Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Liten kännedom om planerad skärgårdsfarled

29 januari, 2018 – 16.02 5 kommentarer

Endast var sjätte Stockholmare känner till planerna på en ny farled för stora fartyg genom Stockholms ytterskärgård. Men många av de som känner till förslaget motsätter sig sträckningen vid Horssten, visar en opinionsundersökning.
– Skrämmande att så få känner till planerna, säger Johan Larsson som tror att opinionsbildning kan ändra Sjöfartsverkets och regeringens planer.

I dag finns det tre större inseglingsfarleder till Stockholm: Sandhamnsleden, Landsortsleden och Söderarms/Furusundsleden. Sjöfartsverket föreslår sedan länge att Sandhamsleden kompletteras med en ny rakare dragning söder om ögruppen Horsten. Sträckningen skulle förkorta sträckan in till Stockholm för stora fartyg som kommer från söder och som idag måste gå upp till, eller ut via, Söderarm. Enligt flera myndigheter skulle det långsiktigt vara samhällsekonomiskt lönsamt med den planerade farleden och den förväntas ingå i regeringens nationella infrastrukturplan som presenteras i vår. Trafikverket förespråkar att farleden anläggs under förutsättning att regeringen utökar ramen för infrastrukturplanen med 10 procent.
Ett par miljoner ton berg måste sprängas under ytan och på land och sedan forslas bort för att anlägga leden. Ett bygge som väntas ta 2–3 år.
Men planerna har mött hårt motstånd från boende och aktiva i skärgården. I spetsen för opinionsbildningen finns initiativet Hela skärgården. Kritikerna menar att bygget av farleden skulle vara förödande för miljön och att fartygstrafiken också skulle förstöra stränder och möjligheterna till friluftsliv.

Hela skärgården, som beskriver Horstenssleden som ”en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård” har under vintern låtit genomföra en opinionsundersökning med tusen tillfrågade stockholmare via Sifo Kantars onlinepanel. Resultatet visar tydligt att få känner till planerna, men att de som gör det inte vill ha leden.
Endast 16 procent känner till känner till eller har hört talas om Horstenssleden. Av de tillfrågade som har anknytning till skärgården är andelen som känner till planerna högre, 24 procent.

På frågan vilken uppfattning man har om leden bör byggas eller inte är 34 procent ganska eller mycket negativt inställda till leden, medan 14 procent är positiva. Bland dem som bor i skärgården är 48 procent ganska eller mycket negativa.
– Det är förstås glädjande med det starka intresset för att värna vår skärgård, men samtidigt skrämmande att så få känner till farledsplanerna, säger Johan Larsson från initiativet Hela skärgården och fortsätter:
– En ny dragning skulle påverka miljöer som uppenbarligen de flesta värderar väldigt högt. Det positiva är att en så stark majoritet av de som känner till planerna motsätter sig dem.

I samma undersökning svarar majoriteten av de som är negativa till leden att de kan tänka sig att rösta på ett parti som är emot byggandet av leden. Något som sporrar Johan Larsson att fortsätta opinionsarbetet.
– Med ökad kännedom om Horstenssleden och konsekvenserna av bygget och fartygstrafiken ökar möjligheterna att bilda opinion mot det vi tror är en riktigt dålig idé, säger Johan Larsson.

LÄS MER: Initiativet Hela skärgården

LÄS MER: Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 [ Trafikverket ]

LÄS MER: Samlad effektbedömning av Horstensleden [ Sjöfartsverket ]

LÄS MER: Initiativ mot Horstenssleden [ pakryss.se 12 december, 2017 ]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, ,

5 kommentarer »

 • Kenneth skriver:

  Hej!
  Att tro att sprängningar inte skulle få följder är naivt tänkt.
  Några få saker som sticker upp i form av sjömärken m m är ytterligare ett bevis på att man som dykare tänker annorlunda efter att ha sett allt möjligt bråte som en del människor slänger i från bryggor och broar. Det ser ut som en soptipp emellanåt.

  Båtar som passerar på stort avstånd när man dyker är ändå väldigt bullriga, så mycket att jag som nybliven dykare trodde att man hade totalt struntat i dykflaggan och passerade rakt över oss…
  Jag kan känna för allt marint liv med dessa ljud som fortplantar sig på ett sätt som vi är relativt okända för oss landvarelser och som påverkar våra beslut om marint liv. Att veta och förstå vad som påverkar är svåra saker tydligen. I skolan får mina barn lära sig ”etik och värdegrund”. Något som verkar upphöra att gälla när de gått ut skolan och får se hur världen verkligen fungerar.
  Kanske cyniskt skrivet, men faktan finns där och exempelvis Exxon-utsläppet gör sig påmint även idag, det påverkar miljön fortfarande!!

  Mvh Kenneth Larsson

 • Claes Mannerfelt skriver:

  Kostnaden för Horstensleden kommer att bli runt 500 miljoner kronor. Avsikten är att större fartyg på över 300m längd skall kunna angöra Stockholms innerstad via Horstensleden. Dessa fartyg kommer främst att vara kryssningsfartyg.
  Stockholms hamn kommer att få helt annan inriktning i framtiden. Oljetransporter till Loudden och Bergs Oljehamn kommer att upphöra och överföras till Nynäshamn. Containertrafiken kommer att överföras till den nya jättehamnen i Norvik. Kvar blir färjetrafiken och kryssningsfartygen under sommaren. Dessutom kommer ett antal mindre fartyg att angöra hamnen.
  Det är vansinigt att investera cirka 500 miljoner kronor för att vi skall kunna ta emot några få jättestora kryssningsfaryg samt de färjor som trafikerar Stockholm.
  Låt investera en del av de 500 miljonerna på att rusta upp Furusundsleden i stället så att errosionsskadorna minimeras. Är det nödvändigt att ta emot några få kryssningsfartyg som är 300 meter eller längere? Minska farten i Furusundsleden för att minska skadorna.
  Claes Mannerfelt

 • JH skriver:

  Nya leden verkar mycket säkrare och bättre för natur och klimat i stort än de gamla rutterna. Stora fartyg i farleden runt Farfarsgrundet ser hemskt ut.

 • Torsten Egerö skriver:

  En miljömässigt mycket bättre infart till Stockholm är efterlängtad. Man slipper den långa och bränslekrävande omvägen runt Söderarm. Man minskar på erosionsskadorna i Furusundsleden, Horstensleden går mellan branta bergväggar som inte påverkas alls. Man slipper den farliga krångelvägen söder om Sandhamn.
  Motståndarnas utsagor om ”att spränga sönder hela skärgården” är groteskt överdrivna när det bara handlar om att fördjupa farleden på några ställen. Över vattenytan kommer bara att ses lite sjömärken, kanske någon fyr och fartygen själva förstås.

 • Gf skriver:

  Kortare väg i skärgården är bättre. Ta även bort kravet att gå till Åland för att sälja taxfri så minskar trafiken i norra skärgården med 50%