IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet har undersökt hur ett miljömärkningsförslag kan användas för att minska miljöpåverkan i fritidshamnar. Redan i dag är fritidsbåtshamnar föremål för en rad olika krav och regler. IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet presenterar i ..." /> Förslag att miljömärka fritidsbåtshamnar | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Förslag att miljömärka fritidsbåtshamnar | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Förslag att miljömärka fritidsbåtshamnar

9 juni 2020 – 10:07 En kommentar
Förslag att miljömärka fritidsbåtshamnar

IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet har undersökt hur ett miljömärkningsförslag kan användas för att minska miljöpåverkan i fritidshamnar.

Redan i dag är fritidsbåtshamnar föremål för en rad olika krav och regler. IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet presenterar i en rapport hur en miljömärkning skulle kunna se ut, där både omfattning och skadlighet av olika aktiviteter vägs in.

Istället för att införa lagstiftning för att få fritidsbåtshamnarna mer miljövänliga, testas här ett miljömärkningssystem byggt på ett poängbaserat index. Det omfattar fem olika områden inklusive utsläpp till mark och vatten, påverkan på den fysiska miljön, utsläpp till luft och resurs- och energiförbrukning, avfallshantering samt miljöledning och nödlägesberedskap.

– Tanken är att systemet ska stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt och långsiktigt även bidra till att skapa modellhamnar som aktivt arbetar för hållbar utveckling där nya metoder, tekniker och samarbetsformer testas och utvecklas, säger Anna-Lisa Wrange på IVL.

 

Här kan du läsa hela rapporten: Miljömärkning av fritidsbåtshamnar

En kommentar »

  • Vad är målet? Som nämns i presentationen så är redan källsortering o nedskräpningsförbud på plats.De verkliga miljöproblemen är ju vindkraftverken som saknar all form av miljökonsekvensbeskrivning.Att sila mygg o svälja kameler är en träffande beskrivning av vad politiserad offentligfinansierad s. k forskning ägnar sin tid och våra skattepengar till.
    Tack för ordet