Hem » Läsvärt, Nya prylar/båtar, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nya prylar/båtar   Nyheter   Säkerhet

Kolmonoxidlarm obligatoriskt på brittiska kanaler

30 oktober 2018 – 14:35 En kommentar

Nästa år blir det obligatoriskt med kolmonoxidlarm ombord på båtar som trafikerar brittiska kanaler. I Sverige finns inga planer på motsvarande krav.

Sedan flera år ställs särskilda krav på fritidsbåtar som trafikerar brittiska vattenvägar mer än 60 dagar om året. Vart fjärde år måste båten besiktigas och uppfylla en rad krav som framförallt är inriktade på brandsäkerhet. I april nästa år införs även kravet att alla båtar måste vara försedda med alarm för kolmonoxid. Trots att minst tre dödsfall på grund av kolmonoxidförgiftning har inträffat ombord på båtar i Sverige sedan 2011 finns inga planer på krav för fritidsbåtar.
– Kolmonoxid är förrädiskt och mycket farligt eftersom det inte luktar eller märks på annat sätt än symptomen hos de som är drabbade, säger säger Jonas Ekblad på Transportstyrelsen.
– Sedan 2011 har vi tre dokumenterade dödsfall i fritidsbåtar på grund av kolmonoxidförgiftning i två olyckor. I båda fallen är det värmare med brinnande låga som lett till dödsfallen och i ett fall satt locket till värmarens skorsten kvar när den användes på natten. Det har inträffat flera olyckor där personer ombord på båtar har förgiftats, men överlevt.
– Det finns inga specifika krav på fritidsbåtar i Sverige, men ett allmänt krav på att båten är sjövärdig, enligt Sjölagen.

Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxidvarnare finns i flera versioner och de som är anpassade för marint bruk kostar från cirka 1000 kronor och uppåt. Redan vid en koncentration av 0,16 procent är kolmonoxid dödligt.

Utöver kraven som EU ställer generellt på nytillverkade båtar finns inga förslag på detaljreglering av fritidsbåtars utrustning. I Storbritannien regleras kraven på båtar på inlandsvattenvägarna av det så kallade Boat Safety Scheme, som är ett samarbete mellan myndigheter och ansvariga för vattenvägarna som exempelvis Scottish Canals och Canal & River Trust waterways med kanalnätet som sträcker sig inåt landet från London.

I Sverige finns inget motsvarande regelverk och inga planer på det heller, enligt Göta kanals vd Roger Altsäter.
– Vi ställer inga krav utöver vad lagen säger, men uppmuntrar mycket aktivt till ökad säkerhet ombord på båtarna, säger Roger Altsäter.
– Våra kampanjer för att använda flytväst har varit framgångsrika och vi tittar på andra aspekter av säkerhet också.

Kravet på kolmonoxidlarm på brittiska vattenvägar införs den första januari 2019. För svenska båtar som exempelvis passerar Caledonian Canal ställs inte något krav så länge båten lämnar vattenvägarna inom 60 dagar.

I USA rekommenderar American Boat and Yacht Council alla kabinbåtar och alla båtar med bensindrivna motorer eller generatorer att installera och regelbundet kontrollera kolmonoxidlarm.

Ett kolmonoxidlarm med inbyggt batteri som är anpassat för fritidsbåtar kostar från cirka tusen kronor och uppåt.

Så här lyder Sjölagens nionde kapitel om allmänna krav på fartyg: ”Ett fartyg skall, när det hålls i drift, vara sjövärdigt, vari också innefattas att det är försett med nödvändiga anordningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall, bemannat på betryggande sätt, tillräckligt provianterat och utrustat samt så lastat eller barlastat att säkerheten för fartyg, liv eller gods inte äventyras.”

De inledande symptomen på kolmonoxidförgiftning är illamående, huvudvärk och yrsel. Vid en koncentration på 0,16 procent kan kolmonoxid leda till dödsfall inom någon timme.

LÄS MER: Boat Safety Schemes, BSS:s, hemsida

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,

En kommentar »

  • Per Gillström skriver:

    Hade en hemsk upplevelse i en Vega för 40 år sedan. Vegan hade ett friskluftsintag i sittbrunnen som var gemensamt för motorrummet och den kanal som gick fram till förpiken. Fick ett hål på avgaslimpan som blåste in avgaser i förpiken där ett barn låg och sov och som sedan inte vaknade förrän efter ngn timme ute i sittbrunnen.
    Pelle