Hem » Nyheter

Nyheter

Dags att ändra beteende?

9 oktober, 2014 – 14.17 3 kommentarer

1550812-614370-can-of-blue-paint-and-professional-brush-on-a-white

Naturskyddsföreningens projekt ”Ren botten utan gift” har fått två miljoner kronor för att tillsammans med Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund förmå båtägare att välja bort bottenfärgen till förmån för miljövänligare alternativ. Projektet omfattar Östersjön, öster om Öresund och insjöar där målning av båtbotten i princip inte behövs.

Var åttonde svensk äger en båt. Båtbotten måste hållas ren för att inte båtens fart ska påverkas och bränsleförbrukningen öka. Problemet är att de flesta av oss använder giftiga bottenfärger. Biocidfärger innehåller kopparföreningar och andra giftiga ämnen som dödar levande organismer och kan störa djur och växters reproduktionsförmåga. Cirka 80 procent av giftet läcker ut i vattnet under sommaren och cirka 20 procent hamnar på land när man tvättar båten.

– Sedan vi lanserade riktlinjerna 2012 har vi sett att intresset för att hitta miljövänliga lösningar har vuxit mycket och diskussioner har startat i många båtklubbar och båtorganisationer. Detta kan vara allt från ny enkel teknik och att ändra invanda mönster till att hitta samverkansformer för förstärkt miljöarbete. Därför är det rätt att nu göra en större informationskampanj för att sprida de goda exemplen, speciellt i vår känsliga Östersjö, säger Björn Sjöberg.

Alternativa metoder

Det finns flera metoder för att undvika eller ta bort påväxten och nya tekniker utvecklas efter hand.

 • Borsttvätta i vattnet. Längs östersjökusten, och särskilt kring Stockholm finns flera borsttvättar.
 • Lyft och högtryckstvätta. Detta behöver göras några gånger per säsong beroende på när påväxten sker och hur mycket det växer. Om du har tagit bort all gammal färg behövs ingen spolplatta.
 • Skrubba för hand. Det finns flera produkter på marknaden som du kan ta hjälp av.
 • Spänn skyddsduk under båten. Duken sätts upp på din båtplats.
 • Förvara båten ovan vattenytan och sjösätt när den ska användas. Mindre båtar kan förvaras på trailer på land. Men för både stora och små båtar kan en lyftanordning på båtplatsen vara en bra lösning.

På den svenska östersjökusten sätter sig havstulpanerna vid ett par tillfällen per säsong. Om tvättar din båt strax därefter kan du hålla båten fri från havstulpaner hela sommaren. Skärgårdsstiftelsen har en sms-tjänst som skickar ut information när larverna finns i vattnet.

Här kan du läsa mer om alternativa sätt att hålla båtbotten ren.

 

3 kommentarer »

 • Peppe Kättström skriver:

  Olof Malmlöf, om du tror att kopparjoner är ogiftiga, hur förklarar du då att de hindrar påväxt? Självklart är de giftiga. Frågan är i stället hur mycket läckaget av koppar från båtbottnar betyder för havens och sedimentens kopparhalt. Koppar finns naturligt i haven, i låg halt och det kommer att ta lång tid innan bidraget från bottenfärger ger en betydande höjning. Därför är det tillåtet. Det är värre med sedimenten i hamnar och populära ankringsplatser, för det är ju inte så att all koppar som släpper från båten, löser sig i vattnet. Mjuka båtbottenfärger smulas av under sommaren och partiklarna sjunker till havsbotten. Lokalt kan man få för höga halter. Vi vill ju inte förstöra bottenlivet på våra vackraste ankarplatser.

 • Mats skriver:

  Det finns ett fungerande alternativ och det är att tillbringa andra halvan av augusti i sötvatten. Men detta är väl bara realistiskt för dem som vill och kan gå in i någon segelbar sjö…….

 • Olof Malmlöf skriver:

  Märkligt med dessa ständiga påståenden att all bottenförg per se är ”gift”. SXK har ju – med hjälp av specielister – själva tydligt visat att detta är våldsamt överdrivet. Koppar är ett grundämne och är det bundet korrekt så känner jag inte till någon empiri för dess skadlighet. I andra lander är detta en icke fråga medan I sverige skall alla få dåligt samvete för skrivelsen ”det kan inte helt uteslutas att….”

  Jag tanker använda godkända kopparfärger – som visat sig vara betydligt battre än tidigare sk. ”miljöfärger” och undanber mig allt detta besvär I arbete, bräsleförbrukning och risk för skador med att skrubba, köra I ifrågasatta maskiner, ständigt vara på plats för tulpaner. Detta är trams