Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Drönare i jakten på tjuvfiskare

20 mars 2018 – 09:46 2 kommentarer

Från och med i sommar kommer delar av Skånes kust övervakas med hjälp av drönare i jakten på illegalt ålfiske. Förra året beslagtogs hundratals olagliga redskap som användes för att fånga den utrotningshotade ålen.

Ålens reproduktion är en ganska komplicerad historia som bygger på långa vandringssträckor i Atlanten mellan Karibien och Europa. Det kan ta tjugofem år innan en larv har utvecklats till en könsmogen ål. Larverna, som kläcks i Sargassohavet, färdas med Golfströmmen i upp till tre år innan de når Europas kuster och fortsätter att utvecklas. När ålen vuxit upp från larvstadiet till en så kallad gulål stannar den i Sverige oftast längs kusterna, men den kan också börja ta sig upp i älvar och åar till insjöar. Stadiet efter gulål inträder efter mellan tio och tjugofem år och då kallas ålen för blankål, silverål eller vandringsål. Som blankål bygger ålen upp en omfattande fettreserv som ska räcka hela vägen tillbaka över Atlanten till Sargassohavet för lek. Det är i det stadiet som ålen är mest efterfrågad av fiskare. Ålen dör naturligt efter leken.

Europeisk ål

Den europeiska ålen kan ta tjugofem år på sig att bli könsmogen. BILD: Lars Torstensson

I stora delar av Sverige har ålen sedan länge haft en självklar plats på matbordet, men fisken är i dag starkt utrotningshotad på grund av bland annat överfiske. Ett EU-förslag förra året att helt förbjuda fisket i Östersjön gick inte igenom, men det är sedan 2007 förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom för yrkesfiskare med licens. Om man råkar fånga ål av misstag måste man släppa tillbaka den i vattnet.

Men trots information om ålens hotade existens och förbud så är det många som fiskar den utan licens. Beslagen som Havs- och vattenmyndigheten gjorde förra året ökade till 36 stycken från 15 året innan. Sammanlagt 360 illegala ålfiskeredskap beslagtogs i svenska vatten under 2017.

Nu har Havs- och vattenmyndigheten ansökt och fått tillstånd att använda drönare för att övervaka fisket. Drönaren kommer att användas längs skånska kusten för att upptäcka ryssjor som placerats ut på botten. Inköpen av drönare kommer att ske under våren.
– Vi kan ännu inte säga något om vilka kustområden som kommer att övervakas med drönare eller i vilken omfattning det ska ske, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid Havs- och vattenmyndigheten.

Drönare

Drönare används världen över för att övervaka fiske. Här vid Cocos Island utanför Costa Rica. BILD: Turtle Island Restoration Network

EU:s fiskeministrar enades förra året om att införa en begränsning i fiskeperiod för ål under 2018. Begränsningen gäller i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön och innebär att det under perioden september 2018 till och med januari 2019 är förbjudet att fiska efter ål som är större än tolv centimeter.

Sverige har tidigare haft utsättningar av glasål för att stödja fisket. De senaste tio åren är syftet med utsättningarna att bevara och stärka det lekbestånd som finns kvar.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,

2 kommentarer »

  • Mats Ohlsson skriver:

    Ett mycket bra initiativ, vi måste slå vakt om våra naturresurser, speciellt som ålen har en sådan komplicerad och långdragen utveckling. Olof ovan kommer kanske sitta i sitt sterila och ofruktbara paradis, men jag hoppas att mitt paradis ska vara befolkat av alla de arter vi behöver för att leva och trivas.

  • Olof Malmlof skriver:

    Ännu ett steg i Orwells övervakningssamhälle. Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser sägs det ju. Får nog köpa en hagelbössa och skjuta ner dessa surrande monster om de skall komma och glo på mig i en av de sista bastionerna av relativ frihet. Usch