För några år sedan påbörjades arbetet med att ta fram en havs- och kustplan för Värmdö. I maj kom ett förslag med bland annat riktlinjer om var man inte ska få ankra som S-styret ser ..." /> Ny havs- och kustplan för Värmdö | På Kryss Ny havs- och kustplan för Värmdö | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Ny havs- och kustplan för Värmdö

3 juli, 2023 – 11.10 En kommentar
Ny havs- och kustplan för Värmdö

För några år sedan påbörjades arbetet med att ta fram en havs- och kustplan för Värmdö. I maj kom ett förslag med bland annat riktlinjer om var man inte ska få ankra som S-styret ser som nödvändiga för att minska miljöpåverkan.

I förslaget vill man bland annat utreda förbud mot båttrafik och ankring i vissa naturhamnar samt reglera båttrafiken vid befintliga bryggor och vid prövning av nya bryggor. Något Moderaterna i Värmdö ser som ett hot mot en levande skärgård, skriver tidningen Mitt i Värmdö.

Kristina Lang (C), kommunalråd och ordförande i planutskottet, menar å sin sida att det handlar om att begränsa negativ påverkan på områden med höga natur- och kulturvärden.

– Ankringsförbud behöver inte heller betyda angöringsförbud. Man kan sätta ut bojar istället så att man slipper dra upp botten. Det blir heller inte ankringsförbud i hela skärgården utan bara på de känsliga platserna. Dessutom är det fortfarande förslag det rör sig om och i slutändan är det bara riktlinjer.

Förslaget i korthet

 Havs- och kustplanen tar avstamp i de strategier och riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan, med fokus på havs- och kustområdet.

 • Syftet är att identifiera de förutsättningar och intressen som finns samt att redovisa strategier för att uppnå en hållbar mark- och vattenanvändning som kan bidra till en levande skärgård.
 • Under perioden 29 maj till 10 september finns det möjlighet att ta del av planförslaget och att lämna synpunkter till kommunen.
 • Efter samrådet kommer inkomna synpunkter redovisas och bemötas. Därefter sker en omarbetning för att sedan gå ut på granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till.
 • Målet är att ha en färdig antagen plan under 2024.

En kommentar »

 • Dag Bratt skriver:

  Efter ett telefonsamtal med Kristina Lang (C), kommunalråd och ordförande i planutskottet, kan jag undra över hennes politiska hemvist, då det verkar snarare att hon är vänsterradikal miljöpartist än något annat. Hon förespråkar utläggning av bojar i omfattning och har en bergfast uppfattning att fritidsflottan utgör en samling miljöfrånvända sabotörer som med alla sina ankare river upp och förstör alla bottnar, så till den milda grad att allt ålgräs försvinner och inga fiskyngel längre har födo- och uppväxtplatser.
  Jag frågade om hon inte tyckte att naturhamnarna skulle komma att se ut som marinor med alla dessa bojar, vilket tycktes var helt ok för hennes del. -”Bojar är inget som stör och de finns ju redan på en mängd ställen!”
  Sedan övergick hon i att skylla ”högerpolitikerna o pressen” för ovederhäftiga påhopp och skriverier och när hon så småningom förstod vart mina frågor ledde, så blev hon dryg, ville avsluta snabbt och hänvisade till att jag skulle inkomma mail-ledes. Ett sedvanligt grepp numera att ”borsta bort” någon med besvärliga frågor.
  Samtalet gav ändå i blixtbelysning vartåt den nya planen lutar redan från början, då S, MP, C och L har ingått en överenskommelse för samverkan i Värmdö kommun. Förslag/planberedning är bara ett spel för galleriet utan verkligt samråd med andra partier. Utgången är redan satt.

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar