Hem » Läsvärt, Nyheter, Ombord, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Ombord   Säkerhet

Ökning av båtbränder

7 augusti, 2018 – 12.08 2 kommentarer

Antalet båtbränder under de första sommarmånaderna ökade för tredje året i rad i år. Samtidigt har fler sjöräddningsfall än någonsin registrerats, men det är händelser utan båtar inblandade som står för ökningen av antalet fall.

Under perioden maj till och med juli larmades sjöräddningen till 35 båtbränder runtom i Sverige. Förra året var motsvarande antal 27 och för tre år sedan 17. Utöver de båtbränder som klassas som sjöräddningsfall har det även inträffat båtbränder på områden som kommunal räddningstjänst ansvarar för. Personer har skadats, men ingen har omkommit i samband med båtbränderna.

Även det totala antalet sjöräddningsfall ökade under maj, juni och juli. Jämfört med medelvärdet för de föregående fem åren är ökningen i år 30 procent, enligt Sjöfartsverket.
– Antalet ärenden som rör personer utan farkost, till exempel simmare, har nästan fördubblats sedan motsvarande period förra året. I år har vi gjort insatser i 95 ärenden varav 44 har varit drunkningstillbud. Vädret kan ha varit en påverkande faktor till ökningarna men kan inte med säkerhet beläggas, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddning vid Sjöfartsverket.

De allra flesta sjöräddningsfall, 457 stycken, från maj till och med juli rörde fritidsbåtar. 95 fall av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, till exempel simmare. 50 fall rörde handelsfartyg.

Den varma sommaren är förmodligen en bidragande orsak till ökningarna av olyckor. Förutom en ökning i antalet sjöräddningsfall har även insatserna i mindre akuta situationer blivit fler. Fler fritidsbåtsägare än någonsin tidigare har bett frivilliga sjöräddningen, Sjöräddningssällskapet SSRS,om hjälp vid incidenter som exempelvis motorstopp eller tamp i propellern.
– Våra räddningsstationer har märkt av en ökning av förebyggande insatser under sommaren. Det har inte varit dåligt väder någonstans i landet, vilket gör att det är fler personer i rörelse även på vattnet, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Under årets fritidsbåtsäsong har frivilliga sjöräddare från Sjöräddningssällskapet hittills skickats ut i över 80 procent av fallen. Kustbevakningen har bidragit med fartyg och/eller flygplan i 25,9 procent av sjöräddningsfallen. Enheter från kommuner och landsting larmades av JRCC i 12,3 procent av fallen. Andra resurser, som till exempel försvarsmakten, polisen, yrkessjöfart eller andra frivilligföreningar, deltog i 7 procent av fallen.

Läs mer om förebyggande av båtbränder i På Kryss nr 4, 2018.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,

2 kommentarer »

  • Jan Magnusson skriver:

    Stockholmskretsens tekniska kommitté kommer att ta upp frågan under vintern. Alla är välkomna. Mer information i Ostpricken.
    Jan Magnusson

  • Hans Öberg skriver:

    Med ovanstående rubrik hade det varit lämpligt att beröra frågan om båtbrånder, orsakerna till dessa, vad man bör göra om de inträffar och hur de kan förebyggas.