Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Futtig utprickning vid Rödkallen

26 juli, 2010 – 09.00 En kommentar

Söndagen den 4 juli gick jag i vindstilla väder ut till Rödkallen med min segelbåt HR Monsun31. Den första enslinjen i 80 grader hittade jag direkt men den andra i 30 grader identifierade jag inte förrän det var försent. Jag gick på grund.

Jag lyckades komma loss utan assistans och vänliga män från lokalbefolkningen, som kom ut, behövde bara visa mig in i hamnbassängen.

  • Olyckan hade inte hänt om de rödgröna prickarna hade varit utsatta. De ligger på bryggan till ingen nytta.
  • Olyckan hade inte heller hänt om den andra enslinjen hade varit utförd på det sätt som alla andra enslinjer är utförda på, nämligen med tydligt mot bakgrunden urskiljbara triangulära tavlor. Sådan är lätt att varsebli till skillnad från de egendomliga nuvarande små märkena.
  • Om det hade varit kraftig dyning när jag gick på hade båten blivit vrak. Vilka skadorna blev vet jag ännu inte.

Med tanke på dem av mina seglande systrar och bröder som för första gången tänker sig ut till fantastiska Rödkallen föreslår jag, att Luleå kommun måtte som högsta prioritet nu, och kommande år, sätta ut prickarna vid inloppet. Med tanke på öns utsatta läge bör detta ske så snart som möjligt efter islossningen och före all annan utprickning i skärgården.

Det vore också mycket klokt att bygga om märkena för den andra enslinjen. När detta skrivs ligger jag i Pite Rönnskär, som har helt perfekta ensmärken för inseglingen.

//Jerk Oldenburg

PS. För boken Norrlandskust har jag följande tillägg: Enslinje två i 30 grader, som den beskrivs på sidan 131, utgöres INTE av röda tavlor. Den består av två små dassliknande vita och svarta byggnader, varav den bortre för all del har ett triangelmärke upptill men alltför litet för att göra bra nytta.

Instruktionen ”…styr in i hamnbassängen när toalett och bod är ens i hamninloppet” är oduglig och bör utgå. På bortre sidan av hamnbassängen finns en liten klunga bodar och vilken av dem som till äventyrs har den ena eller andra funktionen går ej att avgöra. Dessutom – hur får man till en enslinje av en klunga?

En kommentar »

  • Hans Sundvall skriver:

    Tyvärr kan vi som är sommargäster på Rödkallen varje år konstatera att alltför få båtfarare i vår skärgård har vana av enslinjer. På Rödkallen fungerar dessa även i mörker och hamnen är lätt angöra även i mörker! Jag har själv kört lotsbåt och då i alla sorters väder och tider på dygnet men har aldrig upplevt problem med enslinjerna. Den 4:e juli rådde det utmärkta väderförhållanden med lätt vind och bra sikt. Jag har svårt att förstå problemet att det skall vara så svårt för många att identifiera och finna den andra enslinjen eftersom båda finns angivna i sjökorten. Instämmer i att kommunens bok med inseglingsinstruktioner till bl a Rödkallen innehåller en hel del felaktigheter. Den publicerades i slutet på -90 talet och då var faktiskt tavlorna rödmålade men de återfick sin gamla och korrekta färg, vita med svart bård, en kort tid därefter. Likaså är tipset om dasset en helt idiotiskt information eftersom det är omöjligt att från sjön avgöra vilken funktion byggnaderna har. Idag är dessutom dassen flyttade! Instämmer även i att kommunen kunde sköta utprickningen bättre, dels kommer prickarna ut sent och dels står prickarna fel idag, en prick t o m ligger och flyter f n. Sommarens alla blåsväder har rört om en del och läget på Rödkallen är utsatt.