Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Bristande utkik bakom dödsolycka

16 mars, 2018 – 14.04 En kommentar

Tre fritidsfiskare omkom när deras lilla motorbåt blev påkörd av en fiskebåt i södra England i somras. Utredningen visar nu att utkiken var bristfällig på båda båtarna. På yrkesbåten var utkiken upptagen av sin mobil och en dator.

Mitt i natten tidigt i augusti förra året inträffade ett scenario utanför Shoreham i södra England som förmodligen lika gärna kunde ha utspelat sig längs den svenska kusten. Några vänner gav sig ut på en fisketur efter makrill sent på kvällen. De hade tagit några öl och delade en whiskey ombord. Samtidigt som det började nappa ordentligt under helmånen styrde en större fiskebåt ut från hamnen. Fiskebåten skulle transporteras till Grimsby på Nordsjökusten och alla utom skepparen hade gått och lagt sig inför den långa resan. På sin mobil chattade skepparen med en kollega på en annan fiskebåt och började sedan skriva sin avgångsrapport på en dator. Ombord på den lilla motorbåten såg tre av fiskarna hur fiskebåtens ljus närmade sig, men reagerade inte i tid. När kollisionen var ett faktum fylldes motorbåten med vatten av svallet från fiskebåten. Fiskebåtsskepparen märkte aldrig mötet med de fyra fritidsfiskarna. Två minuter efter kollisionen, ungefär samtidigt som motorbåten sjönk, fortsatte skepparen att chatta med sin kollega. Tre av de fiskande vännerna drunknade och den fjärde räddades ur det 16-gradiga vattnet av en annan fiskebåt fem timmar senare. Ingen av männen bar flytväst, men det fanns flera flytvästar ombord i en stuv. Motorbåten som fylldes med vatten och sjönk var en 70-talsbåt, Norman 18.5, med fungerande navigationsljus och en 30-hästars utombordare.

Den 26 meter långa skaldjurstrålaren Wertrouvens svall fyllde den lilla fiskebåten. BILD: MAIB

Den 26 meter långa skaldjurstrålaren Vertrouwens svall fyllde den lilla fiskebåten. BILD: MAIB

Den brittiska haverikommissionen MAIB, Marine Accident Investigation Branch, har i dagarna presenterat sin omfattande rapport om olyckan och pekar ut två huvudorsaker till dödsolyckan: dels hade ingen av båtarna en tillräcklig utkik, dels bar ingen ombord på fritidsbåten flytväst. Utredarna har alltså konstaterat brister ombord på bägge båtarna, men riktar sina rekommendationer endast till yrkesfiskarna.

Rekommendationerna är att införa riktlinjer för utkik även i ett fartygs egna dokumenterade säkerhetsrutiner och att införa rutiner så att avgångsrapporter från hamnar inte ska kräva uppmärksamhet från utkiken. Utredarna konstaterar att samtliga fritidsfiskare hade druckit alkohol och att det kan försämra omdömet. MAIB har sedan tidigare rekommenderat restriktioner för alkohol till sjöss. Om männen hade burit flytväst eller om de hade kunnat larma hade chanserna att överleva ökat avsevärt. Nu användes aldrig motorbåtens vhf och ingen av männen använde sina mobiler för att larma.

MAIB:s slutsatser på engelska (fiskebåten: Vertrouwen, fritidsbåten: James 2):
* Vertrouwen and James 2 collided because Vertrouwen’s wheelhouse watchkeeper did not see the drifting motor cruiser and the sea anglers on board James 2 did not realise that they were in danger of being run down until it was too late.

* James 2 was easily swamped by Vertrouwen’s wash due to its low freeboard aft, and did not have the required level of internal subdivision or built-in flotation to remain afloat in the flooded condition.

* Neither vessel was maintaining a proper lookout by sight and hearing. Vertrouwen’s skipper was a lone watchkeeper and he allowed himself to become distracted by using his mobile phone and working on his laptop computer. The sea anglers were focused on enjoying a social evening fishing and did not keep a lookout.

* There is a continuing need to educate leisure craft users of the dangers of consuming alcohol while operating afloat.

* James 2 did not have all the navigation lights required to operate at sea at night and, as a result, it is likely that the motor cruiser was not visible from Vertrouwen’s wheelhouse.

* James 2 presented a good radar echo on Shoreham Port’s radar system, and should have been identifiable on Vertrouwen’s radar screens.

* The 6-mile range set on Vertrouwen’s radar screens made it more difficult for the skipper to detect the drifting James 2.

* The brightness of Vertrouwen’s illuminated deck floodlights diminished the level of night vision from the vessel’s wheelhouse and made its navigation lights less distinguishable to other vessels. This, therefore, increased the likelihood of a collision.

* James 2 and the four sea anglers were ill-prepared to make a short trip offshore at night:

* James 2 did not have sufficient freeboard, any reserve buoyancy or a means of pumping out flood water.

* James 2 was not carrying distress flares or a fog horn.

* The sea anglers were not wearing PFDs.

* None of the sea anglers had undertaken any formal maritime safety training for operating the boat offshore, nor for the operation of the marine VHF unit.

* Had the four sea anglers been able to raise the alarm and been wearing lifejackets or buoyancy aids, their chances of survival would have been significantly improved.

LÄS MER: MAIB:s utredning i sin helhet [ pdf ]

Norman 18.5

Motorbåten av typen Norman 18.5 var från 1972 och tappade flytkraften när den vattenfylldes. BILD: MAIB

Johan Boström
johan@pakryss.se

En kommentar »

  • Johan Prison skriver:

    2014 råkade jag ut för en liknande händelse. Vi var på väg österut under segel i lätta vindar med vår segelbåt utanför Scillyöarna. Klart väder med god sikt. Vi var på hemväg från Karibien. Ser på stort avstånd en fiskebåt komma i god fart norrifrån på vår babordssida. Av dess fart förstår jag att den inte fiskar. Den närmar sig på skärande kurs och jag blir orolig. Tänker att det är min skyldighet enl sjövägsreglerna att behålla kurs och fart tills kollisionsrisk uppstår. Blir tveksam, ska jag väja och i så fall gå akter om fiskebåten, eller väjer fiskebåten och går akter om mig? Om vi bägge väjer kan det bli kollision! Jag startar motorn för säkerhets skull. Under tiden har läget blivit så riskfullt att jag, för att unvika kollision, drar på full gas och passerar för om fiskebåten. Ser då att styrhytten är tom. Hinner ta ett foto. Ropar upp fiskebåten på vhf. Först på fjärde anropet svarar de. Jag talar om att de höll på att kollidera med oss. De är helt oförstående! Kan inte se någon båt i deras närhet. När jag ber dem att se akterut avbryter de samtalet. Detta tar jag som ett ytterligare bevis att styrhytten var obemannad. Rapporterar händelsen till myndigheterna när vi ankommer till Falmouth. MAIB kontaktar mig och fiskebåten för att utreda händelsen. Fiskebåten svarar att styrhytten visst var bemannad och att de möjligen blev bländade av solen. Jag motsätter mig den beskrivningen, men MAIB accepterar deras förklaring. MAIB är ingen dömande instans, utan kommer enbart med rekommendationer. I detta fall var rekommendationen att fiskebåtar bör ha solskyddsfilm på sina rutor för att hindra bländning!
    Slutsats: På öppet hav skall nöjesbåtar väja i MYCKET god tid för alla andra farkoster oberoende om man har väjningsplikt eller inte.