I ett nytt stort skärgårdsprojekt ses åtgärder som artificiella rev ute på Svenska Högarna och minskad erosion i Furusundsleden över. Allt för att försöka återskapa Östersjöns livskraft. I Östersjöprojektet, som leds av Världsnaturfonden, deltar även Sportfiskarna, ..." /> Livet under ytan | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Livet under ytan | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Livet under ytan

15 februari 2021 – 15:54 En kommentar
Livet under ytan

I ett nytt stort skärgårdsprojekt ses åtgärder som artificiella rev ute på Svenska Högarna och minskad erosion i Furusundsleden över. Allt för att försöka återskapa Östersjöns livskraft.

I Östersjöprojektet, som leds av Världsnaturfonden, deltar även Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholm. Tillsammans kommer de att genomföra åtgärder i Stockholms skärgård, vid Höga kusten i Ångermanland och i Vattenriket i Kristianstad skriver Norrtälje tidning.

Mycket handlar om att förbättra rovfiskbeståndet genom att återställa lekmiljöer och naturmiljön på land. Vågor nöter ner strukturer och växter som fungerar som skydd för många rovfiskar. När dessa försvinner påverkas ekosystemet och det redan hårt drabbade rovfiskrbeståndet. Övergödning, överfiske och utsläpp av miljögifter är några faktorer som gjort Östersjön till ett av världens mest förorenade hav.

– Målet är nu att skapa friska ekosystem och öka den biologiska mångfalden i Östersjön, säger Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor på Världsnaturfonden, till tidningen.

En kommentar »

  • Peter B-Larsson skriver:

    Det här är fantastiskt bra – men det är bråttom – hur ska detta hinnas med?