Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Ny befälsutbildning möjlig räddning för skolskeppen

16 februari, 2011 – 09.52 En kommentar

Som På Kryss tidigare har skrivit om, har de föreslagna kommande skärpta behörighetskraven för de ideellt arbetande befälen, möjligen hotat skolskeppens framtida existens. Men kanske finns nu ett ljus i tunneln – åtminstone för de lite mindre fartygen under 24 meter.

Transportstyrelsen lägger i februari ett förslag till Näringsdepartementet att justera behörighetskraven så att en nedbantad ”Fartygsbefäl Klass 7”-utbildning ska bli 20 högskolepoäng – jämfört med de tidigare 40 poäng – tillsammans med tre månaders sjötid ger en styrmansbehörighet ”TF70” på traditionsfartyg (som våra skolskepp) upp till 24 meter (ca 70 bruttoton). Den övergår sedan till befälhavarbehörighet efter ytterligare tre månaders tjänstgöringstid ombord på skolskeppen.

Detta förslag harmoniserar med andra länder i Nordeuropa som har många skolskepp. Därför ingår i förslaget att Yachtmaster Offshore med ”commercial endorsement”, gäller som den nya ”Styrman TF70” på svenskflaggade traditionsfartyg upp till 24 meter. Det i ett område 150 sjömil från hamn, vilket betyder Östersjön, Nordsjön och hela de Brittiska öarna.
Detta gör att till exempel Gratitude skulle kunna klaras med befäl som har möjlighet att jobba ombord på seglarskolorna på somrarna utan att vara yrkesarbetande sjömän. Yachtmaster begränsar passagerare till tolv men elever är något annat och har inte samma begränsning.

– Jag hoppas att det kommer att slå väl ut eftersom vi har gjort detta i samråd med skutföreningarna och de verkar nöjda, säger Fredrik Jonsson, som är handläggare för behörigheter och utbildning på Transportstyrelsen.

I ett kommande nummer av På Kryss kan du läsa mer om hur Yachtmaster fungerar.

En kommentar »