Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Indragen båtsportled inte typisk

12 maj, 2016 – 16.20 2 kommentarer

En farled mellan Strängnäs och Enköping läggs ner till sommaren efter att den ansvariga båtklubben inte anser sig ha råd med sjömätningarna som krävs för att utmärkningen ska stämma med Sjöfartsverkets uppgifter. Men nedläggningen är inte typisk för fritidsbåtsfarleder. Varken Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket känner till andra leder som planeras att dras in.

Röka strömPå 1990-talet upprättades en farled för fritidsbåtar genom Röka ström i Mälaren. Utmärkningen finansierades delvis som ett arbetsmarknadsprojekt och Strängnäs segelsällskap tog ansvaret. Varken Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen har bidragit med några medel för att upprätta eller underhålla båtsportleden under åren eftersom den inte anses behövas för sjöfarten.
Men de senaste två åren har det uppmärksammats att prickarnas faktiska positioner inte stämmer med Sjöfartsverkets inritade positioner. Arbetet och sjömätningarna som krävs för att upprätta farleden enligt Transportstyrelsens krav måste bekostas av segelsällskapet som istället har valt att ansöka om att leden dras in. Varken de gränsande kommunerna eller någon annan intressent är beredd att finansiera kostnaderna och Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har godkänt att utmärkningarna tas bort.

Men fallet är inte typiskt och risken att andra leder dras in är inte större idag på grund av ändrade regelverk.
– Vi verkar inte för förändringar av farleder om det inte uppstått fara för liv eller för sjöfarten, säger Svante Håkansson, nautisk redaktör vid Sjöfartsverket.
– Naturligtvis kostar det att upprätthålla en farled och riskerna för ersättningskrav har alltid funnits där. Om en prick drar iväg och hamnar så att skador sedan uppstår så har det ingen betydelse hur eller när sjömätningarna har utförts för den som är ansvarig för utmärkningen.

Den enda farled som dragits in de senaste tre åren är en farled söder om Kolboda i södra Kalmarsund, men indragningen hade ingen koppling till nya regler eller rutiner.
– Det surrar mycket om farleder nu som inte stämmer. Bland annat har det sagts att klass-5-leder utan utmärkning ska tas bort från sjökorten. Men det finns inga såna planer, säger Svante Håkansson.

Albrekts kanal

Albrekts kanal söder om Marstrand är en allmän farled som finansieras av Kungälv kommun och Sjöfartsverket.

I Sverige finns en uppdelning av farleder i fem kategorier. Förenklat kan kategorierna förklaras så här:
Klass 1 och 2 är de stora lederna för avgiftsbelagd sjöfart. Klass 3 är mindre leder som är tänkta för mindre yrkesfartyg och fritidsfartyg. De har i allmänhet stöd för mörkernavigering. Klass 4 är som klass 3, men saknar stöd för mörkernavigering. Klass 5 är i allmänhet väl beprövade naturliga sjövägar som fraktskutor och segelfartyg av hävd använt. Dessa leder saknar utmärkning. Eftersom de kommit till för gamla tiders yrkessjöfart är djup och bredd oftast väl tilltaget eftersom de framförallt används av fritidsbåtar och små båtar som används yrkesmässigt som exempelvis sjötaxi eller hantverkare med verksamhet i skärgårdarna.
Enligt Transporstyrelsen finns det 488 stycken klass 4- respektive 39 stycken klass 5-farleder i Sverige.

Men farleder och utmärkningar kan dras in om det rapporteras in olyckor eller risk för olyckor från trovärdiga uppgiftslämnare.
– Om vi får veta att det sker olyckor i anslutning till en farled så agerar vi. Ett exempel just nu är hamnen vid Skanör där en farled har sandat igen och då sanktionerar vi att en ensfyr släcks av hamnen och att de gör en tillfällig utmärkning, men det där är vanliga tillfälliga säkerhetsåtgärder, säger Svante.

Trots ny teknik som finns för fritidsbåtar och som kan användas för sjömätning, ekolod som skapar bottenkartor, är det idag inte möjligt för exempelvis båtklubbar och segelsällskap att själva sjömäta för båtsportleder som ritas in på sjökort.
Enligt vår uppfattning uppfyller inte de metoderna erforderlig norm för att kunna använda insamlad data för redovisning i officiella sjökort, säger Mats Hörström på Transportstyrelsens Sjö- och Luftfartsavdelning.
Däremot finns det möjlighet att anlita privata aktörer som Hydrographica och kostnaden kan reduceras genom frivilliga arbetsinsatser.

Varken Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket säger sig känna till någon farled i någon kategori som är planerad att dras in i dagsläget.

LÄNK: Sjöfartsverket om båtliv

LÄNK: Transportstyrelsens regler för sjöfart

Johan Boström
johan@pakryss.se

 

 

, , , , , ,

2 kommentarer »

 • Fjalar skriver:

  Jag vill påstå att det är tvärt om !

  Med indragning av lederna tvingas man dels till att pröva sina egna kunskaper, men också att i större omfattning ta del och prata med andra sjöfarare, till gagn för sammanhållning och klubbanda.
  Som den ser ut, avtar detta i omfattning och klubbar/föreningar tenderar att övergå i en slags marina-verksamhet. Det ökar också sannolikt viljan att förkovra sig genom kurser, som återskapar de kunskaper som modern navutrustning är på väg att helt mota bort. Och varför ska vi beröva en kommande generation glädjen att själva få göra upptäckter.

  Kort sagt – de som i fritidsflottan inte kan vara på sjön utan att använda utstakade farleder, borde kanske inte vara där !

 • Pierre Conradsson skriver:

  Hej!
  Intressant artikel om indragen båtsportled dock mycket tråkig utveckling. Båtsportlederna är, enligt min uppfattning, mycket viktiga för oss med fritidsbåtar och minskningen av antalet leder kan påverka synen på fritidsbåtslivet negativt.
  Detta borde vara intressant för SXK att ta del av och kanske utveckla någon form av fond eller liknande för medfinansiera av lederna eller kanske till och med ta över ansvarte för vissa båtsportleder.
  Tacksam för SXK´s syn på detta.

  Mvh
  Pierre Conradsson
  Båtnamn: Champagne
  VHF anrop: SF2019
  Hemmahamn: Hovenäset, Västkusten

1 Pingbacks »