Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

När otyget passerar gränsen

15 augusti 2016 – 09:00 20 kommentarer

Plötsligt bryts lugnet i ankarviken av en jolle med ett par barn som kör varv efter varv med skrikande motor. Är det tillåtet att störa hursomhelst?
– Man är olika känslig för ljud och uppträdande till sjöss. Personligen tycker jag att man vänligt men bestämt ska säga till om man störs, säger Filip Lundgren vid Kustbevakningen.

Det finns flera lagar som reglerar hur man använder ett fartyg i svenska vatten. Sjölagen reglerar bland annat uppträdande som riskerar säkerheten, hur mycket sprit man får ha i kroppen och straffen för hastighetsöverträdelser.
– Dessutom finns en regel om att man inte får störa omgivningen i onödan, säger Filip Lundgren, biträdande stabschef på Kustbevakningens regionledning i Sydväst.
Det är tredje paragrafen i Sjölagens 20:e kapitel som lyder ”den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter”.
– Det är inte vanligt att någon lagförs med hänvisning till den paragrafen, men det är en påminnelse om att lagen faktiskt inte tillåter onödig störning, konstaterar Filip som personligen rekommenderar att göra som han själv när han upplever att någon stör i onödan till sjöss.
– Jag säger att jag tycker att det stör och ber dem åka där det inte irriterar någon. Är det barn som är ute kan det vara enklare att säga till föräldrarna om de är i närheten. Ofta upplever de själva inte att de är i vägen eller stör och min erfarenhet är att de allra flesta inte vill vara till besvär, säger Filip som samtidigt poängterar att man inte ska ingripa om det är något brottsligt som kan innebära fara för den som ingriper.
– Då ska man ringa 112. Detsamma gäller om det är fara för liv eller om man känner sig rädd eller tveksam till att ingripa av annat skäl.

Men om man upplever en störning, men inte vågar säga ifrån eller inte når de som stör?
– Då kan man ringa Kustbevakningens ledningscentral för det området eller till polisen via 114 14. Sen får man se vem som är närmast och eventuellt har möjlighet att åka till platsen.

Om man som privatperson bedömer att ett brott begås, som exempelvis att någon kör vårdslöst, överträder hastighetsbestämmelser eller stör i onödan så är det värdefullt att händelsen dokumenteras.
– Problemet med exempelvis vattenskotrar är att de så snabbt försvinner från platsen. Och det är inte är värt något om vi kan få tag i en misstänkt förare om det sedan inte finns vittnesmål. Filma gärna eller ta bilder för att underlätta bevisningen.

För just vattenskotrar finns en särskild förordning som hänvisar all vattenskotertrafik till allmänna farleder och särskilda undantagsområden. Men sedan 2010 är förordningen i praktiken satt ur spel. Orsaken är att de domstolsbeslut som fattas inte stöder förordningen. Kustbevakningen rapporterar till vidare inte alls förseelser mot vattenskoterförordningen.
– Vi betraktar vattenskotrar som vilka fartyg som helst. Det är ju inte själva vattenskotern, utan föraren, som kan bryta mot lagar och regler. Och i vår sjötrafikövervakning kontrollerar vi fart, vårdslöshet, fylleri och att lagen om onödig störning efterlevs av alla till sjöss, säger Filip Lundgren.

LÄNK: Kontaktuppgifter till Kustbevakningens ledningscentraler

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,

20 kommentarer »

 • Jan Svedjefält skriver:

  En enkel åtgärd är att anslå skyltar i berörda områden som visar högsta tillåtna fart och att det är förbjudet att åstadkomma svall. Så gör man i Finland och ser ut att fungera bra. Utgångspunkten är naturligtvis att olika skråvformer åstadkommer stora svall vid olika farter.
  Janne

 • Henrik Eriksson skriver:

  Som Kenneth Hätting skriver i sitt inlägg, det uppstår ofta en konflikt mellan olika intressen i hamnarna. Höj statusen på de flesta naturhamnar till naturreservat och med tydlig information att det är förbjudet att busköra vattenskoter, jolle, spela musik, tomgångsköra, köra elverk etc. ett fåtal naturhamnar-de med tråkigast miljö( eftersom det primära intresset hos de som stör inte är miljön) tillåts för de som inte kan eller vill visa hänsyn. För övrigt är det väldigt tråkigt att en eller ett fåtal båtar i en naturhamn förstör för alla oss andra i viken. Konflikträdda svenskar säger inte ifrån utan kastar loss eller knyter näven i fickan. Jag skulle önska att vi andra gick i hop och bestämt körde i väg de som stör-hur svårt kan det vara?

 • Stefan Olausson skriver:

  Skönt att detta kommer på tal. Visst, alla har vi varit barn, alla har vi då uppträtt lite ”störande” emellanåt. Men ligger man i naturhamn med sin båt tycker man kanske att föräldrar borde inse att kombinationen jolle/snurra/barn kan bli väldigt störande för kringliggande båtar. Tycker faktiskt inte det faller på min lott att agera sur gubbe utan ansvaret ligger helt hos föräldrarna.

 • Bertil Nessle skriver:

  Normer och regelsystem bör vara ett kitt som förenar medborgare och underlättar umgänget mellan individer och jag tror att det finns en ganska bra kulturell konsensus vad som är rätt och fel.De flesta av oss är fostrade att ta hänsyn till andra människor och där vi också förväntar oss samma beteende tillbaka.
  Att citat ”alla har rätt att nyttja och njuta av skärgården på sitt eget vis”inbegriper störande körande med småbåtar(även störande för djurliv/natur),vattenskotrar,dundrande elaggregat för laddning av batterier,skällande hundar,högljudda mobilsamtal osv så är det inte bara brist på ”vanligt vett”(common sense)utan också ett tecken på en synnerligen egoistisk självbild!

 • Thomas Eklund skriver:

  Snart vill ni ha lagar mot allt. Varför inte lära barnens föräldrar vett och uppträdande. Det är inte våra barns fel. Vi har väl alla i vår ungdom tyckt att fart o fest var roligt. Bara för att vi blivit äldre så får vi inte glömma att vi också varit unga. Thomas + 61

 • Kenneth Hätting skriver:

  Båtlivet idag är för många människor en (1) aktivitet av många. Många lejer bort underhåll och skötsel av sin båt och använder den sedan kort på sommaren när det är ett par fina dagar. Kanske hyr man t.o.m. båten för att det är för tidsödande att äga. Man vill hinna med så mycket på sin semester och tempot är ofta högt. Det är inte ovanligt med några dagars båtliv, några dagars stugliv/camping/husbil, bilsemester, resor till varmare trakter, nöjesparker osv. På en och samma semesterperiod! När de då kommer ut i den fina ankarviken med familjen så är man uppe i varv och de fåtalet båtdagar man planerat i kalendern ska maximeras då det snart är annat som pockar på semesterschemat. Man kommer in i viken med sin båt i rätt högt tempo, musik strömmar ur kompetenta ljudanläggningar i båtarna och sprider sig likt ringar över hela viken och vare sig båtgrannarna vill eller inte så är det den ankommande båtens spellista som gäller för dagen; charmigt tycker en del, olidligt tycker andra. Man lägger till vid berget och bär iland alla de där sakerna som bara används några enstaka gånger per år. Nu ska det användas. Gummibåtar, wakeboard, vattenskidor, vattenringar, vattenskotrar, drönare och radiostyrda båtar används av barnen dygnets alla ljusa timmar och ibland lite till (jag har 4 barn och är bekant med fenomenet). Det är roliga aktiviteter som naturligtvis ska utnyttjas då det snart är dags att dra vidare till nästa aktivitet. Kanske till Kreta om några dagar. Jag tror att det är ytterst få av oss båtmänniskor som tänker att de vill störa sina båtgrannar. Man vill bara ha kul och maximera de 3,4,5 dagarna – kanske en vecka – som man har båtsemester.

  I samma vik ligger ofta de båtmänniskor som sedan barnsben har haft båtlivet som livsstil. Och det kan vara åtskilliga båtar. Många av dem smyger tyst och försiktigt, men vant, in i viken och fäller bogankaret för att några minuter senare öka motorvarvet och rutinerat backa ner det i leran och sedan stänga av maskin. Man hissar ankarmarkören och kanske en extra ankarvikt på kedjan. De kan sin sak och har gjort detta i många år.
  Från dessa båtar hör man knappt ett ljud sedan. Gummibåtar åker till och från de båtarna med riktning mot närmsta bergknalle eller strand. De kommer tillbaka med matkassar efter en provianteringsrunda. Besättningen, barn, hundar och vad det nu kan vara hoppar i vattnet och simmar runt båten och de roar sig som alla andra men jag får erkänna att de tar inte lika stor plats. Även om båtarna i sig kan vara rätt så stora. De tycks visa en mycket klädsam hänsyn till sina båtgrannar. Båtlivet är är ingen aktivitet för dessa människor. Jag vill påstå att det är en livsstil och de ligger ute hela semestern plus alla helger före och efter. Båten är deras bostad på sommaren. Båtlivet tar sedan liksom aldrig en paus för dem under året. Man pysslar om och underhåller sin båt under vintern, kompletterar och ersätter utrustning och kan sin båt utan och innan i detalj. Man har oftast vuxit upp med båtar och föräldrarna var båtmänniskor. Man fick tidigt lära sig att ”visa hänsyn” inte bara är en hederssak för en sjöman, det är också inskrivet i sjöslagen. Man började kanske med att kappsegla liten jolle och gick vidare till större jolle för att sedan börja gasta på en kölbåt och var man duktig fick man gå som rorsman. Detta gjorde att man lärde sig väjningsregler och navigering tidigt. Av eget intresse. Av eget intresse kompletterade man sedanbmed förarbevis, skepparexamen, utsjöskeppare, oceanskeppare, VHF-certifikat osv. Kunskapen sitter sedan barnsben i ryggraden och båtlivet är inte en aktivitet. Det är en livsstil alla dagar i veckan året runt för dessa människor.

  Här någonstans tror jag att det kanske kan bli en konflikt i vissa fall. I synnerhet när våra vattenskotrar och gummijollar börjar använda ankrade båtar som rundningsmärke i naturhamnarna. Båtlivet är idag väldigt lättillgänglig för alla, vilket jag tycker är bra. Det är inte bara likasinnade nördar/entusiaster med jämbördig kunskap som möts på vattnet. Människor utan någon som helst sjömanskap kan ratta vilken båt de vill upp till loa 12m vilket skapar en underbar frihet. En paradox är tveklöst att då det är så lätt tillgängligt så kan friheten skapa problem då det stundtals är mycket båtar i skärgården och man kan med tillräckligt med pengar men obefintlig kunskap (och hänsyn) köpa rätt rejäla båtar och sedan skapa farliga situationer och olyckor för sig själv och sina medmänniskor på sjön. För att inte tala om irritation i ankarviken. Så länge reglerna om behörighet är så fria som de är så borde det vara i våra egna intressen att utbilda oss frivilligt så att vi kan de viktigaste reglerna för sjöfart. Om vi sedan visar hänsyn och är trevliga mot varandra så går det oftast väldigt bra. Hänsyn innebär inte att ”nördbåtmänniskan” som har sjölivet som livsstil och gillar tysta lugna vikar kan kräva att alla ska göra/tycka som de. Men det innebär heller inte att den fartfyllda ”aktivitetsbåtmänniskan” har någon sorts rätt att fullständigt dominera en ankarvik med allehanda vattenleksaker och partymusik till den grad att det övergår till besvär för andra. Hänsyn blir bäst om den är ömsesidig, som jag ser det.

 • Eric Downing skriver:

  Som Björn Oxe skriver så borde även Sverige ha gott om ”No Wake”-områden. Ett exempel på hur detta uttrycks i en stat i USA är så här:

  ”No Wake (Idle Speed) Areas

  Unless otherwise marked, all vessels operating within 300 feet of a commercial boat dock must do so at a slow wake speed regardless of whether or not the area is marked by buoys.

  “No wake” is defined as a vessel traveling at or below idle speed, or at such speed that the boat or its wake (waves) is not sufficient to cause possible injury or damage to other persons, boats, or property.

  I Norge laborerar man med hastihetsbegränsningar inom visst avstånd från land, t.ex. 8 knop. Men därvid finns många båtar som drar upp mest vågor i den farten. Om Sverige vore förnuftigt skulle man införa en regel baserad på dels avstånd från land, dels på ”No Wake”-hastighet, samt inom hänsynsområden. Dessa kan dessutom utvidgas till att omfatta de områden där det finns flertalet populära naturhamnsområden. Vi har ju inte så mycket kommersiella hamnar men massor av naturhamnar.

  Vad gäller oväsen från muskelbåtar utan ljuddämpare så kan en sån inte bli godkänd enligt Europeiska Fritidsbåtsdirektivet. Problemet är att äldre båtar och tävlingsbåtar, experimentella båtar osv. är undantagna. Här borde man idka stark lobbying om att införa ljudregler även för icke-RCDbåtar. Man borde köra en muskelbåt intill Riksdagshuset och ligga där och gasa då och då för att påvisa problematiken.

 • Jan L Svennevig skriver:

  I den populære ”Blindleia” på Sørlandet er det skiltet fartsbegrensing, men det er utrolig mange små båter, forbausende ofte ført av unge jenter, som raser avgårde. Politiet har knapt egnbe båter og for lite ressurser. Jeg har nesten aldri opplevd en kontroll. Å anmelde denne uvettige kjøringen tror jeg ikke vil være løsningen, da nærmer vi oss politistaten. Men for oss som liker å være underveis i langsomt tempo er det etterhvert blitt ganske utrivelig. Mange er irriterte på de større båtene. Min erfaring er at disse oftest kjører bra og tar hensyn. Svært mange av disse førerne har kystskippersertifikat. Det er oftest små, raske skjærgårdsbåter med unge førere som er synderne. Vi har nok valgt å flykte fra de mest utsatte områdene og dra til havs når været tillater det, eller søke til mer ensomme fjorder.
  Det blir nok værre med de nye scooterne. Ungdommen vil har fart. Jeg vet ikke hvordan problemet skal løses.
  ”Heartbeat”,
  Jan L.

 • Snabbseglaren skriver:

  Just där har vi väl problemet i ett nötskal ”Alla har RÄTT att nyttja och njuta av skärgården på sitt eget vis.
  Kommentarer är överflödiga.

 • Björn Oxe skriver:

  Det är jättebra om SXK-VK bjuder in till en kväll för att diskutera hur trafiken med fritidsbåtar fungerar idag och vad som kan ändras. Önskvärt att det finns folk med erfarenhet från andra länder, likaså någon från Transportstyrelsen.
  Jag har t ex kört runt i Floridas innanhav. Där fanns stora områden med skylten ”NO WAKE” i betydelsen gör inga vågor. Detta övervakas av ett stort antal kustbevakningsbåtar! I Bohuslän kan i princip en 10åring styra en 60 fots motorbåt i 20 knop i Härmanörännan, i Jungfruhålet, i Täresund m fl. (En med skepparexamen måste finnas ombord, och ansvarar! På båtar över 12x4m). Det är inte kul att reglera, men utvecklingen just nu är inte bra. Vi kan naturligtvis vänta några år, tills det händer en allvarlig olycka, och låta klåfingriga politiker, utan erfarenhet och sunt förnuft komma med nya lagar. Men jag föredrar att vi – båtfolket, hittar en lösning.

 • Arild Saltvedt skriver:

  ”Förbjud motorbåtar som skvalpar in i min sittbrunn”. Köp dig en sommarstuga… Alla har rätt att nyttja och njuta av skärgården på sitt eget vis. INTE på era villkor ….
  Med vänlig hälsning, Arild Saltvedt

 • Bengt Jannsen skriver:

  Det finns ett mycket enkelt sätt att undvika ”störningarna”; segla längre ut i skärgården till svåråtkomliga öar, segla på öppet hav eller segla mot Norrland. Vips-du är ensam.

 • Bengt Forssman skriver:

  Jag tycker att det varit lite lugnare med motordingelekar senste åren, men jag har kanske bara haft tur.
  En annan störning, som jag tycker förvärras, är de som tar sig rätten/friheten att vråla fram med stora racerbåtar utan ljuddämpning. Häromdagen pysslade jag vid bryggan när en explosion följd av ett avgrundsrvål nästan fick mig att tappa balansen. Det var en kille som provstartade son 14-meters vrålracer. Han hade inga som helst förståelser för mina synpunkter./BengtF

 • Per Resvik skriver:

  Några ”enkel frågor”:
  Gäller det även skällande ”gossingar” (=hundar), som inte vill vara bundna ljuvliga stilla kvällar i naturhamn eller lämnade ensamma i båt?
  Förbud vs Tolerans vs Allemansrätten?
  Hade själv gärna sett att farlederna hölls fria från motorbåtar som skvalpar in sitt svall i min sittbrunn ett par gånger om dagen.

 • Eric Downing skriver:

  Med tanke på den rättsliga trenden i Sverige är det läge att polis och kustbevakning delar ut flaggor med texten: Stör inte!
  Det anses göra susen!

 • Göran Danielsson skriver:

  Håller med.
  Har inte noterat problemet på många år nu förutom de senaste åren och speciellt i år med mycket snabba skotrar och jollar spm körs av barn. Problemet är oftast som vi sett att barnen kör långt ifrån där föräldrarna är och gärna ”varv efter varv”. Om de är många båtar / skotrar triggar de dessutom varandra och det blir rätt osäkert / farligt har vi noterat. Svårt att ”säga till” på håll, men tydliga blickar ger viss effekt.
  Göran

 • stefan oswaldson skriver:

  Senast vi låg i Mandal såg vi hur en gummibåt med utombordare stoppades av polisen, min tolkning var att de har en lägsta åldersgräns för föräldrarna fick ett besök av polisen.
  Nog finns det likheter mellan utombordare på dinge och mopeder, borde finnas motsvarande regler på tex lägsta ålder.
  Norge som är ett fantastiskt båtland med friarealer med småbryggor, grillar och soptunnor hade oxå när vi var där för något år sedan hastighets begränsning under några sommarmånader typ max x knop inom y meter från land/ö. Jag uppfattade som att det då var lokala regler per ”fylke”. Något som kunde appliceras i Bohuslän, gick Gullholmsrännan i augusti och en del motorbåtar hade väldigt bråttom och körde zick zack mellan oss som tog det lugnt (typ 5-6 knop).

  En fördel med att segla i Danmark är att vi sällan störs av gummidingar som kör varv efter varv när vi förtöjt för kvällen:-)

  Idag har vi i Sverige speciella hänsynsområden, hade kanske varit bättre att ha speciella områden där de som har behov att föra oväsen kunde samlas ungefär som att vi har motorkrossbanor.

 • Göran skriver:

  Hej,
  Jag och som kanske du tillhör den generation som fick lära sig att inte uppträda störande är sannolikt en utdöende generation och den nya har inte den uppfostran. Man kan ju undra vem det beror på!
  Jämför med dagis, skolan osv.

  Självklart håller jag med om barn med motorbåt men kanske framför allt vattenskotrar är ruskigt störande. Har undrat varför de inte kan dra långt iväg när den kan åka fort, nä de bara åker fram i sitt svall och så nära stranden som möjligt.

  Jämför gärna med motorcyklar som saknar ljuddämpare, minst lika störande å det kan tom vara gamla gubbar som kör, men de är väl döva och då kan det ju vara bra att höra att motorn funkar.

  Men att få tyst på dom är nog inte ens att tänka på. Antingen tar du dig till en platser där de normalt inte kommer annars är det hörlurar som gäller det går ju att lyssna på musik eller något annat lyssningsvärt.

  Att påtala att någon gör något fel eller dumt funkar inte. Att tillkalla polis eller kustbevakningen är lita långsökt tror inte att det är något prioritera område.

  //Göran

 • David Ericksson skriver:

  Det är klart man kan säga till direkt om man blir störd. De flesta stör inte med vilje, utan bara för att de inte tänker sig för.

 • Björn Oxe skriver:

  Det behövs en genomgång av regelverket för fritidsbåtar. Våra farleder är inte lämpade för en 80 fots motorbåt i 15 knop, t ex. Det saknas kompetens att framföra framförallt större båtar.

  /Taurus