Den 4 maj 2022 trädde nya sjötrafikföreskrifter i kraft i Dalarnas län som gäller fartbegränsningar och förbud mot att framföra fartyg med motordrift. Syftet är att göra det säkrare för alla, förhindra olyckor och minska ..." /> Nya sjötrafikföreskrifter i Dalarna | På Kryss Nya sjötrafikföreskrifter i Dalarna | På Kryss
Hem » Nyheter, Säkerhet

Nyheter   Säkerhet

Nya sjötrafikföreskrifter i Dalarna

10 maj, 2022 – 11.37 Kommentarer inaktiverade för Nya sjötrafikföreskrifter i Dalarna
Bild: Adobe Simon

Den 4 maj 2022 trädde nya sjötrafikföreskrifter i kraft i Dalarnas län som gäller fartbegränsningar och förbud mot att framföra fartyg med motordrift. Syftet är att göra det säkrare för alla, förhindra olyckor och minska störningar i samband med bad- och båtliv.

Föreskrifterna är en del i Länsstyrelsen i Dalarnas läns pågående arbete med översyn och revidering av länets sjötrafikföreskrifter. I första skedet är Runn, Ösjön och delar av Dalälven inom Borlänge kommun samt vissa biflöden, prioriterade områden. Men målet är att även övriga större sjöar och vattendrag inom länet ska ingå i översynen.

Båt- och sjölivet har förändrats de senaste åren. Fler och fler människor vistas i eller vid vattendragen och antalet motorbåtar och vattenskotrar har ökat precis som andra fritidsaktiviteter på sjön, som SUP-brädor och kajakpaddling. 

– Många är nybörjare på sjön och har inte riktigt bra koll på sin farkost, sjökortet eller de regler som gäller på sjön. Att allt fler är ute till sjöss har lett till fler klagomål om båtar och vattenskotrar som kör för fort, störande ljud och vårdslöst beteende. Det har också lett till fler olyckor i samband med bad- och båtliv, säger Niklas Eklund, handläggare av trafikfrågor.

I samband med att de nya föreskrifterna träder i kraft kommer också nya sjövägmärken sättas upp av Falu kommun. De nya fartbegränsningarna och förbuden införs också som information på sjökorten. Runns Båtförbund ansvarar för framtagande av sjökort för de aktuella områdena inför säsongen.