Hem » Löpsedel, Mitt På Kryss

Löpsedel   Mitt På Kryss

Outredda miljökonsekvenser

26 mars 2010 – 13:48 2 kommentarer

Transportstyrelsens förslag om förbud att tömma fritidsbåtarnas toatankar till sjöss ifrågasätts av båtfolk. Kemisten Lennart Falck är Kryssarklubbens representant i Båtmiljörådet. Han är rejält missnöjd med Transportstyrelsens utredning: ”Den saknar en miljökonsekvensbeskrivning som tar hänsyn till hur miljön påverkas om förslaget blir verklighet”, säger han. Lennart Falck menar, att det inte alls är självklart att miljön vinner på de föreslagna reglerna, om man inte tar ett helhetsgrepp på frågan.

”Det är att göra det för enkelt för sig att enbart se på fosfor- och kvävegödningen och bekymra sig för eventuella bakterier i vattnet. Om det byggs upp ett nät av tömningsstationer runt våra kuster, kommer många av dem inte att vara direkt anslutna till ett reningsverk. Toatankarnas innehåll, som till tre fjärdedelar består av havsvatten, måste först fraktas till tömningsstationerna.

Det kommer att medföra en del extra utsläpp från fritidsbåtarnas avgasrör. Sedan måste tömningsstationernas innehåll fraktas med någon form av tankbåt till en plats som är ansluten till ett reningsverk. De fartygen kommer också att producera emissioner.”

Men alla problem är inte ur världen bara för att toatankarnas innehåll nått ett kommunalt avloppsnät. ”Nej, det är ett känt faktum att reningen inte är 100-procentig. Den ligger runt 80 procent för kväve och 90 procent för fosfor. Utsläppen från reningsverken intar en god andraplats när det gäller att bidra med gödning till Östersjön. Jordbruket har tätplatsen”, säger Lennart Falck.

Han påpekar vidare att ”det kan vara på det viset att båttoaletternas avfall gör mindre skada om det sprids ut, än om det bidrar till de koncentrerade utsläppen vid ett fåtal reningsverk. Ett annat, bland allmänheten mindre känt problem, är att de kommunala reningsverken i våra kustkommuner har stora problem med att de är underdimensionerade under sommaren, då sommargäster och turister mångfaldigar befolkningen. När reningsverken utsätts för mer avloppsvatten än de har kapacitet för, finns det bräddavlopp som släpper ut avloppsvattnet orenat i havet. Det vore ju lite snopet för en fritidsbåtsägare att få veta att den extraresa som gjordes för att tömma tanken i en mottagningsstation slutade med ett orenat utsläpp någon annanstans.” ”Om fritidsbåtsägarna ska bli övertygade om nyttan med landtömning av båttoaletterna är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på miljöproblematiken.

Man måste ta hänsyn inte bara till övergödningen, utan även till utsläpp av emissioner, till vad en koncentration av gödningsämnena kan få för inverkan, samt ta hänsyn till reningsverkens kapacitet. Dessutom måste man väga de planerade insatserna mot andra insatser för en förbättrad miljö. Kan en extra bidragskrona till reningsverk i Kaliningrad ha bättre effekt än en bidragskrona till en båtklubb för att bygga en mottagningsstation för toaavfall” avslutar Lennart Falck.

Fakta: Lennart Falck (bilden ovan) är med i Kryssarklubbens styrelse sedan 2009. Han har länge varit aktiv som eskaderledare och är ordförande i Seglarskolan (skutorna).
Han har jobbat med miljöfrågor i Västkustkretsen och är nu Kryssarklubbens representant i Båtmiljörådet. Lennart Falck är fil. doktor i kemi med ett förflutet som miljöskyddsansvarig på Volvo, där han jobbat mycket med bilarnas och bilproduktionens påverkan på miljön. Han seglar en Aphrodite 36.

Jonas Ekblad

Diskutera gärna remissförslaget och Lennart Falks synpunkter här under i kommentarer.

2 kommentarer »

 • Bo Ahlénius skriver:

  Ja se myndigheter!

  Kemikalieinspektionen är ju en av dem; förbjöd oss att använda kopparfärger på våra båtbottnar under ett antal år till följd av provrörsexperiment och sedan helt plötsligt i tystnad upphävde förbudet utan att be om ursäkt för de problem de åsamkat oss.

  Vi har sedan deras påstådda problem med båttoaletter. Våra fekalier pumpas oftast två gånger innan de hamnar i havet i form av ett fint slam som snabbt sjunker till botten för att där ingå i den naturliga näringskedjan. Ett stort antal bottenlevande djur lär ha behov av detta för sin existens.
  Människans del av fekalieutsläppet från båtar är försvinnande liten i förhållande till fiskars, fåglars, sälars etc. Blir nästa idiotförslag blöjor till sälar och sjöfåglar?

  En insändare i På Kryss för ett par år sedan berättade att han skulle ”minsann se till att det på hans blivande båt installerades en urpumpningsbar toalett”. Han hade nämligen (jag tror det var på Kornö) vid en badplats sett fekalier i ”korvform” flyta omkring.
  Jag kan garantera att dessa inte kom från en båttoalett utan helt säkert från badande. Det finns som regel inga toaletter på badstränder i skärgården så vad tror ni att folk gör i nöden?

  Jag känner människor som arbetar i kommunala badhus och vad tror ni händer där? Man upplever exakt samma sak som badande på kusten och insjöar.

  Det skrivs ingenting om detta för hur tror ni att sådana artiklar skulle inverka på besöksfrekvensen?

 • Lars L skriver:

  Till Lennart Falk.
  Som komplettering till dina kommentarer angående kommunala reningsverk läste jag nu i veckan i Barometern att reningsverken kring Kalmarsund, både på fastlandssidan och Öland, ”breddar” nu när smältvatten från dagvattenledningar översvämmar reningsverken. Allt går ut orenat! Det ser förskräckligt ut i vattnet.
  I artikeln omnämdes bl.a. Mönsterås och Timmernabben med känsliga marina miljöer liksom Borgholm och Mörbylånga.
  Eventuella krav på hålltank ser i sammanhanget oseriöst ut. Det är bara politik.

  Länk till artikel i Barometern

  hälsningar
  Lars L