Hem » Läsvärt

Läsvärt

Kon och klot

20 juli, 2010 – 09.25 En kommentar

Vet du varför vissa fartyg hissar ett svart klot när de ankrar? Eller varför en segelbåt hissar en kon med spetsen nedåt under gång? Varför har då inte alla båtar som ligger ankrade ett svart klot hissat? Klotet visar att fartyget är ankrat motsvaras av en vit runtlysande lanterna på natten. Konen av motsvaras av gångljus och motorlanterna, och visar att segelbåten har motorn i gång samtidigt som den seglar.
Om ett svenskt fartyg är mer än 12 meter långt skall den föra dagersignaler i svenskt inre vatten.
Många av de utländska båtar som kommer till våra farvatten är i regel vana att föra dagarsignaler, därför ser du även mindre tyska, engelska och franska båtar med kon och klot i riggen.
Du hittar informationen i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler.(TSFS 2009:44) avdelning C, regel 20, avsnitt D. Vill du läsa dem direkt hittar du dem här.

/Stina Jansson

En kommentar »

  • Slocum skriver:

    På Västkusten har jag i år ”upptäckt” en ny de facto regel som inte står i Internationella Sjöfartsreglerna. ”En segelbåt som har maskin i gång har rätt till väg före alla andra motorbåtar om denna segelbåt har åtminstone ett segel hissat”. Det räcker med en genua, denna båt väjer inta alls för något. Efter som Sveriges sjölag inbjuder till detta beteende får väl Sveriges politiker se till att detta införs i Sjövägsreglerna internationellt.