Från och med den 1 juli kommer alla som buskör med vattenskoter eller motorbåt kunna få böter direkt på plats. Riksåklagaren har tagit beslutet att polisen får rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med ..." /> Böter direkt för buskörning på sjön | På Kryss Böter direkt för buskörning på sjön | På Kryss
Hem » Nyheter, Säkerhet

Nyheter   Säkerhet

Böter direkt för buskörning på sjön

29 juni, 2021 – 09.25 6 kommentarer
Adobe Diorgi

Från och med den 1 juli kommer alla som buskör med vattenskoter eller motorbåt kunna få böter direkt på plats.

Riksåklagaren har tagit beslutet att polisen får rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Den gäller för alla båtar, men bakgrunden är problemet med buskörning med vattenskoter. Boten för detta blir 1 500 kronor. Även den som spelar hög och störande musik från till exempel en bil riskerar böter på 1 000 kronor.

– Det här är störningar som drabbar väldigt många människor i deras hem eller när de vill koppla av på sin fritid. Sommaren är den tid när både vattenskotrar och högljudda bilkaravaner är absolut vanligast. Därför har jag beslutat att det här ska gälla redan från den 1 juli, säger riksåklagare Petra Lundh.

En stigande försäljning av vattenskotrar i kombination med att många hemestrar gör att Kustbevakningen väntar sig en intensiv sommar till sjöss med ett ökat vattenskoteråkande. Ett obligatoriskt förarbevis är på gång som regeringen planerar att införa sommaren 2022. I och med det krävs en formell utbildning för att få köra vattenskoter.

Kustbevakningen får under sommaren ta emot många samtal från människor som upplever vattenskoteråkning som störande eller farlig.
– När många väljer att hemestra på grund av pandemin minskar utrymmet och irritationen riskerar att växa. Därför är det viktigt att visa hänsyn och bara köra där man kan hålla säkert avstånd från andra. Ser man att någon inte respekterar hastighetsbegränsningar eller kör vårdslöst kan man kontakta vår ledningscentral. Vi kommer att arbeta med att förebygga och stävja brott mot sjölagen och sjötrafikförordningen, säger Stina Karlsson, sjötrafikhandläggare på Kustbevakningen, till Länstidningen Östergötland.

6 kommentarer »

 • Per Linde skriver:

  Tänk om alla skulle kunna visa respekt och hänsyn när vi framför fartyg/båt/vattenskoter mm.
  Jag tror personligen på att en generell fartregel på vatten över hela Sverige skulle vara till stor nytta.

  Tänk om det fanns en lag där det är max 5 knop närmre än 300m från land.
  Kommer man in bland skär och kobbar så kommer det vara ett lugnare vatten.
  Dessutom undviker man kollision med badande vilket sällan simmar så långt ut.
  Vill man runda en udde så skall farten vara låg eller håll ut avståndet så hinner man dessutom
  uppfatta om det kommer annan farkost från andra hållet

 • Henrik Eriksson skriver:

  Förbjud vattenskotrar,all försäljning och brukande av dem-tyvärr. En mycket stor andel av dem som brukar vattenskoter framför dem på ett störande och för oss andra farligt sätt. Böter och körkortskrav kommer tyvärr inte hjälpa så mycket eftersom det inte finns resurser att kontrollera och straffa alla dessa som kör och 1500 kr är för lågt straff. Synd för de som sköter sig.

 • Mats skriver:

  Vid flertal tillfällen i vår hamn har skotrar med råge överskridit den av länsstyrelsen satta fartgränsen på 5 knop (vilken man också kan ha åsikter om) och detta är förenat med direkt livsfara för exempelvis barn i seglarskola som kommer guppande i en optimistjolle. Det handlar om sunt förnuft och låt oss inte vara prejudicerande rättshaverister utan låt lagen tillämpas. Onödig körning är tex. när två vattenskotrar ligger och jagar varandra, kör åttor eller liknande inne i en hamnbassäng. Vi skall väl inte redan innan lagen trätt i kraft förkasta den och dess syfte.

 • Stefan Axelsson skriver:

  Hmm, ”onödig körning med fartyg”? Då lär ju alla vi semesterseglare åka dit. Det är ju inte många som är på sjön för att de måste vara det… Jag måste det definitivt inte. Men jag vill gärna.

 • Magnus skriver:

  Ja då återstår att definiera vad ”Onödig körning” innebär och även ”Buskörning” resp. ”Störande körning”.
  Onödig körning torde ju innefatta all trafik utöver handelssjöfarten och liknande ……. likaså torde Störande körning innefatta flertalet (fritids-) motorbåtar som ger väldiga svall och (o)ljud långväga över vatten.
  Vem minns inte Björn Borgs motorbåt ”Burken” på sin tid.
  Om inte boten accepteras på stående fot lär ju ärendet tas till (de redan överbelastade) Tingsrätterna och då kommer ju bevisvärdena stå i fokus vilket jag känner inte blir helt lätt för polis/åklagare att föra i mål. Eller så väger Polismans ord tyngre än enskild medborgares, som i många liknande fall. Och då mina vänner, då ställs vår sk Rättspatos i focus, för dig och mig när vi är ute.
  /Magnus

 • Gustaf Eklöf skriver:

  Varför inte kräva att dessa farkoster har en registreringsskylt? Tror inte polisbåtarna är tillräckligt många eller har tillräckliga fartresurser för att beivra. Men drönare kan man lätt filma underlag för lagföring.

  I Finland för många år sedan var det registreringstvång för alla farkoster som kunde gå fortare en 12 knop.
  Varför? Jo, polisbåtarna kunde inte gå fortare på den tiden.
  En underbart pragmatisk inställning och anpassning till verkligheten och förmågan.

  I Sverige verkar vi totalt flata inför buset.