Hem » Nyheter

Nyheter

Magnetiska nordpolen rusar åt öst

11 februari, 2019 – 08.28 3 kommentarer

Kompassen är allas vår pålitliga och omutbara vän när vi rör oss på haven. Oavsett vad som händer runt omkring oss visar den kursen i förhållande till nordpolen, och hjälper oss navigera med våra sjökort när GPS-baserade hjälpmedel sviker. Eller? Något håller på att hända som gör att vi kanske inte längre kan lita på kompassens skala. Den magnetiska nordpolen förflyttas i en högre hastighet än någonsin tidigare, enligt en artikel i The Guardian.

Rörelsen sker österut med en hastighet av upp till 60 kilometer per år. Skälet till förflyttningen tycks vara ovanligt stora rörelser av jordens flytande yttre kärna, som består av nickel och järn. Dessa rörelser bedöms påverkas av klimatförändringar, med den kraftiga issmältningen som en avgörande faktor.

Enligt en artikel i Scientific American har två geofysiker, Surendra Adhikari and Erik Ivins vid Nasa Jet Propulsion Laboratory, fört fram ytterligare en klimatrelaterad aspekt som de bedömer bidrar till förändringen. De menar att även den senare tidens kraftiga torka som drabbat Eurasien (landmassan som utgörs av Europa och Asien) bidrar till den förhållandevis snabba förflyttningen av den magnetiska nordpolen österut.

Även om rörelsen sker avsevärt snabbare än någon gång tidigare sedan 1831, då man började mäta den magnetiska nordpolens geografiska läge, är det ännu få som drabbas av den felvisning som uppstår på grund av de senaste årens förflyttning. Söder om Skottlands nordliga spets rör det sig i storleksordningen om någon tiondel av en grad.

Läs mer

Rekordliten isutbredning i Arktis

redaktion@pakryss.se

3 kommentarer »

 • Leif Thedvall skriver:

  Det står på papperskorten hur mycket man skall korrigera för missvisning och det har det alltid gjort fn 6 grader ost i Stockholmsområdet och ökar med 0,1 grad per år

 • Odd Bolin skriver:

  Artikeln blandar ihop två den magnetiska och den geografiska nordpolen. Den magnetiska nordpolens läge bestäms av rörelser i jordens mantel. Den rör f n ca 60 km per år, på ett sätt vi ännu inte kan förutsäga, men som inte har något med klimatförändringarna att göra. Den geografiska nordpolens läge bestäms av jordens massfördelning, och kan tydligen påverkas av avsmältning av Grönlandsisen o dyl. Påverkan är dock mycket, mycket mindre, enstaka meter per år, än den magnetiska nordpolens förflyttning. Så att påstå att klimatförändringar kan påverka våra möjligheter att navigera korrekt med hjälp av kompass är inte korrekt.
  Mvh
  Odd Bolin

 • Erik Sandberg skriver:

  Sveriges kompassjusterareförbund (SKJF) är väl medvetna om denna drift. Det går lätt att ta reda på den lokala missvisningen på andra sätt än genom den missvisningsmodell som sitter i GPSen eller det som står i ett flera år gammalt sjökort. Så snabbt går det inte ur ett användarperspektiv!

  Ett exempel på tillräckligt bra källa för lokal missvisning för navigation är här: https://rl.se/deklination.php

  Problemen som dyker upp är att fartyg som använder GPSens värden får fel som kan bli relativt stora.
  När uppgraderade du din GPS senast? En fem till tio år gammal missvisningsmodell kan göra att GPSens missvisning kan visa mellan 2-5 fel, kanske något mer längst upp i Bottenviken eller Finska viken.

  Dessa felaktiga värden ”smittar av sig” i integrerade system och kan t.ex. ge fel magnetiska kurs över grundvärden till en autopilot (vissa autopiloter går på magnetisk kursinformation).

  Ett allvarligare problem som jag däremot vill belysa är felaktigt placerade kompasser där man redan från byggnationen tänkt fel – det finns bestämmelser, standarder och fastställda skyddsavstånd till kompasser för utrustningar. Dessa följs inte, trots att det står tydligt i bruksanvisningarna för instrument m.m. (t.o.m. för SOLAS-livflottar). Detta är ett krav för M.E.D. och CE-klassning.

  I och med att det totala magnetfältet också blir svagare så kommer annan marin utrustning att påverka magnetkompassen allt mer med tiden.

  Magnetkompassen i sig kan vi nog lita på ett bra tag till, bara vi tar reda på missvisningen från en aktuell källa (nytt sjökort, uppdaterad magnetmodell i GPSen eller via magnetiskt observatorium). Lita däremot inte på att all information rörande missvisning är korrekt som du har ombord. Fältet rör sig onormalt fort just nu, men vi pratar inte om att bli överraskade!

  Under vecka 20 (2019) kommer en kompassjusterarutbildning att genomföras vid Chalmers. Vi kommer att anordna en föreläsning om just detta genom Sveriges Geologiska undersökning (SGU).

  Håll ögonen öppna på Chalmers Professional Education!

  Med vänlig hälsning

  Erik Sandberg
  Kompassjusterare