Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Detaljregler för yrkesfartyg slopas

6 november, 2018 – 14.38 Kommentarer inaktiverade för Detaljregler för yrkesfartyg slopas

Just nu ändras reglerna för yrkesfartyg som endast trafikerar svenska vatten på ett avgörande sätt. Istället för att detaljerade krav på vilken utrustning som ska finnas ombord regleras istället vad som ska uppnås när det gäller säkerhet.
– Det här kommer att leda till bättre fartyg, högre säkerhet och mindre krångel, säger Skärgårdsredarnas vd Affe Norgren.

De nya reglerna för fartyg i yrkestrafik på svenska vatten har börjat gälla för större fartyg och i april nästa år är det även dags för fartyg med en längd mellan 5 och 15 meter och med upp till 12 passagerare. I dag är reglerna för mindre yrkesfartyg detaljerade och många regler för utrustningen är hämtade från IMO:s regler som egentligen är avsedda för betydligt större fartyg och för internationell trafik.
De funktionsbaserade reglerna välkomnas av branschen.
– Vi är väldigt positiva till de här nya reglerna som gör att säkerheten kan anpassas till de mindre fartygen och till vad de faktiskt används till och måste klara av, säger branschföreningen Skärgårdsredarnas vd Affe Norgren.
– Till en början ställer det här krav som kan kräva extra arbete för redaren som har ett tydligare ansvar att hålla ordning på sina fartyg och sitt rederi. Man kanske måste investera i ett system för att dokumentera och upprätthålla säkerheten. Men på längre sikt får vi möjlighet att bygga bättre och mer optimerade båtar för den verksamhet som fartygen ska användas till istället för att utrustningen är anpassad för stora fartyg och kanske sämre för ett mindre fartyg.

– Exempelvis måste en elgenerator ombord uppfylla IMO:s krav, enligt de gamla reglerna. Nu kan jag köpa ett industriaggregat som är minst lika bra och kanske bättre miljömässigt. Men jag måste samtidigt göra en riskanalys och motivera varför det ej IMO-godkända aggregaget används. Det kan handla om redundans, att man har av varandra oberoende alternativ, eller att man tillfälligt klarar sig utan belysning i salongen eller annat som inte påverkar framdriften och säkerheten.

Ett annat tydligt exempel är kraven på mediciner ombord. Sjöfartsverkets föreskrifter om sjukvård och apotek på fartyg kräver ett specificerat medicinförråd ombord på yrkesfartyg. Exempelvis att det ska finnas ett visst antal bomullspinnar och pincetter med en viss längd. De reglerna gäller fortsatt för fartyg i internationell trafik men ersätts nu för fartyg i nationell sjöfart med ett relativt kort kapitel i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:26. I korthet går de nya reglerna ut på att läkemedel och medicinsk utrustning ska ”medföras i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till antalet ombordvarande, den verksamhet som bedrivs samt tiden till närmaste anlöpbara hamn”. Vid en inspektion ska redaren kunna visa att medicinförrådet och de medicinska kunskaperna ombord lever upp till de kraven.

De nya reglerna gäller alla svenska passagerarfartyg och alla svenska fartyg över 5 meter som inte omfattas av några internationella konventioner som SOLAS eller EU-passdirektivet. Reglerna gäller även fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter.
För större fartyg har reglerna börjat att gälla men för fartyg med en längd på mellan 5 och 15 meter börjar reglerna gälla den 1 april 2019.

Istället för detaljkraven krävs nu ett mer systematiskt sjösäkerhetsarbete konstaterar Transportstyrelsens handläggare Christer Hellberg:
– Det ska bidra till att man har beredskap och är tränad för tänkbara nödsituationer, säger Christer Hellberg.
– För den som bedriver en mindre verksamhet handlar det om gott sjömanskap och sunt förnuft, men arbetet behöver dokumenteras på ett överskådligt sätt.

För att de nya reglerna efterföljs kommer Transportstyrelsen att göra stickprovskontroller.

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , , ,