Hem » Långfärd, Säkerhet

Långfärd   Säkerhet

”Flera möjliga orsaker till sprickan”

28 november, 2019 – 09.03 Kommentarer inaktiverade för ”Flera möjliga orsaker till sprickan”

Många läsare har hört av sig med egna erfarenheter om problem med riggen och vikten av regelbundna inspektioner för att minimera riskerna för ett haveri. Den aktuella togglens spricka har flera möjliga orsaker, konstaterar en riggexpert.

Fritiof Pontén är just nu på väg över Atlanten från Kap Verde mot St Lucia med en Najad 460. På väg till Kap Verde från Kanarieöarna upptäckte han en millimeterstor spricka i ett toppvants fäste mot skrovet. Åtgärder vidtogs och resan till Mindelo, där togglen byttes ut, gick bra. Den stående riggen hade bytts ut två år tidigare på en riggverkstad och felet berodde knappast på normalt åldrande och slitage. Fritiof rapporterade om händelsen i en artikel på pakryss.se och flera läsare har hört av sig med liknande erfarenheter.

Thomas Saglind råkade ut för ett snarlikt problem i Stilla havet trots att man bytt rigg innan avgång från Sverige och Hans Almqvist tvingades reklamera toggles som hade för stora hål för vantskruvarna efter ett riggjobb på Kanarieöarna.
Kjell Fridlund, med professionella erfarenheter från både båt- och byggvärlden, konstaterar att felet är ”klassiskt och ofta skapas på grund av inkompetens” både vid båtriggningar och byggen. Kjell skriver också ”att välja en klenare bultinfästning är givetvis billigare än den konstruktivt riktiga. Glappet i bult och infästning ska inte vara större än 0,5 millimeter”.

Nils Janhäll är seglare och teknisk chef på Seldén Mast. Utifrån bilderna i artikeln drar han slutsatsen att sprickan i togglen kan ha flera möjliga orsaker, men att spelet mellan toggle och ögonändstycke knappast är den enda anledningen till sprickan.
– Ojämn lastfördelning i toggelns skänklar pä grund av dålig linjering med vantet och röstjärnets geometri kan vara en orsak. Även materialet, legeringens sammansättning eller föroreningar i materialet, kan ha lett till sprickan som också kan ha initierats redan vid tillverkningen när togglen stansats eller bockats. Dimensioneringen kan också ha spelat in, säger Nils som poängterar att togglen inte är en Seldén-produkt.
– Seldéns generella rekommendation är att stående rigg byts efter 20 000 sjömil. Om man är en typisk svensk semesterseglare som aldrig har längre till land än 100 sjömil så finns det ingen anledning att byta stående rigg, så länge inga defekter framkommer vid regelbunden inspektion. Men precis som skribenten i artikeln framhåller är det mycket viktigt med regelbunden inspektion!

LÄS MER: Millimetersprickan som kunde fällt masten [ pakryss.se 21 november, 2019 ]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,