Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: 0.2 promille

7 februari, 2012 – 23.56 23 kommentarer

Som gammal Kryssarklubbare är jag och många med mig är lite besvikna att inte SXK och andra båtklubbar inte agerat och alltjämt agerar med större kraft mot ogrundade lagar och bestämmelser som drabbar oss på sjön.

Det har nu mynnat ut i att vi bildat en aktionsgrupp – Båtfolket – för att aktivt arbeta för att få bort den nya sjöfyllerilagen. Som enda sjöfarare i världen stämplas vi här som ”fulla” vid 0.2 promille och har man över det drabbas man av extrema böter.

Tyvärr är ju frågor runt alkohol ännu ett ”känsligt” ämne i Sverige. Det är märkligt att i detta land där begreppet ”lagom” används så flitigt att det så fort man talar om dessa frågor polariseras det till svart eller vitt bums. Man stämplas ofta som förespråkare av att kunna ”supa” på sjön precis som den som har den minsta lilla fråga runt invandring stämplas som rasist.

Det finns ingen forskning eller statistik som belägger att en ändring från den tidigare ansvarslagen med max 1 promille tills dagens nivå kommer att bättra på en redan mycket bra sjösäkerhet (med förbättrad statistik sedan 20 år). De båtrelaterade olyckor med alkohol inblandat är med få undantag småbåtar i insjöar (som inte omfattas av lagen) och de som struntar i gränserna – vart de än läggs. Så det lagen lyckas med är istället att kriminalisera hundratusentals båtägare – som utan risk för någon – kanske delar på en flaska vin till middagsgrillningen.

Vi tror det är av vikt med öppenhet i denna fråga och att det blir en sund debatt utan polarisering. Att stoppa denna lag har betydelse även för andra frågor. I vårt policydokument ”Vitboken” framgår det klart och tydligt att lagen är en onödig och glädjedödande chimär och vi backar upp det påståendet med mängder av fakta från forskning och statistik. Bl.a. en genomgång av över 400 domar inom sjöfylla med hjälp av Professon i sjörätt Professor Hugo Tiberg.

Vi är inga ”rättshaverister” utan mycket seriösa i frågan. Den har dessutom en ännu viktigare dimension. Vi kan inte acceptera att regering och riksdag stiftar lagar baserade på tyckande och någons moral utan lagar skall stiftas på fakta.

Jag uppmanar medlemmar i SXK att mer på allvar – och med fakta – motarbeta denna typ av lagar. Vill även uppmana till att stödja oss på www.båtfolket.se  och där tanka ner vår faktabok och sprida den till politiker, myndigheter och opinionsbildare.

Jim Huzell
Saltsjö-Boo

23 kommentarer »

 • Björn Oxe skriver:

  Min båt är 9,99 meter. Jag kan dricka många glas vin, Lagligt! Så länge jag framför båten på ett betryggande sätt. Min kompis båt är 10,05 meter. Han kan dricka ett glas vin.

  Vad är det för idioter som skriver lagarna?

  Ursus Taurus

 • Georg Gomer skriver:

  Clas Björner

  Det inte lönt att ge sig på Clas mer. Men nykterhetstaliban var vad han själv kallade sig… Vad gäller att höja sjöfarande till skyarna kan jag hålla med om att det finns en del rötägg som på andra områden. Dessa når man dock inte med 0,2 gränser för de bryr sig helt enkelt inte. Vi andra som vill ta en bira till en aftonskryss får vackert finna oss i det obevekliga i att demoniseras som alkisar…

 • Sven-Erik Andersson skriver:

  ”Stoppa sjöfyllans” inlägg behöver väl knappast kommenteras. Det är dumt att göra inlägg som man inte själv förstår.

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  @ Sven-Erik Andersson och andra som propagerar för sjöfylleri.
  Du skrev:
  ”De som eventuellt druckit ett glas vin och kan hantera sin båt skall INTE straffas”

  Detta är fel, leder vinkonsumtionen till 0,2 eller över är det brottsligt, det är sjöfylleri och straffas alltid i vårt land. Lagen definierar fylleri som alkoholintag över 0,2 promille. Att Ni båtägare inte kan acceptera detta är ert problem och ni får räkna med att bli omhändertagna av kustbevakning och sjöpolis. Observeras Ni med alkoholintag i båt får ni också räkna med att allmänheten anmäler er då stödet för denna lag är stort enligt senaste undersökningar som publicerats i pressen.

 • Olle Mattsson skriver:

  ”Problemet” med segelbåt på 9,9 resp 10,1 m längd har belysts ovan.
  Hur ska övervakarna ställa sig till motorbåt mindre än 10 m med svagare motor? Med förare och en passagerare kan båten komma upp i mer än 15 knop, men med fler personer ombord når man inte fartgränsen för straffbarhet 15 knop. Hur göres bedömningen, belastningen vid tillfället för gripandet och därmed båtens praktiska fartmaximum eller skall man gå efter en norm som säger hur fort just den aktuella båttypen med maximalt godkänd motorstyrka kan gå?

 • Staffan Jönsson skriver:

  Instämmer till fullo med vad Jim Huzell skriver och verkar för.

  Denna lag är en skrivbordsprodukt skriven av politiker som känner behovet att visa sin aktivitet att skriva motioner och baserad på ett problem som endast finns i vissa områden kring storstäder (läs Stockholm) och sommarorter med hög krogtäthet och där överförfriskade unga män med alldeles för stora motorer vansinneskör på ett sätt som medför att dom själv och andra andra riskerar att komma till skada.

  Och som lagen nu är utformad så drabbar den alla hederliga och skötsamma båtägare som lugnt och prydligt kör sin båt och kanske tar sig en pilsner till den medhavda lunchen. Dom är ju lättast för sjöpolis och kustbevakning att preja och avkräva utandningsprov. Dom verkliga syndarna är nog tämligen immuna mot denna typ av rättskipning.

  Nä bättre vore med en närvarande och synlig sjöpolis som beivrar vårdslöt beteende. Det systemet har man uppenbarligen i Tyskland där sjöpolisen synbarligen har flera hundra båtar längs kusten och i kanaler, och dom har således en rimlig chans att övervaka. Men dom lägger knappast ner någon tid på att besvära skötsamma sjöfarare som tagit en pilsner…

 • Sven-Erik Andersson skriver:

  De gamla reglerna var betydligt bättre! Om en olycka inträffade kunde man bli fälld för 0,1 promille. Om man sköter sig och framför sin båt som är 9,9 m. behöver man inte blåsa för kontroll även om man har 1,1 promille. Har man en båt som är 10,1 m måste man blåsa och blir fälld vid 0,2 promille. Vi har skapat ett paragrafsamhälle som är vansinne och bara kostar samhället en massa pengar. Till vilken nytta? De som missköter sig skall självklart straffas oavsett båtstorlek. De som eventuellt druckit ett glas vin och kan hantera sin båt skall INTE straffas. Man kan inte jämföra att framföra en båt på öppna vatten med att köra bil. Där möts vi med ibland 0,5 m mellanrum i hastigheter på över 100 km/tim vardera! Det blir en fruktansvärd kollision som ingen överlever!! Tillbaka till den lag som gällde tidigare och som är internationellt accepterad.

 • Mats Lindberg skriver:

  Problemet är vindkantringen klockan halv ett på nattan när du gott och lagt dig efter en god middag med vin. vad gör du då? Menar lagstiftaren att vi ska ringa sjöräddningen för att få båten omankrad?
  De som har problem med Alcoholen har betydligt högre promillehalt. Dessa individder kommer myndigheten åt lika bra med gamla reglerna.

 • Håkan Borg skriver:

  Hans Petzens inlägg sätter fingret på en öm punkt.
  Det finns många i vårt samhälle som ropar på lag och ordning, ”men rör inte oss”.
  En del skribenter höjer båtmänniskor till skyarna med epiteten omdömesgilla och respektvisande. Är det samma människor som sedan sätter sig i bilen och kör från småbåtshamnen och då tänker med sina ”bilisthjärnor”? Fantastiskt.
  Om man fortfarande ”dagen efter”, när vinden vänt och man håller på att dragga, har straffbar promille, då har man problem.
  Med 0,2 gränsen ges möjlighet till rutinmässiga prov och därmed finns stor möjlighet att även båtförare med hög promillehalt åker fast.
  Bra att SXK:s ordförande har en klok uppfattning i frågan.
  Håkan Borg
  seglare sedan 1967.

 • Britt Lönnroth skriver:

  Lagen har skapats av totalt okunniga politiker.Att tro att det är samma förutsättningar med båt som med bil vittnar om detta.
  Bilister uppmanas att ”låt bilen stå dagen efter” I konsekvensens namn
  borde samma uppmaning riktas till båtägare att ”låt båten stå dagen efter”
  Denna uppmaning har ännu inte synts till. Kanske det är så att politikerna egentligen inte tror på den här lagen, att man tycker det är pinsamt, kanske att man kommer att tappa röster om man gå ut med sådana uppmaningar.

  Om vinden nu vänt ”dagen efter” och man håller på att dragga upp på land kan man inte bara låta båten ”stå” utan man måste vidta åtgärder.
  Att vindprognosen var en annan igår hjälper föga vid ett sånt tillfälle.
  En sådan situation finns inte i tankarna hos politikerna, som bara tänker med ”bilisthjärnor”.
  Detta visar på stolligheterna med denna lag.
  Det är inte bara politikerna som är okunniga. En del skribenter på den här sidan visar också en hel del okunnighet i frågan, måste jag säga.

 • Jim Huzell skriver:

  Hej Hans,

  Vi har en riksdag som med god beredning av lagförslag förankrad i fakta skall fatta beslut om lagar. Denna 0.2 lag har inget som helst empiriskt stöd och svenska folket skall inte acceptera att lagar stiftas på grund av tyckande, moral eller trosuppfattning. Du har rätt i att svenska folket kommer att mer och mer strunta i lagar när det kommer till på detta viset och det varnar vi för i vår Vitbok.

  I 30 års tid har remissinstanser, specialister inom sjöfart, kriminologi, medicin och båtorganisationer som SXK på goda grunder sågat alla nya förslag om ”skärpningar”. Varför lyssnar inte folkvalda på detta utan låter nykterhetslobbyn till slut sätta agendan tvärpolitiskt.

  Vi har ingen ”von oben” attityd men är trötta på osakligheten i debatten. Jag ser inga argument baserade på fakta som stödjer den nya sjöfyllerilagen. Bara tyckande eller floskler som ”alkohol och båt hör inte ihop” eller ”är det verkligen OK att supa på sjön?”.

  Det är tråkigt om du tycker illa om att vi – i demokratins namn – tillåter oss att vara ”politiskt inkorrekta” och kräva att fakta skall styra beslut.

 • Hans Petzen skriver:

  Vill i all försiktighet bara upprepa min fråga till Aktionsgruppen Båtfolket om vem ni anser skall skapa lagar och ge ut förordningar i Sverige?

  Ni gör ju fullständigt klart, att ni väljer att strunta i lagar som inte faller er på läppen. Spännande inställning! Vilka andra lagar ratar ni?

  Den procentdebatt om alkohol som de olika inläggen tar upp, är ju rent löjlig! Hur vet man hur mycket alkohol som finns i blodet? Vikt, kön, vanor, matintag, tidsaspekt osv.

  Tycker att Båtfolket intar en slags ”von open”-attityd, där föraktet för andra båtmänniskors åsikter och tyckande snabbt klassificeras som talibanåsikter eller andra onyanserade tillmäten. Denna typ av påhopp och ordval motverkar era argument och framställer er som lite fåniga och naiva.

  Detta kan vi säkert leva med, men allvarligare är er inställning att vilja stå över demokratins spelregler och själva avgöra vilka normer och lagar som skall gälla.

  Hans Petzen

 • Ola Ljungberg skriver:

  Hej Claes. Om jag missförstått dig så ber jag om ursäkt.
  Jag undrar precis som du, var är problemet? Det finns inte. Jag nästan 60 bast och 25 år på sjön och omyndigförklarad och ingen kan förklara på vilka grunder jag blev det eller varför mina skattepengar spolas ut i sjön på ett problem som inte finns när samtidigt et basuneras resursbrist på många områden.

  Samtliga ombord kan haffas på rent tyckande även fast vi bara sitter i båten. Lagen är rättsosäker. Sätter vi inte ned foten för om sjön totalt okunniga lagstiftare som sätter nykterhetsrörelsens intressen före folks avkoppling så får vi ännu mer elände.
  Avslutningsvis, ingen förordar fyller på sjön och ingen är ”full” vid 1 glas vin, vare sig på land eller till sjöss.

  Respekt och omdöme har framförallt båtfolket visat. Är det på detta sätt man ska belöna båtfolket för sitt exemplariska uppförande genom att avhända dem det och sedan inte förklara på vilka grunder? Jag säger absolut nej, för demokratins skull och mycket mer därtill. Det bör du med göra om vi inte ska ha ett samhälle med lagar som folk struntar i och blir centraliserat och detaljstyrt av våra politiker. Bästa Hälsningar, Ola

 • Claes Björner skriver:

  Ola du raljerar och vill inte se mitt budskap.” Jag skrev att ingen missunnar dig att dricka ett glas vin, men vänta med att ge dig ut igen tills du är nykter igen”. Det var mer symboliskt, jag menar inte att man blir onykter vid ett glas vin, det var inte det som var det viktiga utan vänta med att ge dig ut på sjön tills du är nykter.
  Vad är det som är så farligt med det.
  Du får gärna dricka hur många glas vin eller öl du vill. Det har jag inget problem med.
  Jag unnar mig själv att njuta av god mat och dryck ombord, men jag tycker inte det är för mycket begärt att jag får vänta med vinet tills vi ligger tryggt förtöjda. Sedan får jag stanna där tills jag är helt nykter igen, enligt sjötrafiklagens regler.
  Självklart kan man göra felbedömningar och begå misstag även utan alkohol i kroppen, men risken är mindre när omdömmet inte är nedsatt.
  Jag kan inte begripa hur man kan bli så upprörd över att lagstiftaren sätter en gräns som ytterst handlar om respekt och omdöme i trafiken, såväl till lands som till sjöss.
  Jag undrar fortfarande vad är problemet?
  Det verkar vara en storm i ett vattenglas?

  Seglarhälsningar
  Claes, nykterhetstalibanen.

 • DETTA BREV SPEGLAR VERKLIGHETEN MYCKET BRA ! -TACK LENNART! /GG

  Lennart Svanfeldt
  F. d. fartygschef i Kustartilleriet,
  innehar Fartygsbefäl klass VIII,
  yrkesverksam i båtbranschen och
  semestrar mestadels i fritidsbåten.

  Nya sjöfyllerilagen – slöseri med skattepengar p g a orealistisk promillegräns

  Enligt KBVs hemsida är en del av KBVs vision att ”Kustbevakningen ska bli den naturliga samverkansparten till sjöss som skapar trygghet.”

  För att öka tryggheten till sjöss skall KBV (och sjöpolisen) verka för att berusade befälhavare stoppas, oavsett vilken typ av flytetyg de framför, eftersom de är en fara för andra och sig själva. Att stävja sjöfylleri utgör en viktig del i sjösäkerhetsarbetet. Att aktivt ”jaga”skötsam-ma båtförare för att kontrollera om de överskrider 0,2 ‰ är inte ett sjösäkerhetsarbete som ökar tryggheten. Det är ett slöseri med resurser, i flera led, både till sjöss och i domstolarna.

  Dessutom inverkar det negativt på relationen mellan ”sjögående myndigheter” och allmän- heten längs våra kuster. Man ska bli glad när man ser en polisbåt eller ett KBV-fartyg i skärgården, de ska finnas där för min trygghet och inte för att kontrollera mig.

  KBV har hittills, med stort engagemang, tagit sig an uppgiften att ”sätta dit” så många som möjligt med 0,2 ‰ eller mer. De har varit framgångsrika och de har kunnat visa upp statistik över ett stort antal ingripanden och ett flertal fall, där personer med en begränsad alkoholhalt, under 1,0 ‰, har gått vidare till åklagare för rättslig prövning och fällande domar med höga bötesbelopp som påföljd.

  Statistik visar att en begränsad alkoholhalt inte förorsakar olyckor. När alkoholhalten närmar sig 1,0 ‰ eller mer visar samma statistik att risken ökar och det är rimligen där resurser och åtgärder ska sättas in. Det är bra att de sjögående myndigheterna bevakar att båtfolket följer gällande lagar men när lagen är orimlig, måste den anpassas till verkligheten. Det finns inga sakliga skäl för att tillämpa 0,2 ‰.

  Om man accepterar jämförelsen med biltrafik, måste man rimligen verka för att det blir förbjudet för gångtrafikanter att röra sig på gator och vägar med en alkoholhalt över 0,2 ‰. Gångtrafikanter befinner sig i en biltrafikliknande miljö i mycket högre grad än båtförare
  och skulle därmed utgöra en olycksrisk när alkoholhalten överstiger 0,2 ‰.

  Argumentet att sjöfyllerilagen räddar liv och ökar säkerheten ter sig än mer märkligt när man samtidigt tillåter personer med upp till 1,0 ‰ att fiska från båt, utan flytväst, trots att statistik- en visar att flertalet drunkningsolyckor beror på just detta. Vidare kan man förmoda att brist- ande nautisk kompetens oftare innebär en större olycksrisk än vad en måttlig alkoholhalt gör.

  Jag är ingen stor vän av obligatoriskt körkort för båtar, men tror att ett ökat stöd för frivillig navigations- och båtutbildning skulle ha en avsevärt mycket mer positiv inverkan på sjösäkerheten än kravet på högst 0,2 ‰. Även ett generellt krav på flytväst ombord, skulle främja sjösäkerheten mycket mer än nu gällande promillegräns.

  Det finns förare, både till lands och till sjöss, som saknar omdöme och som inte följer gällande lagar och regler. En lag eliminerar inte dåligt omdöme och den stoppar heller inte lagbrytare. Däremot är en strikt och omotiverad lag begränsande för omdömesgilla och skötsamma personer vilket på sikt leder till minskad respekt för lagen och lagstiftaren.

  Sammanfattningsvis; den lag som gällde tidigare, med gränsen 1,0 ‰ för grovt sjöfylleri, är tillräcklig men skulle passa än bättre i ett internationellt sammanhang om gränsen sänks till 0,8 ‰. Om KBV och sjöpolisen anser att rutinartade sållningsprov är nödvändigt, kan jag acceptera det om det görs på ett icke kränkande sätt. Om det inte finns något att anmärka på när det gäller båtförarens agerande eller hantering av båten, ska han inte kunna fällas för sjöfylleri med mindre än att alkoholhalten överstiger 0,8 ‰. Har båtföraren däremot agerat felaktigt (kört vårdslöst, förorsakat tillbud eller olycka etc.), ska han kunna fällas för sjöfylleri även vid en lägre promillehalt om man kan påvisa att alkoholintaget påverkat agerandet, så som gällde enligt den tidigare lagen. Med denna utformning skulle lagen kunna gälla alla båtar, oavsett storlek och fartresurser.

  /Sollentuna februari 2012

 • Ola Ljungberg skriver:

  Lagar ska stiftas på sakliga grunder oavsett om vi vill ha demokrati. Inte av nykterhetstalibaner som anspelar på moralpanik.
  Det handlar om hur vi hanterar samhällets knappa resurser.
  Att nykterhetstalibaner som Claes bara för deras fanatism slår mentalt över ska inte drabba en massa oskyldiga, och framförallt inte kasta resurserna i sjön för att tillmötesgå nykterhetsrörelsen.

  Här är orsaken till att skattepengar nu vräks i sjön, bokstavligen:
  Under senare år har det stiftats ogenomtänkta lagar som tjänat syftet för politiker att visa
  handlingskraft eller tillfredsställa företrädare för okunniga opinioner. Rolf Hillegren, f.d kammaråklagare
  SAMT:
  Pelle Westman Uppdrag Granskning:

  Dom närmaste åren äskar kustbevakningen flera hundra miljoner i ökning av sitt anslag från staten,
  det saknas pengar framöver.//. Dessutom ! Fördubbling av antalet sjöpoliser.

  Här sätter således nykterhets-talibanerna sina egna egoistiska särintressen i 1a rummet. Att man ny-kriminilaserar, gräver djupa hål i statskassan för ett icke-problem är för dem ovidkommande, bara man torrlägger svenska folket i små steg i absolutismens namn.

  Dessa skattepengar som nu stals av nykterhetsrörelsen på ett konstaterat icke-problem kunde ha gjort riktigt nytta annorstädes, som exvis vården. Skäms! Oansvarigt av nykterhetsrörelsen och våra politiker. Kom igen om sjöfylleriet var ett påvisat problem, men nu är det som så att alla fakta säger att problemet inte ens är mätbart. Så ”Käre” Claes..vad är det du försvarar? förutom dina hjärnspöken.

 • Ola Ljungberg skriver:

  Käre Claes Björner, du skriver:”dricka ett glas vin till maten. Men du kan väl vänta med att ge dig ut på sjön tills du är nykter igen.”

  således. 1 glas om du anser att man då är onykter.
  Totalt oseriöst av dig, ingen är onykter vid 1 glas vin. Om så , då bör de som går på exvis Nobelfesten uppsöka läkare för antabus, där häller de i sig åtskilligt mer än 1 glas vin. Olyckan kan ju inträffa även där, precis som på sjön, de kan snubbla i en trappa med sina högklackade sko och långa klänningar. Ska vi demonisera alkoholen utan saklig grund så förbjud den totalt. då har du fått ditt val av leva på samtliga medborgare med tvånsglagar. Personligen så hyser jag enbart förakt för den som ska uppfostra mig med moraliska pekpinnar och diktera för mig var mina gränser går, det är jag fullt kapabel att avgöra själv, såvida du ”käre” Claes, vill omyndigförklara mig och många andra för det är vad du anför nu. var har du dina sakliga belägg för denna uppfostringslag? ”onykter vid 1 glas vin”, var det allt du hade att komma med?

 • Jim Huzell skriver:

  Apropå informationen om Anders Perssons ledare. Jag har inte haft möjlighet att läsa den ännu, men om vår Ordförande förespråkar nolltolerans som Claes indikerar är det ju en totalomsvängning av SXK’s inställning. Jag citerar remissvaret till 0.2 lagen som SXK lämnade: ”Kryssarklubben anser att förslaget bygger på felaktiga grunder, blir mycket svårt att förankra i allmänhetens medvetande och bör avfärdas. Kryssarklubben anser vidare att nuvarande lagstiftning (sjölagen och 1.0 promille för grovt sjöfylleri) är fullt tillräcklig. Den innebär att det går att fälla personer, även om de har en lägre promille än 1.0 och den gäller för alla båtar”. Är en sådan omsvängning sanktionerad av medlemmarna? Jag känner rätt många och jag vet ingen som tycker att denna lag är varken saklig eller berättigad.

 • Jim Huzell skriver:

  Kära Claes Björner. De flesta som läste vad jag skrev fattade nog problemen (pluralis). Tråkigt att du direkt går i nykterhetslobbyns ledband och på allvar påstår att man är onykter efter ETT glas vin. Nollvisionens och nolltoleransens dogm är att vi medborgare inte är kapabla till omdöme att hantera detta själva. Det har vi båtfolk redan bevisat att vi kan och de som struntar lagar nås ju inte heller av just denna lag. Tilltaget är snarast kränkande. Apropå bil så når man i andra länder lika goda resultat för olycksutveckling – eller bättre – med både 0.5 och 0.8 promille som gräns. Jag tycker illa om att vi svenskar alltid skall förväntas rätta in oss efter de som inte klarar av X, Y eller Z. Skolan är ett bra exempel på hur bra det blir… Att påstå att Sverige är ett föregångsland tycker jag är förmätet. Föregångsland i restriktioner och förmynderi snarare. Så för att summera. Vi lägger ner energi på detta för att våra politiker skall avstå från att instifta lagar som saknar grund. Som bonus får jag segla hem efter att ha delat en flaska vin till grillningen – lika säkert som alltid – men åter med lagen på min sida.

 • Hans Petzen skriver:

  Har med förvåning läst era inlägg! Är väldigt intresserad av att få veta mer om vilka alkoholgränser ni rekommenderar till sjöss?

  Skall de knytas till vilken typ av bår du framför, eller om du framför den i en insjö eller på ”havet”.

  Spelar det någon roll om det är motorbåt, segelbåt eller rent av roddbåt? Är åldern, utbildning, kön, social status viktiga? (viss ironi!)

  Och så undrar jag vilka alternativ ni har till att Sveriges Riksdag fattar beslut om lagar och förordningar, som berör svenska folket?

  Att bilda opinion, protestera och till och med raljera och ironisera är tack och lov tillåtet i Sverige så ”kör på” en och annan tycker säkert som ni.

  Hans Petzén

 • Claes Björner skriver:

  Käre Jim Huzell vad är problemet? Ingen missunnar dig att dricka ett glas vin till maten. Men du kan väl vänta med att ge dig ut på sjön tills du är nykter igen.
  Anders Persson har skrivit en bra ledare och hoppas att vi kan jobba på en nollvision precis som i vägtrafiken.
  Jag tycker att vi kan vara glada som har politiker som tar problemen med alkohol och andra droger på allvar. Sverige är faktiskt ett föregångsland på den punkten.
  Du kanske kan hantera alkoholen, men alla kan inte det och lagstiftarna ser till helheten.
  Jag hoppas verkligen inte att SXK går med i alkohol lobbyn.
  Jag förstår verkligen inte problemet och varför i hela friden ska man lägga någon energi på detta.
  Med vänlig seglarhälning
  Claes Björner

 • Ola Ljungberg skriver:

  Om vi inte säger stopp nu för klåfingriga politiker så kan vi räkna med ännu mer vansinne på sjön.
  Jag tillhör dem som även struntar i denna lag och kommer även att vägra blåsa.
  Om jag ska vara omyndigförklarad så vill jag veta på vilka grunder, det är en anständig begäran.
  Det kan inte politikerna förklara så jag tar därmed inte till mig denna världsunika lag.

 • Olof Malmlöf skriver:

  Jag kan bara hålla med och det är bra att det finns medlemmar som törs vara ”politiskt inkorrekta”. Det finns en allmän tendens till rop på lagar baserade på tyckande, kvällstidningsrubriker med följande rop på förbud och pådyvlad moral. Färger, toautsläpp är andra tokigheter. Jag struntar i denna lag och delar min flaska vin med hustrun ute på ön. Vi är inte farliga och får väl hoppas att vi slipper dra ”nitlott” i blåsningslotteriet med – i mitt fall – c:a 50.000 i böter.