Rolf Meurling: ”Varför nya stadgar i SXK?” På ett medlemsmöte den 25 mars presenterades förslag till nya stadgar i SXK som kan läsas på hemsidan. Jag har särskilt fäst mig vid ändringarna i §1. Allt sedan SXK bildades ..." /> Nya stadgar i Svenska Kryssarklubben | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Nya stadgar i Svenska Kryssarklubben | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Nya stadgar i Svenska Kryssarklubben

2 oktober 2023 – 15:21 3 kommentarer
v34_23_arsmote

Rolf Meurling:

”Varför nya stadgar i SXK?”

På ett medlemsmöte den 25 mars presenterades förslag till nya stadgar i SXK som kan läsas på hemsidan. Jag har särskilt fäst mig vid ändringarna i §1.

Allt sedan SXK bildades har målgruppen varit ”alla landets turist- och  långfärdsseglare”, det vill säga de som tilltalats av föreningens syfte ”att väcka och stärka hågen för turist- och långfärder till sjöss”. Detta har under alla år framgått av §1 i stadgarna.

Denna text har tagits bort i det stadgeförslag som styrelsen presenterat. Även den avslutande meningen i §1 har tagits bort: ” Föreningen … skall för att nå sina syften samarbeta med myndigheter och andra sammanslutningar.”

Samtidigt har portalparagrafen tillförts några nya syften:

1. …värna och sprida kunskap om natur- och kulturmiljön längs våra kuster, i våra skärgårdar och sjöar…

2. Opinionsbildning för främjandet av båtlivets utveckling.

3. Utveckling av infrastrukturen för fritidsbåtar i svenska vatten.

Mina frågor till styrelsen är:

 • Varför duger inte det 100-åriga uttrycket i §1 för det nya seklet?
 • Vad avses med de tre nya syftena i §1?

Styrelsens svar:

”Stadgarna ska anpassas till den verksamheten idag”

Stadgar är medlemmarnas överenskommelse om en förenings syfte och arbetssätt och dessa ska beskriva vad föreningen ska göra och på vissa sätt även hur. Stadgar innehåller normalt en ändamålsparagraf och den beskriver syftet och målet med föreningen dvs vad föreningen är till för och vad dess huvudsakliga syfte är. Den beskriver vad föreningen ska göra, vilka aktiviteter den ska bedriva, och hur den ska uppnå sina mål. Stadgarna är ändrade vid många tillfällen sedan de antogs 27 april 1924 men inför vårt 100-årsfirande beslöt styrelsen att göra en större revidering och modernisering samt anpassa dem efter den verksamhet som bedrivs idag och i framtiden. 

Svenska Kryssarklubbens stadgar innehåller såsom §1, föreningens ändamål.

 Ändringarna och skälen till dessa:  

• Texten och orden är moderniserade till dagens svenska. Det är nog inte så många idag som vet vad ”stärka hågen” betyder. Det är viktigt att alla förstår vårt syfte och vårt mål är eftersom syftet är att sprida kunskap och främja till båtliv – till alla ung som gammal.

• Miljötänkande och hållbarhet som är ett av föreningens viktigaste mål har införts. Detta var ju inte så aktuellt att prata om på 20-talet men är desto viktigare idag.

• I övrigt är det inga egentliga ändringar utan bara nya sätt att uttrycka samma sak

Ändamålsparagraf i dagens stadga: 

Föreningen har till syfte att väcka och stärka hågen för turist- och långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder. 

Föreningen skall verka för vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärder, liksom båtarnas vård och utrustning, främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar. 

Föreningen är en allmännyttig ideell förening som befrämjar friluftsliv och skall för att nå sina syften samarbeta med myndigheter och andra sammanslutningar. 

Förslag till ny ändamålsparagraf: 

Föreningen har till syfte att på ett hållbart sätt främja fritids- och långfärder till sjöss, friluftsliv, samt värna och sprida kunskap om natur- och kulturmiljön längs våra kuster, i våra skärgårdar och sjöar. Föreningens namn är Svenska Kryssarklubben med förkortningen SXK.

Föreningen ska särskilt verka för:  

• Kunskap om båtar lämpade för fritids- och långfärder, deras underhåll och utrustning.

• Främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande samt kännedom om farvatten, leder och hamnar.

• Opinionsbildning för främjande av båtlivets utveckling.

• Utveckling av infrastrukturen för fritidsbåtar i svenska vatten.Föreningen är en allmännyttig ideell förening. 

3 kommentarer »

 • Tomas Wahlberg skriver:

  Några språkliga synpunkter
  Det är väl inte ”främjandet” som i första hand ska vara hållbart (syftningsfel) — utan verksamheterna ? Förslag:
  // Föreningen har till syfte att främja hållbara fritids- och långfärder till sjöss samt friluftsliv; vidare att sprida kunskap om och värna natur- och kulturmiljöer längs våra kuster, i våra skärgårdar och sjöar.
  Föreningens namn är Svenska Kryssarklubben med förkortningen SXK. //

  Förslag att flytta texten om infrastruktur (verksamheter som hör ihop):
  // • Främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande samt kännedom om farvatten, leder och hamnar; vidare verka för utveckling av infrastrukturer för fritidsbåtar på land och i svenska vatten. //

  (… många båtar spenderar längre tid på land än i vattnet :-)

 • Håkan Jonsson skriver:

  Jag tycker att detta är väl formulerat, tar med miljöaspekter om den marina mångfalden och känns passande i dagens språkbruk!

 • Rolf Meurling skriver:

  INGA STADGEÄNDRINGAR 2023!

  Hej! Några reflektioner till styrelsens svar i nyhetsbrevet.

  1. Ordet ”hågen” i §1 kan ersättas med ”lusten” för att bibehålla det ursprungliga syftet.
  2. Styrelsen tillför  i  §1 ”på ett hållbart sätt”. Vad menar styrelsen?
  3. Styrelsen tillför i §1 följande utan närmare förklaringar:
   a. värna och sprida kunskap om natur-kulturmiljön….  ….och sjöar.
   b. Opinionsbildning för främjandet av båtlivets utveckling.
   c. Utveckling av infrastrukturen för fritidsbåtar i svenska vatten.
  4. Styrelsen har i §1 tagit bort ”samarbeta med myndigheter och andra sammanslutningar”.

  Mina frågor kvarstår: Finns det ett egentligt (=sakligt) syfte med styrelsens ideer?

  Styrelsen har inte anmält att SXK´s stadgar skall behandlas på det förestående årsmötet. Men det föreligger rykten om att nya stadgar kommer att tas upp.
  Med anledning därav vill jag upplysa om vad stadgarna anger. Enligt §22 i gällande stadgar skall förslag till ändring av dem publiceras senast två månader före årsmötet. Ingen sådan information har lämnats till medlemmarna till dags dato.
  Därför är det uppenbart att inga ändringar i stadgarna kan beslutas vid årsmötet 2023.

  Med vänliga SXK-hälsningar
  Rolf Meurling
  Medl.nr 189581

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar