Transportstyrelsens Båtlivsundersökning visar att många båtägare vill ha bättre ordning på sjön. Runt 80 procent vill ha förarintyg för vattenskoter och ett obligatoriskt båtregister. Längtan efter frihets- och naturupplevelser gör att många söker sig ut på ..." /> Fler vill se bättre ordning på sjön | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Fler vill se bättre ordning på sjön | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Fler vill se bättre ordning på sjön

23 mars 2021 – 09:13 8 kommentarer
Fler vill se bättre ordning på sjön

Transportstyrelsens Båtlivsundersökning visar att många båtägare vill ha bättre ordning på sjön. Runt 80 procent vill ha förarintyg för vattenskoter och ett obligatoriskt båtregister.

Längtan efter frihets- och naturupplevelser gör att många söker sig ut på sjön. Pandemin har förstås också påverkat. Förra säsongen var fler ute mer med sin fritidsbåt än de annars skulle ha varit, troligen eftersom det har varit svårt att resa utomlands på semester. De som varit ute mer än vanligt med båten tror också att det är en vana som kommer att hänga kvar. Men det finns också en grupp som helt har avstått från båtlivet på grund av pandemin.

Det finns ett stort intresse bland båtfolk att utbilda sig inom sjösäkerhet. De största upplevda riskerna är grundstötning och att skada sig vid hopp i land, följt av motorhaveri och fall överbord.  Många båtägare vill få mer kunskap om sjukvård, hur man navigerar i dålig sikt och hur man minskar sin miljöpåverkan.

Allt fler efterfrågar också bättre ordning på sjön. Hela 78 procent är positiva till ett krav på förarintyg för att få köra vattenskoter. 84 procent tycker att det borde finnas en åldersgräns för att få köra snabbare båtar (över 15 knop) och 78 procent är positiva till en lag om obligatorisk flytväst.

 Merparten (80 procent) är också ganska eller mycket positiva till att upprätta ett obligatoriskt båtregister vars syfte till exempel kan vara att spåra ägare till stulna båtar och att identifiera båtar i samband med sjöräddningsinsatser.

Fakta:

Båtlivsundersökningen

Undersökningen omfattar slumpvis utvalda hushåll med personer i åldern 20–74 år. Den gäller endast privatägda fritidsbåtar och genomförs på uppdrag av Transportstyrelsen i samarbete med en rad organisationer och myndigheter. Begreppet fritidsbåtar innefattar alla båttyper, från kanoter och roddbåtar till motorbåtar och vattenskotrar.

Läs hela undersökningen här: https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Statistik-och-fakta–fritidsbatar/batlivsundersokningen/

8 kommentarer »

 • Ralf Johansson skriver:

  Ta exempel från Finland. Helt naturligt att båtarna är registrerade. Har aldrig hört att någon varit missnöjd. Kostnaden är liten i förhållande till nyttan. Jämför: Hur vore det om bilarna i Sverige körde utan nummerbrickor. I Finland ser man ner på gästande båtar utan registernummer, utan nationsflagga och ofta även utan något angivet namn någonstans på båten. Vi kallar sådana båtar för spökskepp.

 • Leif Thedvall skriver:

  En fördel med båtregister är att man kan komma åt ”svartliggare” som bara lägger båten i en hamn och därmed hindrar båtplatsinnehavaren att utnyttja sin plats.
  Leif T

 • Plurikus skriver:

  Båtregister har provats tidigare, kostade mer än det smakade. Det blir svårt att se till att det efterlevs också, kanske inte i de mest trafikerade stråken i Stockholms och Göteborgs skärgård, men i övriga landet.
  Förarbevis för snabbgående båtar /farkoster vill nog de flesta ha, men i nuvarande förslag som ligger nämns bara vattenskoter. Andra snabbgående farkoster borde också inkluderas, t ex eldrivna ”surfbrädor”, där man bara plötsligt ser en person på vattenytan fara fram i 25 knop. Vad händer när bärplansbåtar (eldrivna kanske, så de inte hörs) susar omkring på havet? De kan vara svåra att upptäcka när de inte lämnar något svall efter sig, man bara ser en liten båt en halvmeter ovanför vattenytan.

 • Peter B Larsson skriver:

  Min segelbåt är registrerad i Fartygsregistrets Båtdel. Numret är också en
  säkerhetsfråga vid kontakt med kustradion via VHF om man råkar i sjönöd.

 • Charlotta Andersson skriver:

  Ett register över fritidsbåtar i Sverige tycker jag är en vettig idé. Varför skulle man som båtägare inte vilja finnas med i det registret?
  Frågan är väl hur det ska finansieras?
  Blir det en stor kostnad för båtägaren att registrera sin båt så kommer det att bli ett problem för många.

 • Lars Sidenvall skriver:

  Båtregister har varit på tapeten tidigare men inte blivit något av, kanske för att någon måste hålla i det och det kommer att kosta. Lag om flytväst gillar jag inte. Måste vara upp till envar skeppare att bedöma utefter båttyp, väder och andra förhållanden.
  Däremot tycker jag att det skall vara obligatoriskt med förarintyg för alla planande båtar, inklusive vattenskotrar. Åldersgräns för båtar möjliga att framföra över 20 knop.
  Medlem 412521 Lars S.

 • Jim.S skriver:

  Tycker inte det behövs något register , men obligatoriskt FÖRARINTYG för alla som framför en segel eller motordriven farkost på sjön.

 • Hans H skriver:

  Tycker inte om register. Kryssarklubben kan fostra unga till vett och etikett på sjön. Medlem sedan 1970. Mvh HH