Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Sjömil – vad är det?

18 mars, 2013 – 10.39 2 kommentarer

Gerhard på Sandhamn hörde av sig för att påpeka att någon ”traditionell sjömil” inte finns, som omnämnts i en ruta i PX 3-2013 (sid 51).

Så här stod det; ”Överkurs: Ord ombord
Sjömil; en svensk traditionell sjömil är 7408 meter (4 nautiska mil). Nautisk mil (förkortas ”M”); är 1 852 meter eller en 1/60 latitudgrad.”

Gerhard reagerade på att vi, enligt honom, försökte införa en ny definition på sjömil och tyckte vi skulle införa en rättelse i På Kryss.

Och vi förstår att det kan vara otydligt.

Det äldre måttet ”sjömil” betydde förr något helt annat än det gör idag: Därför användes begreppet ”traditionell” sjömil i faktarutan – det skulle tolkas att sjömil som i sin tidigare definition av 7 408 meter (Nationalencyklopedin, eller 7420 meter Nordisk Uppslagsbok) inte används längre.

Så här skriver Nordisk Familjebok 1890; ”Sjömil är ett i lotstaxor och af den på de skandinaviska kusterna sjöfartsidkande befolkningen  användt längdmått, utgörande 1/15 af eqvatorsgraden = 7,420,44 m. Sjömilen har dock i svenska språket en ganska sväfvande betydelse, enär den ofta användes i st. f. det på sjön allmänt antagna längdmåttet af en medel-meridianminut (= 1,852 m.), af hvilka 4 anses utgöra 1 geogr. mil. Medel-meridianminuten kallas af de flesta andra nationer sjömil och i Sverige äfven nautisk (l. nautikal-) mil.”

Sjömil är numera liktydigt med nautisk mil eller distansminut i dagligt språkbruk. Och är då 1 852 meter, motsvarande 1/60 latitudgrad.

För att undvika problem, kanske speciellt för nybörjare och språkvårdare, så är ambitionen i På Kryss att bara använda terminen nautisk mil och förkorta det M.

Kuriosa fakta kanske också ska göras tydligare att det är just besynnerligheter …

2 kommentarer »

 • Peter Eklund skriver:

  Ohoj!

  Kärt barn har många namn……

  I dagligt tal (idag) är det förstås så att med en ”sjömil”, såväl avses som förstås att det är 1.852 m det hela handlar om. Och stöd för detta finns också i den utmärkta uppslagsboken ”Svenskt nautiskt lexion” av Gustaf Stenfelt. Boken utkom år 1920 och där står följande:

  ”…en nautisk mil räknar man vara 1.852 meter. Den är ej fullt 1/4 geografisk mil (1.855 mtr), ty medan den geografiska milen är 4 bågminuter av ekvatorn, är sjömilen 1 bågminut av meridianen, tagen vid 45 graders latitud.”

  Och vid 45 grader är en bågminut just 1.852 meter. Så det så :-)

  /Peter på Kalven

 • Bo Kylberg skriver:

  Hej På Kryss!

  Det heter sjömil och ingenting annat.
  Bland sjöfolk och skärgårdsbor sägs det f.ö. ofta bara ”mil” dvs. då vi är på sjön och i skärgårdsmiljön är det undersförstått att vi talar om sjömil.
  Alltså: ”Hur långt är det från Nassa Bonden till södra ingången vid Norrpada?” ”Jo sådär en elva mil!”

  Mvh

  Bo Kylberg