Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Visa dig vaken!

30 mars 2012 – 20:07 En kommentar

Det vimlar av fritidsbåtar i den Bohuslänska inomskärsleden, när vi går på sydlig kurs med motorbåten JORUN en dag i augusti.

Vi håller oss så långt som möjligt från andra farkoster och väjer otaliga gånger för mötande båtar. Ofta väntar väjningsskyldiga båtar onödigt länge med att ändra kursen och visa hur de skall hålla undan och då väjer vi själva för säkerhets skull. Många båtförare styr som de kör bil och insisterar på högertrafik även på öppna fjärdar.

I den sydligaste delen av leden söder om Gullholmen, där farleden är cirka 100 meter bred möter vi en seglande segelbåt stäv mot stäv. Vi håller intill farledens västra sida och det gör också den mötande segelbåten. Man skulle kunna säga att vi kör högertrafik och han seglar vänstertrafik. För att undvika kollision girar vi kraftigt babord och går över till farvattnets östra sida = vänstertrafik för vår del. Då girar segelbåten också till farledens östra sida = högertrafik för segelbåten och när vi passerar varandra ganska nära SB mot SB (= vänstertrafik) gör segel båtens förare en dramatisk gest av stor uppgivenhet. Denna gest var nog menad som en nedsättande kommentar avseende mitt mentala tillstånd.

Med en motorbåt kan man raskt ändra kurs och fart så någon risk för kollision uppstod aldrig, men man blir lätt beklämd över en del fritidsskeppares brist på kompetens. I den beskrivna situationen kan två regler vara aktuella. Den ena säger att maskindrivet fartyg skall hålla undan för segelfartyg och den andra att ”Fartyg, som färdas längs med en trång farled, skall hålla sig så nära farledens yttre begränsning på styrbords sida om fartyget som säkerheten och framkomligheten medger.”

Den mötande segelbåten visade inte att den ville tillämpa regeln för trång farled, vilket tvingade mig att följa regeln att motorbåtar väjer för segelbåtar. Det är inte otroligt att segelbåten hade för avsikt att tillämpa regeln för trång farled, men dels visade den inte det i god tid och dels var farleden inte trång i relation till båtarnas storlek.

Ett ständigt återkommande problem är att många båtförare struntar i regel 8 i ”Sjötrafikföreskrifterna”:

a ”Varje åtgärd för att undvika kollision skall ……….utföras bestämt, i god tid och med noggrant iakttagande av gott sjömanskap” och

b Varje ändring av kurs och/eller fart för att undvika kollision skall, då förhållandena så medger, vara så stor att den med lätthet kan uppfattas av ett annat fartyg…”

 

För några år sedan kom en liten broschyr om ”Sjövett och Allemansrätt” från Svenska Kryssarklubben. Under rubriken ”sjövett” borde SXK ha skrivit:

”VISA DIG VAKEN!

Är Du väjningsskyldig skall Du tydligt och i god tid visa hur Du tänker väja.”

 

Bengt Westerlund

Skeppare på JORUN är trött på att ideligen försöka gissa om mötande båtar framförs av sjömän eller bilförare.

En kommentar »

  • Sven-Erik Andersson skriver:

    Tyvärr måste jag instämma i din insändare trots att jag är seglare. Jag har ett annat problem. Motorbåtar som närmar sig i 20-30 knop och inte visar vilken sida de tänker passera på. Jag har numera en hink med vatten i sittbrunnen och de upphinnande båtar som går så nära att jag kan tömma hinken över föraren får skylla sig själva.