Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Sjöräddningssällskapet i tumult under uppvisning

30 augusti 2011 – 09:46 2 kommentarer

Foto: Sjöräddningssällskapet

Lördagen den 27 augusti, Loftahammardagen, hade Sjöräddningssällskapet samlat många båtar bland annat Dalaröbåten ”Björn Christer” i Loftahammar. Björn Christer är 20 meter lång och väger 30 ton.

Båtarna var förtöjda vid varvet Båtrenoveringar. Då båtarna skulle gå ut för att göra sin uppvisning förlorade ”Björn Christer” kontrollen och rammade ett par segelbåtar som skadades, den ena så illa att ett hål uppstod i skrovet cirka 10 cm ovanför vattenytan; det var 10-20 centimeter stort i diameter och uppstod då ett ankarfäste rammades. Två Y-bommar knäcktes och bryggan försköts. Styrmannen hade inte kontroll på båten. Uppskattningsvis 1000 personer stod på kajen och såg händelsen; många blev upprörda. Redan då båten lämnade kajen betedde den sig underligt. Det hela blev en präktig skandal för Sjöräddningen. Jag stod i aktern på min egen båt och såg tydligt och nära hela händelseförloppet.

Vinden var vid tillfället SSO 6-9m/s. Sjöräddningens båtar hade gått in i marinan och låg mot en kaj längst in i NV. Marinans bryggor är cirka 100 m långa och Björn Christer skulle backas ut, snett mot vinden. Svårigheten att klara manövern stod klart redan då Björn Christer skulle lämna kaj; den hade tydliga svårigheter att distansera sig från kajen i den hårda sidovinden. Båtens backmanöver var antagligen omöjlig redan från början.

En trolig slutsats är att en båt av Björn Christers typ – den är avsedd för utsjöuppdrag – inte kan manövreras för egen maskin vid hård vind i trånga farvatten. De alternativ som återstår är (a) bogserhjälp, (b) ligga kvar vid kaj då vädret så kräver, och (c) inte alls gå in till sådan kaj. Att båten skall användas för uppvisning, i en med ett 20-tal andra farkoster gemensam manöver, kan inte ursäkta farliga manövrar i trånga marinor.

Att Sjöräddningssällskapet vill charma publik och allmänhet genom att visa upp sig är inte en acceptabel ursäkt. Slutsatsen blir att Sjöräddningssällskapet blir sin egen största fiende: Man vill samtidigt visa upp sig i alla väder och göra sig lättillgänglig för besök hos en bred allmänhet. Detta kan bli en omöjlig kombination, åtminstone för båtar av Björn Christers typ.

Vi medlemmar gillar Sjöräddningssällskapet och är beroende av det för liv och hälsa. Men dess försök att tysta ner den här händelsen bådar inte gott. Efter JAS-haveriet i Stockholm insåg Flygvapnet och SAAB att flyguppvisningar inför allmänhet inte är värda vilket pris som helst, och vissa typer av uppvisningar stoppades. Sjöräddningen har kanske något att lära av det; det är ett råd i största välmening.

Med vänlig hälsning

Dan Strömberg

2 kommentarer »

 • Jan Bergman skriver:

  Vi som möter Björn Christer i Stockholmstrakten har lärt oss att hålla undan. Hammarbyslussen föra sommaren var det ett likadant kaos i när de glada besättningsmännen skulle försöka förtöja.

 • Anders Jangö skriver:

  Ojojoj, jag blir alldeles matt.

  Alldeles oavsett det faktum att jag bor på Södertörn så är det så att jag började mitt båtliv i just Loftahammar, mina föräldrar hade sommarställe där och vi hade en gammal båt med en Västervikare i, en tung 4:a.

  Vivassen är ju ett tämligen skyddat vatten och en båt med de tänkta användningsområden som ”Björn Christer” borde kunna manövreras i den viken i nära nog vilka vindförhållanden som helst. Naturligtvis så är SSRS:s frivilliga bara medmänniskor de också och det kan gå galet även för dem.

  Men ändå kan man fråga sig om den båten inte borde varia utrustad för att manövrera sig på tvären i de givna förutsättningarna?

  Har SSRS publicerat någon rapport om detta?