Sjöfartsverket genomförde strax över 1 100 sjöräddningsinsatser under 2021, vilket är en minskning med fem procent jämfört med året dessförinnan. Grundstötningar och motorhaverier tillhörde några av de vanligaste larmorsakerna. Fritidsbåtarna stod för den breda majoriteten av ..." /> Färre i sjönöd förra året | På Kryss Färre i sjönöd förra året | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Färre i sjönöd förra året

31 januari, 2022 – 19.25 Kommentarer inaktiverade för Färre i sjönöd förra året
Fotograf: Mats Ryde / Svenska Sjöräddningssällskapet

Sjöfartsverket genomförde strax över 1 100 sjöräddningsinsatser under 2021, vilket är en minskning med fem procent jämfört med året dessförinnan. Grundstötningar och motorhaverier tillhörde några av de vanligaste larmorsakerna.

Fritidsbåtarna stod för den breda majoriteten av sjöräddningsinsatserna i fjol. Larmorsakerna har varit alltifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba väderomslag, vilket bidragit till att fritidsbåtsägaren hamnat i ett utsatt läge.

Storstadsregionerna stod för den största andelen och allra flest sjöräddningsinsatser genomfördes i Västra Götalands län (265), följt av Stockholms (242) och Skåne (151) län.

– Sjöräddningssiffrorna fortsätter att ligga i linje med vad vi sett över de senaste sex åren. Vi ser samtidigt att de allra flesta räddningsinsatser sker under sommarmånaderna och går därmed också hand i hand med fritidsbåtssäsongen, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Många av dessa tillbud går att undvika genom att alltid bära flytväst och hålla båten i trim, men också vara noga med att informera om dina planer ute till sjöss,

– Båtlivet har vuxit de senaste åren och det avspeglar sig i våra utryckningar. En teori om varför de kritiska händelserna minskat är att man hör av sig innan läget är akut. På så sätt kan vi förebygga allvarliga olyckor, säger Adam Goll Rasmussen, räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Under året utförde Sjöräddningssällskapet 4 900 förebyggande utryckningar, att jämföra med 5 034 året innan och 3 300 år 2019.

Antal sjöräddningsinsatser 2021 jämfört med 2020

  1. Västra Götalands län – 265 (287)
  2. Stockholms län – 242 (219)
  3. Skåne län – 151 (162)
  4. Mälaren – 83 (121)
  5. Kalmar län – 67 (69)
  6. Hallands län – 67 (67)
  7. Vänern – 42 (65)
  8. Blekinge län – 32 (31)
  9. Västernorrlands län – 31 (29)
  10. Södermanlands län – 28 (16)