Den 1–4 maj 2021 erbjuds alla båtägare i Kalmar kommun möjlighet till en gratis mätningav bottnen på sin båt. Syftet är att minska antalet båtbottnar som läcker giftiga ämnen till vattnet. TBT är ett mycket giftigt ..." /> Gratis båtbottenmätning i Kalmar | På Kryss Gratis båtbottenmätning i Kalmar | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Gratis båtbottenmätning i Kalmar

19 april, 2021 – 16.02 En kommentar
Gratis båtbottenmätning i Kalmar

Den 1–4 maj 2021 erbjuds alla båtägare i Kalmar kommun möjlighet till en gratis mätningav bottnen på sin båt. Syftet är att minska antalet båtbottnar som läcker giftiga ämnen till vattnet.

TBT är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer. Den största källan till TBT är äldre båtbottenfärger. Dessa färger har varit förbjudna sedan 1989, men kan finnas kvar under nyare färglager och då läcka ut vid behandling, underhåll och sjösättning av målade båtar.

– Mätningarna görs med ett instrument som sätts mot båtens botten och mäter halten av olika ämnen. En viktig detalj är att båten måste vara på land för att vi ska kunna mäta den, berättar Ingemar Gustafsson, projektledare på serviceförvaltningen vid Kalmar kommun.

Efter mätningen finns det möjlighet för båtägaren att kostnadsfritt få ett mätprotokoll som visar om båten har godkända eller för höga halter av TBT. Protokollet kan vara användbart i flera olika sammanhang, bland annat krävs det för att få använda den borsttvätt som snart ska installeras i kommunen.

Från och med 2025 kommer det även att krävas ett godkänt mätprotokoll av samtliga båtägare som hyr eller arrenderar bryggplats av Kalmar kommun. Alternativt måste du kunna visa att båten är byggd efter 1995, eftersom samtliga båtar med för höga mätvärden varit byggda tidigare än så. 

Här kan du se var och när Kalmar kommun gör gratis mätningar:

https://kalmar.se/uppleva-och-gora/natur-friluftsliv-och-parker/batar-och-hamnar/gratis-batbottenmatning.html

En kommentar »

  • lennart falck skriver:

    Obs !

    XRF-teknik mäter bara grundämnen och i detta fallet tenn (TBT). Vidare fås inga rättvisande värden för skikt tjockare än 700 my. Dvs de båtar som borde skrapas ner.
    Läckaget från båtarna kan uppstå vid högtryckstvättning och har man inte en bra spolplatta med effektiv rening får man läckage ut i havet.