Hamnarna i Gislöv och Skåre kommer under hösten genomgå en omfattande muddring. Syftet är att återställa ytter- och innerhamnar samt seglingsrännor där djupgående båtar i dag går på grund. Trelleborgs omfattande muddrings- och saneringsarbete beräknas kosta ..." /> Förorenade hamnar muddras | På Kryss Förorenade hamnar muddras | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Förorenade hamnar muddras

31 augusti, 2020 – 15.13 Kommentarer inaktiverade för Förorenade hamnar muddras
Förorenade hamnar muddras

Hamnarna i Gislöv och Skåre kommer under hösten genomgå en omfattande muddring. Syftet är att återställa ytter- och innerhamnar samt seglingsrännor där djupgående båtar i dag går på grund.

Trelleborgs omfattande muddrings- och saneringsarbete beräknas kosta runt 30–35 miljoner kronor. Eftersom hamnbassängerna visar på hög förorening måste alla sandmassor tas om hand och köras iväg för deponering säger Greger Persson, samordnare på tekniska serviceförvaltningen i Trelleborg, till Skånska Dagbladet.

Bottenproverna från samtliga hamnar visar för höga halter av metaller som bland annat PAH, PCB, TBT liksom kadmium och zink. En stor del av föroreningarna kan härledas till otillåtna bottenfärger på båtar.
Totalt rör det sig om massor på 23 500 kubikmeter. När muddringen är klar kommer segelrännor och ytter- och innerhamnar återfå sina ursprungliga djup på respektive 2,5 och 2 meter.