Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Miljökrav möjlig orsak till ruttnande stolpar

23 augusti, 2016 – 16.33 3 kommentarer

Det finns inga medel som är godkända för att i Sverige impregnera bryggstolpar. Man får däremot köpa färdigimpregnerade stolpar från utlandet. För vattenmiljön blir föroreningen densamma. Men Kemikalieinspektionen rår inte på handelsreglerna

Efter att bryggstolpar gått av i Göteborg har frågan om godkända bryggstolpar och pålar fått nytt liv. Diskussioner pågår nu mellan det stora kommunala hamnbolaget Grefab, som tillhandahåller tusentals båtplatser, och en leverantör om vem som bär ansvaret och om Grefabs påstående att livslängden är en fjärdedel av den förväntade.
Problemet att hitta bryggstolpar som håller är störst i saltvatten. Arsenikblandningar fungerade bra, men förbjöds av miljöskäl 2006. Sedan dess, och även tidigare, har man använt kopparbaserade blandningar för att hålla skeppsmasken borta. Men de fungerar inte alls lika bra och stolparnas livslängd kortas av markant.
– Det är inte tillåtet att i Sverige impregnera material för marin miljö. Det gäller även för kreosot, säger Johan Helgesson på Kemikalieinspektionen till På Kryss.

Det är tillåtet att använda dessa medel för impregnering av material till andra användningsområden, för kreosot exempelvis för järnvägsrälsar. Skälet till att det inte är godkänt för användning till sjöss är att det är cancerframkallande och farligt att arbeta med.
– De underlag när vi fattade beslutet visade inte att det fanns tillräckliga behöv av att tillåta impregnering av material för marint bruk, säger Johan Helgesson.

Men det är tillåtet att använda bryggstolpar i Sverige som köpts in från utlandet. Förutsatt att det är tillåtet att impregnera materialet i det landet.

Medlens påverkan på sjön bli densamma oavsett varifrån stolparna kommer ifrån. Så varför är det tillåtet att över huvud taget sätta dem i sjön?

– Handelsreglerna är utformade så att vi inte kan hindra detta.

Men om det är farligt för havsmiljön, kan ni inte ålägga hamnar att ta bort stolpar?

– Det ingår inte i vårat uppdrag, det ligger på kommunerna, säger Johan Helgesson.

Idag finns alltså inga medel som både är bra för miljön och som får stolparna att hålla länge. Göteborgs fritidshamnbolag Grefab testar nu med nya stolpar med någon form av stålkärna. Men egentligen vill man inte ha det så.

– Det är ett test vi gör i liten skala. Men de passar inte riktigt in i den marina miljön. Bäst vore om vi kunde hitta en lösning med trästolpar, säger Anders Söderberg, vice vd för Göteborgskommunernas hamnbolag.

Lars Soold
redaktion@pakryss.se

3 kommentarer »

 • Ola Selsvik skriver:

  Visst finns det ett alternativ till trästolpar! Det som beskrivs om stolpar med stålkärna är inget nytt utan en väl beprövad stolpe för belysning och kraftledningar.
  Det finns i Sverige idag mer än 100 000 st i olika miljöer b.la. i marin och kustnära områden.
  Det som är nytt är att en vidarutveckling för just förtöjningspålar nu börjar ersätta uttjänta trästolpar/pålar.
  Dessa stolpar är behandlade både invändigt och utvändigt med ett miljövänligt, långtidsverkande och högvärdigt rost/korrosionsskydd.
  Dom finns dessutom i olika dimensioner och fram för allt i obegränsade längder!

 • Hans O Johansson skriver:

  Varför inte stolpar av betong? Det har vi på Göteborgs Kanotförening. Dom har hållit bort åt 40 år.

 • Arne Andersson skriver:

  Finns trästolpar utan impregnering som klarar saltvatten om Grefab vill betala så kan jag leverera dessa obs! det är regnskogs träd men med certifierat naturbruk