Enligt Transportstyrelsen omkom 21 personer i fritidsbåtsolyckor i Sverige, jämfört med 29 personer under 2020. Närmare hälften, nio personer, omkom på insjöar, fem personer i skärgården, fyra personer i hamnmiljöer och fyra vid bryggor. Av de omkomna ..." /> Färre döda till sjöss | På Kryss Färre döda till sjöss | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Färre döda till sjöss

18 januari, 2022 – 11.03 En kommentar

Enligt Transportstyrelsen omkom 21 personer i fritidsbåtsolyckor i Sverige, jämfört med 29 personer under 2020.

Närmare hälften, nio personer, omkom på insjöar, fem personer i skärgården, fyra personer i hamnmiljöer och fyra vid bryggor. Av de omkomna är två kvinnor och resterande män. Tre av olyckorna kopplas till vattenskotrar.

Transportstyrelsen har lämnat underlag till regeringen kring vattenskotrar och ett handlar om att införa obligatoriska förarbevis för att köra vattenskoter i svenska vatten – något som blir obligatoriskt från och med första maj i år.

Tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet arbetar Transportstyrelsen aktivt för att det svenska båtlivet ska vara så säkert som möjligt. 

– Det absolut viktigaste när det kommer till sjösäkerhet är att alltid använda flytväst, avstå från alkohol när man är ute på sjön och att vattensäkra mobilen så att man kan larma om olyckan är framme, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör till TT.

Majoriteten av de förolyckade är äldre än 40 år. Det vanligaste åldersspannet är 60–69 år (6 personer), följt av 40–49 år (5 personer) och 70–79 år (4 personer).

En kommentar »

  • Nils Wikholm skriver:

    15 pers. inte mycket till majoritet av 29 pers. Borde kunnat lämna fler/exaktare siffror.
    Nils Wikholm