westbeck som seglade första gången till Svenska Högarna 1955.

 • Henrik Rådmark skriver:

  Hej, rådet är inte mitt utan Mikael Levins på Sjöfartsverket, och är rimligen formulerat utifrån ett säkerhetsperspektiv. Personligen håller jag med dig och seglar ofta med betydligt mindre marginaler. Fast det innebär inte att jag skulle rekommendera andra att göra det.

 • Bengt Agild skriver:

  Blir lite förbryllad av rådet att som seglare hålla sig till allmänna farleder eller åtminstone hålla sig 2 – 300 m utanför tre- och sexmeterskurvor. Verkar inte som Henrik Rådmark seglat i Stockholms och andra skärgårdar.
  Tjusningen är väl att utnyttja allt segelbart vatten. Erkänner gärna att jag ibland seglar med för små marginaler men viktigast att man anpassar dessa till rådande omständigheter inklusive tillgången på tillförlitliga sjökort.
  Bengt Agild SXK-medlem sedan 1960