Tillståndet för de svenska havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart. Det visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort och som nu går ut på ..." /> Fortsatt kritiskt för havsmiljön | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Fortsatt kritiskt för havsmiljön | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Fortsatt kritiskt för havsmiljön

6 november 2023 – 13:49 En kommentar
Fortsatt kritiskt för havsmiljön

Tillståndet för de svenska havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart. Det visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort och som nu går ut på samråd. Men ett fåtal ljusglimtar finns.

HaV bedömer att de flesta marina däggdjur (tumlare och sälar), sjöfåglar och marina fiskar inte uppnår god miljöstatus.

– Det är ett tillstånd där haven är friska och produktiva på en tillfredsställande nivå vilket är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av havets resurser, förklarar Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning.

Haven skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om de mådde bättre. Yrkesfiske, marin turism och rekreation är de näringar som mest påverkas av en försämrad havsmiljö, men de orsakar också stor påverkan. Därtill accelererar klimatförändringarna vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för friska hav.

– Samtidigt ökar trycket på haven från växande verksamheter som energiproduktion, turism, transporter och exploatering i kustområdena, säger Mats Svensson.

De ljusglimtar som finns, syns främst om man tittar på längre tidstrender. Många fiskbestånd utsätts för ett för stort nyttjande. Men nio fiskpopulationer i Västerhavet, som varit mycket ovanliga, exempelvis hälleflundra och marulk, visar positiva trender.

För första gången har HaV också gjort en bedömning av undervattensbuller, både det som är kontinuerligt (som främst kommer från fartygstrafik) och det som är impulsivt (exempelvis från sprängningar och undervattensarbeten).

Buller stör till exempel de känsliga tumlarna. Knappt hälften av de bedömda havsbassängerna når god miljöstatus för det impulsiva undervattensbullret. Bara de nordligaste havsbassängerna i Östersjön når god miljöstatus för kontinuerligt buller.

Fakta

Det är tredje gången som HaV gör en bedömning av miljötillståndet i svenska havsområden. Bedömningen ingår i arbetet med att genomföra havsmiljödirektivet i Sverige. Havsmiljödirektivet är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten. Det innebär också att EU:s alla medlemsländer med kust tar fram motsvarande bedömningar för sina marina vatten.

Innan HaV fattar beslut om bedömningen finns det möjlighet att lämna synpunkter. Samråd pågår till den 1 mars 2024.

Bildtext: Som helhet visar HaV:s bedömning att tillståndet för havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt.

Foto: Karin Pettersson/HaV

En kommentar »

  • Jan Backe skriver:

    Det känns meningslöst att lämna kommentarer när våra beslutsfattare totalt ignorerar alla varningar från etablerade forskare ändå. Det storskaliga sill och strömmingsfisket med industritrålare fortgår som vanligt trots upprepade varningar. Frånsett att det rycker undan förutsättningarna från det småskaliga fisket efter konsumtionsfisk, så rubbar det balansen i det ekologiska systemet.
    Totalförbjud allt storskaligt industrifiske i Östersjön och Kattegatt.

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar