Vid återkommande problem med motorn är det ofta hjälpsystemen som spökar. Men för att vara säker på att det inte är själva motorn som är ett problem bör du göra ett konditionstest. I På Kryss berättar ..." /> Gör ett konditionstest på din dieselmotor | På Kryss Gör ett konditionstest på din dieselmotor | På Kryss
Hem » Ombord

Ombord

Gör ett konditionstest på din dieselmotor

23 juni, 2020 – 13.29 5 kommentarer
Gör ett konditionstest på din dieselmotor

Vid återkommande problem med motorn är det ofta hjälpsystemen som spökar. Men för att vara säker på att det inte är själva motorn som är ett problem bör du göra ett konditionstest.

I På Kryss berättar vi vad, och hur, du kan göra för att öka förtroendet för din motor. På så sätt ökar du både din kompetens och känner dig tryggare i din roll som ansvarig skeppare ombord.

Så gör du ett konditionstest:

 1. Mät kompressionen i cylindrarna. (Läs mer om hur du gör detta i På Kryss nr 5.) uppfyller kompressionen angivna tryck och cylindrarna ger lika värden kan du gå vidare i testet.
 2. Kontrollera om det finns metallspån i smörjoljan. Det kan finnas på oljestickan, i oljefiltret eller i avtappad olja i samband med oljebyte. Hittar du inga spån kan du gå vidare.
 1. Se efter om det finns vatten i smörjoljan. Oljan bör vara svart, inte grå eller ljusbrun. Det kan vara vatten från en läckande topplockspackning, läckande tätningar runt cylinderfodren eller sprickor i topplocket. En läckande topplockspackning kan också visa sig som ett yttre läckage. Allt detta kräver större ingrepp, men hittar du inget vatten i oljan eller yttre läckage kan du gå vidare.
 2. Kontrollera att oljeförbrukningen är högst 0,6 procent av bränsleförbrukningen. Är den större kan det bero på slitna kolvringar, cylinderfoder eller ventilstyrningar, som kan kräva en större renovering av motorn. Generellt ökar oljeförbrukningen ju högre oljenivå man har under drift. Kontroll av oljenivån ska alltid göras när motorn är kall och har stått cirka ett dygn. Fyll då på olja till ungefär mitt i mätområdet på oljestickan. Vänta ett dygn till, mät sedan oljenivåns avstånd i millimeter till mätområdets övre kant. Notera måttet. När motorn under gång förbrukat cirka 100 l bränsle, häll på 0,6 l motorolja. Vänta ännu ett dygn så att motorn hinner kallna. Mät oljenivån till övre kanten igen. Är avståndet nu mindre, eller samma, är allt okej. Du kan lugnt åka vidare, eller göra en ny mätning om du blir tveksam.
 3. Kontrollera oljetrycket. Om larmet går när du går ner på tomgång med varm motor efter minst en halvtimmes körning måste tomgångsvarvtalet justeras och oljefilter och oljetrycksgivare kontrolleras och vid behov bytas. Är oljetrycket fortfarande för lågt finns troligen ett inre fel i motorn som kräver större ingrepp.

Läs hela artikeln i På Kryss nr 5.

5 kommentarer »

 • Gert Bjarnholt skriver:

  Magnus, finns det en risk att motorn startar oavsiktligt när man vrider vevaxeln till och förbi kompressionsfasen?
  /Gert Bjarnholt

 • Robert Holmberg skriver:

  En annan viktig del att ha koll på är ”avgaskröken” där kylvatten och avgaser blandas, där finns ett ”säkerhets avstånd” om ca 80-100mm mellan grenrör och kylvattenutsläpp, för att inte kylvatten skall komma in i grenröret=cylindrarna, denna avgaskrök är starkt utsatt för korrosion och det här säkerhets avståndet krymper när rosten kryper uppåt.
  Även sjövatten avluftnings ventilen är ju en del i detta system, som måste kontrolleras regelbundet.

 • Tommy Källberg skriver:

  Att bara vrida ock känna ger inte det klara besked man behöver för att avgöra om man skall renovera, byta eller köra vidare. Det är ett ganska omfattande jobb och man bör inte göra en för enkel och kanske felaktig bedömning som leder till onödiga kostnader.

 • R. Anderberg skriver:

  Det största problemet med dåligt fungerande dieselmotorer i båtar är inget av tidigare nämnda problem, det är dieseln.
  Köp inte diesel på närmaste mack och fyll på i båten.
  ” Mackdieseln” innehåller s.k. Fame, fettsyrametylestrar som drar till sig vatten när de produceras vilket gör att man får milj. mikroskopiska vattendroppar som svävar í dieseln och det är i vattnet som bakterierna växer.
  Köp på sjömack, se till att dieseln är klar som vatten s.k. ” blankdiesel eller som benämningen är, MK1 diesel.
  Har jobbat med problemen sedan 2006 så jag har ganska god erfarenhet av vad som händer.

  HVO diesel, bra alt? Vad kan ingå i den? Animaliskt fett, fiskfett från kött och fiskindustrin, vegetabilisk matolja, matlagningsfett från industri och restauranger, mm. Miljövänligt men..

  .

 • Magnus Sterky skriver:

  När det gäller en- och tvåcylindriga smådieslar i en båt, kan man få en klar uppfattning om den har en tillräckligt OK kompression utan att göra ett traditionellt kompressionsprov. Gör man ett sådant måste man ju lufta dieselsystemet efteråt.
  Vad man kan göra är att för hand vrida vevaxeln till s man känner att kompressionsfasen inträffar. Om kompressionen är bra så är det tungt att vrida förbi detta läge, och vrider man tillräckligt snabbt så kommer det liksom att fjädra. Insugsventilens täthet kanman lyssna på genom att föra dett efter att man tagit bort luftrenaren, läcker det så kommer man höra ett tydligt väsande. Man kan förstås även lossa avgasböjen och lyssna efter väsljud där med.
  Fjädrar det och inte väser tydligt behöver man inte befara att bristande kompressionen är boven för driftsproblem/svårstartad.