Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Fartyg i Skottland fjärrstyrdes från USA

2 oktober, 2017 – 11.13 2 kommentarer

Ett 80 meter långt fartyg utanför Aberdeen har fjärrstyrts via satellit från San Diego.
– Det var ett viktigt steg på väg mot mer intelligenta fartyg och en ökad teknisk autonomitet inom sjöfarten, säger Maik Stoevhase på Wärtsilä som genomförde testet.

Att fjärrstyra ett fartyg från andra sidan jorden kanske inte verkar så märkvärdigt. Men Wärtsiläs test utanför Skottlands östkust på sensommaren genomfördes med fartygets ordinarie satellituppkoppling och skulle ha kunnat ske i stort sett var som helst på haven.
Under testet styrdes underhålls-fartyget Highland Chieftain dels med en autopilot som ställdes in av en operatör/styrman i San Diego över 4000 sjömil bort, dels gjorde operatören avancerade manövrar med joystick.

Utvecklingen mot mer autonoma fartyg drivs framförallt av möjligheterna för sjöfarten att minska personalkostnaderna och öka säkerheten. En dator blir inte trött som ett befäl eller styrman kan bli.
– Intelligenta fartyg med ökad självständighet har flera fördelar, säger Maik Stoevhase, utvecklingschef för marin teknik på Wärtsilä.
– Överfartstiderna kan kortas och kostnaderna för redarna blir lägre.
Men Stoevhase poängterar att fjärrstyrning i sig inte ger särskilt stora fördelar.
– Det krävs teknik som gör fartyget mer intelligent. Exempelvis lösningar för situationsmedvetenhet och teknik för att undvika kollisioner. Det är teknik som vi fortsätter att utveckla.

Wärtsilä Gulfmark

Fartyget Highland Chieftain i Nordsjön utanför Aberdeen manövrerades från ett kontrollrum i San Diego. BILD: Wärtsilä

För den som tar sig fram med mindre båtar, inte minst om man saknar sändande ais, kan självstyrande eller fjärrstyrda fartyg framstå som en risk. Maik Stoevhase framhåller att säkerheten är avgörande och att det återstår mycket av teknikutveckling innan tekniken kommer att användas skarpt.
– I testerna som vi genomför har fartyget full bemanning på bryggan.

Utvecklingen mot fjärrstyrda fartyg sker på bred front, och nordiska företag och universitet hör till de världsledande. Rolls-Royce har ett utvecklingscentrum för marin teknik i Åbo och företaget förutspår fjärrstyrda fartyg i Östersjön inom femton år.

Det brittiska projektet Mayflower Autonomous Research Ship planerar att utveckla ett trettiometers segelfartyg som ska segla över Atlanten år 2020 (Läs mer i pakryss.se här).

Utöver tekniken måste lagstiftningen anpassas till självständiga och helt fjärrstyrda fartyg.
– Klassificeringssällskapen och andra internationella organisationer som IMO deltar i utvecklingen och så småningom måste nationella och lokala lagar och regler anpassas till teknikutvecklingen, menar Maik Stoevhase vid Wärtsilä.

Vad tänker du som fritidsskeppare om fjärrstyrda eller autonoma fartyg? Kommentera här nedanför artikeln!

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,

2 kommentarer »

  • Maskiner som sköter skogen, jordbruket, fjärrstyrda båtar….allt för att spara in på personal, med resultat att folk blir arbetslösa medan rederiet sparar…. Hm Någonstans får vi säkert betala notan när sen staten ska täcka utgifterna för att få folk i arbete…

  • Peter B. Larsson skriver:

    Om man förutsätter att folk kommer att fortsätta segla små båtar över stora hav, så måste fjärrstyrda fartyg kunna scanna in livflottar och båtar i sjönöd alla tider på dygnet. Dessutom måste det fjärrstyrda fartyget kunna stanna samt sjösätta mindre räddningsfarkoster för att kunna plocka upp nödställda. Väl ombord måste de räddade kunna få medicinsk behandling, kläder, mat och sömn. Om man
    prioriterar människoliv före frakttider så blir det nog nödvändigt att ha en viss besättning ombord.
    Hur kommer den viktiga radiotrafiken/kommunikationen fungera mellan en seglare i liten båt och bryggan på ett fjärrstyrt containerfartyg?