Hem » Nyheter

Nyheter

Fler godsfartyg ska gå genom skärgårdarna

15 juli, 2019 – 10.58 14 kommentarer

För att kunna utöka trafiken av inlandssjöfart i Sverige har Transportstyrelsen bestämt att nya områden ska göras tillgängliga. Det handlar om skärgården i södra Bohuslän, stora delar av ostkusten och Göta kanal.

Farlederna i de aktuella områdena är anpassade för fritidsbåtar och viss mindre handelssjöfart. Nu ska större godsfartyg som enbart får gå i så kallad inlandssjöfart och därmed innebär lägre kostnader, också kunna använda farlederna.

Därför sonderar Sjöfartsverket, tillsammans med Trafikverket, de tilltänkta farlederna under sommaren för att ta reda på vad som krävs för att större fartyg ska kunna gå där, det vill säga djupförhållanden och utmärkning.

– Vi bedömer att sjöfartsnäringens intresse för inlandssjöfart är stort och vi är glada över att kunna möjliggöra ytterligare områden för trafik, säger Johan Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De nya inre vattenvägarna förväntas vara tillgängliga redan om sex till åtta månader, efter att de skickats till EU-kommissionen för uppdatering och notering.

– En ökad trafik på våra inre vattenvägar utvecklar och förbättrar transporterna i Sverige. När mer gods kan flyttas över från landsväg till vattenväg gör det transportsystemet både säkrare och mindre påfrestande för miljön, säger Johan Skogwik.

Större godsfartyg kan med andra ord bli ett allt vanligare inslag i båtsemestern redan nästa år.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , , , ,

14 kommentarer »

 • Doug Macfie skriver:

  Vi ska ha i minnet att sjökorten med farleder, utprickning och fyrar etablerats för yrkessjöfarten. Sedan har fritidsbåtarna invaderat och dragit nytta av detta under främst några korta sommarmånader.

  Inget nytt att lastfartyg dyker upp. Vi får väja. Det var betydligt fler av dem i Bohus-skärgården under min barndom på 50- och 60-talet.

 • Nils skriver:

  Det blir förmodligen ett antal nya isrännor för skridskoåkare och lokalbefolkning att hålla koll på.

 • Janne Olsson skriver:

  Sen när behöver yrkessjöfart be fritidsfolk om lov?
  Lika dumt som att begränsa lastbilar på E4 för alla husbilar ska få vingla omkring!

 • Underbart. Ett mycket bra förslag.
  Att flytta gods på vatten har vi gjort sedan hedenhös tid det är låg driftkostnad och tar många ton. Ersätter många tunga lastbilar. Dessutom så blir våra inre vatten mera levande om vi får yrkestrafiken tillbaka dit.

 • Håkan Hallgren skriver:

  Redan denna sommar har jag sett tre fartyg passera inne i skärgården mellan Marviken i Bråviken o Häradsskärs fyr.
  Kan inte påminna mig om när jag varit med om detta tidigare.

  Håkan Hallgren

 • Daniel skriver:

  jag undrar vilka ekonomiska intressen som ligger bakom det här?

 • Stig Hakner skriver:

  Självklart måste samma miljöregler gälla som för fritidsbåtarna, men f-n trot, när pengarna får tala. Det skall bli intressant att följa hur politiker och tjänstemän dribblar bort detta!

 • Annika Sjöström skriver:

  OM man ska öppna de kustnära lederna instämmer jag i Johan Knutssons kommentar om att de skepp som ska trafikera våra kustnära leder också ska använda godkända bottenfärger så som våra fritidsbåtar. DESSUTOM ska de ha krav på tömning av avlopp OCH miljövänligt bränsle. Det finns ingen anledning att dessa båtar ska ha lägre krav beträffande miljön än våra fritidsbåtar som bara ligger i sjön några månader om året, till skillnad från dessa båtar som kommer att trafikera lederna året runt! Bäst vore om vi slapp dem helt!

 • Johan Fägerskiöld skriver:

  Jag litar på att Sjöfartsverket har allas vår säkerhet, miljö, och ekonomi i åtanke då de fattar sina beslut. Sen blir det väl alltid några som jublar och andra som lider. Att utnyttja denna möjlighet till transport är nog efterlängtat och kan ge mer liv åt skärgårdarna samt mer kompetenta individer som kan rycka in vid tillbud.

 • Sven-Åke skriver:

  Denna tillkommande trafik handlar inte om jättefartyg som nuvarande färjor o kryssningsfartyg. Nuvarande Sandhamnsleden är säkert tillfyllest för att de ska kunna navigera säkert. De som sett flodpråmar slingra sig fram på tyska floder inser att nuvarande farleder inte är något problem för dem.

  Var rädd om det oexploaterade havsområdet där Horstensleden planerades.

  Ökad handelsfartygstrafik i skärgårdarna gynnar säkert även fritidsbåtstrafiken genom förbättrad sjömätning o utmärkning. Å så minskar CO2-utsläppen från lastbilstrafiken.

 • Lennart Eriksson skriver:

  Det är klart att Horstensleden ska öppnas. Har ni sett hur furusundsleden ser ut! Fartygen går kortare väg ut till havs. Mindre miljöpåverkan i alla led, bränsle,tid,mindre övrig trafik, mm. Lennart Eriksson. Yxlan.

 • Johan Knutson skriver:

  Om handelsfartyg skall segla i kustnära leder, då anser jag att de skall också använda godkända bottenfärger för berört område, precis som vi andra båtägare. Gäller att transportstyrelsen samarbetar med miljövårdsverket i denna fråga. Skall bli intressant o följa denna utveckling!

 • Henrik de Vries skriver:

  Bra att sjöfarten får en chans att utvecklas istället för lastbilstrafiken. Bara man tar hänsyn till känsliga miljöer.

 • Per Axell skriver:

  Det räcker med de leder som redan är öppna. Här handlar det om miljöfrågor och säkerhetspolitik. Förra sommaren lyckades vår familj att bidra med att Horsstensleden stoppades, bl a med artiklar på ledarplats i Svd (Cecilia Blomberg). Vi vill inte ha en utökning av farleder i Sverige varken i stort eller smått.