Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Därför upphör försäljningen av rastersjökort

15 januari, 2019 – 13.32 10 kommentarer

Efter att Sjöfartsverket vid årsskiftet gjorde förändringar i avtalet för återförsäljare av sjökortsdata, blir fritidsbåtsägare med så kallade rastersjökort utan framtida uppdateringar. Detta då den enda tillverkaren av dessa, Solteknik, känner sig tvingad att upphöra med produktionen.

– Jag vill inte gå in på vilka detaljer i avtalet det är som gör att vi inte kan fortsätta, eftersom jag försöker få till en dialog med Sjöfartsverket, säger Göran Johansson på Solteknik .

Samtidigt upphör även deras utbud av digitala specialkort från Hydrographica.

– När verksamheten med Sjöfartsverkets kort upphör finns det ingen affärsmässig möjlighet att fortsätta med specialkorten.

Sjöfartsverket oförstående

Även om han inte vill kommentera avtalet närmare antyder Göran Johansson att ändringarna dels gör produktionen dyrare, dels gynnar Eniro – ”som ger bort sina sjökort”. Det skapar en orimlig och snedvriden konkurrenssituation, hävdar han och tillägger att Solteknik utan avtal också är förhindrat att ge support på redan sålda kort.

Annika Kindeberg, som är ansvarig på Sjöfartsverket för det nya avtalet, ställer sig oförstående till Göran Johanssons påståenden. Hon menar att den enda förändring som skett, som påverkar relationen med Solteknik, är att årsavgiften höjts från 45 000 till 50 000 kronor, ”då avgiften legat på samma nivå i åtminstone fem år”.

– Att Eniro skulle få särskilda fördelar förstår jag heller inte. Alla har exakt samma avtal, säger hon.

Solteknik har sålt rastersjökort sedan 1997. De har den fördelen gentemot vektorbaserade sjökort att navigatören ser all information på kortet oavsett inställningar i plottern och oavsett zoomningsgrad.

Finns det någon chans att ni kommer att återuppta tillverkningen?
– Nej, inte såvitt jag kan se nu, säger Göran Johansson.

Under sommaren och hösten 2018 har Kryssarklubbens båttekniska nämnd, BTN, testat och utvärderat digitala sjökort. Både rastrerade och vektoriserade kort ingår i testet som presenteras i På Kryss senare i vår.

, ,

10 kommentarer »

 • Kåre Lundberg skriver:

  Kåre Lundberg skriver:
  Konflikten som vi ser här kan misstänkas hänga samman med plottertillverkarnas egna försäljning av vektorkort. Vi vet att rasterkorten har en kvalitet skyhögt över plotterkorten och här finns det anledning misstäka att plottertillvekarna med alla medel försöker begränsa marknaden till fördel för sina egna vektorkort. Vi känner till att de flesta plottrar spärrar ut kort som inte ingår hos dem. Otidsenligt och otillstädligt. Hur relationerna mellan Sjöfartsverket, plottertillverkarna och fristående kartografer hänger samman vet jag inte men att konsumenten är ordentligt förd bakom ljuset och är den stora förloraren är alldeles uppenbart.

 • Janne skriver:

  Bra kommentarer o förslag i inläggen.⛵?

 • Fjalar skriver:

  Rent generellt tycker jag det är beklämmande med allt rörande kartor och sjökort i Sverige. Varför ska vi alls betala för att få dessa då vi redan betalat för dem flera ggr om via skattsedeln, tillsammans med det som prospektering, byggnation och den kommersiella sjöfarten bidrar ned. Framställning av tryckoriginal och för tryckkostnaden är ju okey, men varför vi ska betala för att hämta ut redan producerade filer från resp. kartmyndigheter är för mig en gåta. Amerikanska motsvarigheter klarar att göra det, så varför kan inte vi i Sverige göra detsamma till frilufts- och sjöaktiviteters fromma avseende säkerhet????

 • Norman skriver:

  Det finns säkert olika synpunkter på ett nytt avtal … , men jag är intresserat i att det finns en användarvänligt produkt på marknaden och jag är berett att skapa opinion så att det gå hem till rimliga villkor och i förhållande till Eniro och dessa marknadsintressen som skillar sig från mina som vill navigera säkert på Östersjön!

 • Göran Johansson skriver:

  Om det vore så att det enbart är årsavgiften som höjts från 45 000 till 50 000 förstår nog var och en att det inte är skälet till att man säger upp ett avtal och vill att producenterna skall skriva på ett nytt avtal. Ett avtal som man arbetat med på Sjöfartsverket sedan augusti 2018.

  Hälsningar

  Göran Johansson
  Solteknik HB

 • Richard skriver:

  Det skulle vara intressant att veta hur många rastersjökort som såldes 2018. Om efterfrågan var större skulle det naturligtvis finnas företag som vill sälja. Det är vi konsumenter som styr utbudet…

 • Ola Persson skriver:

  Bra idé att X-klubben köper tjänsten från Sjöfartsverket och tillhandahåller den medlemmarna mot kostnad naturligtvis.

 • Kerstin Ekberg skriver:

  Sorgligt om detta inte går att lösa. Dessa kort är ju mycket bra, man slipper det problem som så många talar om, att grunden försvinner när man zoomar ut till annan skala. De är alltså mycket säkrare och lättare att läsa än kartbilden som man får av vektorkort på en plotter. Kan inte någon annan ta över detta om inte Solteknik vill fortsätta?

 • Björn skriver:

  Ibland går det för långt med statens monopol i form av affärsdrivande verk. Hur mycket moms får staten in på alla fritidsbåtsägarna konsumtion utan att de ger något som helst tillbaka.
  Skamligt

 • Norman skriver:

  Det är märkligt att det bara finns en leverantör för dessa sjökort, och att det inte blir offentligt vad problemet handlar om.
  Jag som konsument är jo starkt intresserat i att det blir en lösning för att kunna få tillgång till detta kartmaterial.
  Om det bero på lönsamheten få man väll säger det. Det kanske finns ett intresse för Kryssaklubben att köpa denna tjänst ifrån Solteknik och erbjuda sina medlemmar denna teknik till ett X pris och personer utanför för ett Y pris ….