Den 1 juli införs ett nytt ruttsystem för handelsfartyg i Kattegatt. Det innebär att fler fartyg kommer gå närmare den svenska kusten vilket påverkar även småbåtsägare. Det nya trafiksystemet ska glesa ut den sedan tidigare både ..." /> Nytt ruttsystem i Kattegatt kräver uppdaterade sjökort | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Nytt ruttsystem i Kattegatt kräver uppdaterade sjökort | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Nytt ruttsystem i Kattegatt kräver uppdaterade sjökort

12 maj 2020 – 13:03 3 kommentarer
Nytt ruttsystem i Kattegatt kräver uppdaterade sjökort

Den 1 juli införs ett nytt ruttsystem för handelsfartyg i Kattegatt. Det innebär att fler fartyg kommer gå närmare den svenska kusten vilket påverkar även småbåtsägare.

Det nya trafiksystemet ska glesa ut den sedan tidigare både tunga och tätt trafikerade handelstrafiken i Kattegatt och bidra till ökad sjösäkerhet. Samtidigt kommer allt fler fartyg nu kunna trafikera rutten, vilket i sin tur leder till att allt mer gods kommer kunna gå sjövägen.

– Som småbåtsägare gäller det nu att hålla huvudet på skaft. Trafikmönstret ute till havs kommer att förändras och allt fler fartyg kommer gå allt närmare den svenska kusten. Därför uppmanar jag alla båtägare att redan nu uppdatera sjökorten ombord, men också se till att följa de sjövägsregler som gäller, säger Klas Östergren, kartingenjör vid Sjöfartsverket.

3 kommentarer »

  • Staffan skriver:

    En översiktlig kartskiss hade ju varit till stor hjälp för att se om man kan bli berörd.

  • Ulf Palm skriver:

    För dig som brukar segla 24-timmars i Kattegatt och Skagerrak får detta konsekvenser – hela punktkartan har ritats om. Läs om detta på 24-timmars.nu!

  • Lars Normark skriver:

    Det vore bra om ni visade på ett tydligt sätt hur fritidsbåtar skall korsa dessa leder och vad som gäller för övriga regler för oss fritidsseglare / Lars Normark