Hem » Långfärd, Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Långfärd   Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Populära Flakfortet stängs för fritidsbåtar

24 april, 2018 – 10.21 6 kommentarer

Den kulturskyddade ön Flakfortet mitt i Öresund har i decennier varit ett populärt utflyktsmål för seglare i regionen. Mer än 7000 gästande båtar besöker ön varje säsong, varav många svenskar. Nu stängs Flakfortets gästhamn på obestämd tid.

[ Vilket är det bästa danska alternativet till Flakfortet som utflyktsmål? Tipsa i kommentarsfältet nedan! ]

Med bara sex sjömil till Köpenhamns centrum och tio till Malmö är den konstgjorda ön Flakfortet i Öresund en av regionens mest välbesökta gästhamnar. Flakfortet anlades på 1910-talet för att skydda inloppet till Köpenhamn, och var i militärt bruk fram tills 1968. På mitten av 1970-talet räddades ön av frivilliga från de lokala båtklubbarna och har sedan dess varit en populär hamn för traktens seglare med plats för närmare 200 båtar. Förra veckan kom det chockerande beskedet, Flakfortet stänger för fritidsbåtar.

Flakfort ägs sedan 2001 av svenska företaget Malmökranen AB som driver gästhamn, kiosk, restaurang och konferensverksamhet på ön. Hela den 31 000 kvadratmeter stora ön kulturmärktes dock redan 1995, och danska Slots- och Kulturstyrelsen menar nu att ägaren inte levt upp till sina åtaganden enligt dansk lag för museum och kräver därför att standarden på anläggningen ska återställas.

– Vi har sökt dispens för våra investeringar men fått avslag. Listan på åtgärder är lång och de flesta punkterna måste vara klara första januari 2019 så vi ser ingen annan utväg än att stänga gästhamnen om vi ska hinna bli klara i tid, förklarar Bengt Svensson som driver verksamheten tillsammans med sin far Tore Svensson.

Flakfortet

Flakfortet har plats för ett par hundra fritidsbåtar. Bild: Linda Hammarberg

Kraven på förändringar gäller dock inte själva hamnen i sig utan omfattar främst avlägsnande av inredning, inventarier och faciliteter. Det är dock bara gästhamnen som stänger tills vidare. Restaurangen håller öppet hela sommaren för färjebesökare och konferensgäster.

Hur verksamheten ser ut nästa år är det däremot ingen som vet, något som oroar och upprör många trogna besökare. Flakfortets eget Facebook-inlägg om stängningen av gästhamnen har i skrivande stund delats över 700 gånger och fått nästan lika många kommentarer.

– Ingen tycker det här är tråkigare än vi, säger Bengt Svensson till På Kryss. Ska vi återställa anläggningen till samma skick som den var 1995 blir det omöjligt att fortsätta bedriva någon lönsam verksamhet på ön. Så låt oss att hoppas att Slots- och Kulturstyrelsen tar sitt förnuft till fånga så vi kan hitta en lösning som alla blir nöjda med. Det är vår ambition och förhoppning.

Enligt Slots- och Kulturstyrelsen ligger ansvaret för att Flakfortet stängs helt hos Malmökranen AB. Thomas Roland vid Slots- og Kulturstyrelsen skriver i ett brev som publicerats på Facebook att ägaren har genomfört flera olovliga förändringar av byggnaderna men att styrelsen ”genom åren gett tillåtelse till en lång rad förutsättningar som gör det möjligt att använda fortet som fritidsbåtshamn och utflyktsmål, och styrelsen har inget intresse av att ändra på detta.

Flakfortet är den närmaste danska hamnen för alla de seglare som har sin båt i Malmö, Limhamn och Lomma. Gästhamnen besöks varje år av 7000 båtar per säsong, de flesta danska och svenska men även en hel del tyska.

– Det hela är mycket tråkigt, säger Gert-Ove Nilsson som är ordförande i Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets. Många av våra medlemmar har som tradition att segla till Flakfort några gånger varje säsong. Ön är särskilt uppskattad av barn och barnbarn som tycker det är spännande att utforska alla kulvertar och bunkrar.

Sista chansen att besöka Flakfort med egen båt är i samband med säsongsinvigningen nu på lördag den 28 april klockan 13, då kommer ägarna även att hålla ett informationsmöte.

Vilket är det bästa danska alternativet till Flakfortet som utflyktsmål nu när Flakfortet stänger? Skriv in ditt tips i kommentarsfältet nedan!

Linda Hammarberg
redaktionen@pakryss.se

, ,

6 kommentarer »

 • Eva Nilsson skriver:

  Skall återgå till 1995 års standard? Det jag minns från den tiden var att det luktade kiss överallt…

 • Det vore trevligt att få veta vad det är för ändringar som ”ødelægger de unikke kulturhistoriske værdier”.
  Konkreta exempel tack, gärna en länk till en komplett lista. Som det är nu ser det mest ut som två barn i en sandlåda.

 • Karsten Møller-Hansen skriver:

  Tak til Jakob Vinding for indlægget – du kom mig i forkøbet! Der er altid (mindst) to sider af en sag.
  Karsten Møller-Hansen, SY Marianne, Svanemøllehavnen.

 • Redaktionen skriver:

  Hej Jakob!
  Vi är tydliga i artikeln med att det är Malmökranen som väljer att stänga, men vi har nu lagt till Slots- och Kulturstyrelsens synpunkter för att låta styrelsen komma till tals. Vi sökte styrelsen utan resultat innan publicering.

  Och hej Marianne!
  Det är Malmökranen som tills vidare avgör om Flakfortet ska vara en gästhamn eller inte och det är deras beslut att stänga för gästande fritidsbåtar.

  /Redaktionen, På Kryss

 • Marianne M skriver:

  Kommer hamnen att vara stängd i sommar eller inte? Vem bestämmer det? Gästhamnsbrukarna eller Kulturstyrelsen? Kan man lägga till där även om det inte finns någon service??

 • Jakob Vinding skriver:

  Jeg bliver så trist af at læse dette, især når der er udvist dårlig journalistik. En af FB brugerne, har spurgt den danske Slots og ejendomsstyrelse, der er kommet med en sober redegørelse. Jeg kan kun læse det sådan, at Malmøkranen AB har valgt at tage sejlerne som gidsler og starte en ”shitstorm” fordi de ikke kan få godkendt et ulovligt byggeri. Dette er en skam for journalistik og usympatisk af Malmøkranen AB

  Her er svaret fra Slots- og ejendomsstyrelsen:

  Tak for din mail vedrørende havnen på Flakfortet og sejlads til fortet.

  Som jeg forstår det, er din henvendelse en reaktion på oplysninger, der har været nævnt i pressen og på de sociale medier, hvor det har fremgået, at Slots- og Kulturstyrelsen skulle have taget initiativ til at forbyde sejlads til Flakfortet, ligesom styrelsen skulle have ønsker om at lukke havnen på fortet.

  Det er ikke korrekt, og styrelsen er desværre ikke klar over, hvordan disse urigtige oplysninger har fundet vej til offentligheden. Slots- og Kulturstyrelsen ser tværtimod gerne, at det gamle befæstningsværk og den historiske havn benyttes, og at området er fuldt af liv.

  Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen også alene inden for det sidste år givet tilladelse til en lang række ændringer, som ejeren af Flakfortet har ønsket, og som bidrager til at skabe bedre faciliteter for havnens brugere. Endvidere tillod styrelsen for få år side tillod en ændring af den historiske stenmole for at forbedre og sikre indsejlingen til havneområdet for eksempelvis lystbåde.

  Styrelsen har imidlertid ikke blot tilladt en række nye faciliteter direkte relateret til øens brug som lystbådehavn men også faciliteter, der kan understøtte Flakfortets restaurantvirksomhed. Her kan bl.a. nævens opsætning af et moderne restaurationskøkken og moderne toilet- og badeforhold for stedets ansatte. Der er her tale om ændringer, der typisk ikke ville blive givet tilladelser til på et fredet fortidsminde, men hvor de særlige forhold på Flakfortet har haft betydning for styrelsens beslutninger om at dispensere til ændringerne.

  Slots- og Kulturstyrelsen har altså gennem årene givet tilladelser til en lang række forhold, der gør det muligt at benytte fortet som lystbådehavn og udflugtsmål, og styrelsen har ingen interesse i ændre på dette.

  Det er muligt, at de urigtige oplysninger om, at Slots- og Kulturstyrelsen skulle have ønsket at forhindre brug af Flakfortets havn, udspringer af, at styrelsen desværre har været nødt til at sende ejeren af Flakfortet et påbud om at lovliggøre en række ulovlige forhold. Disse forhold angår dog primært ændringer inde i selve fortbygningen. Der er endvidere tale om, at ændringerne er blevet etableret på det beskyttede fortidsminde Flakfortet uden tilladelse og er udført, efter den nuværende ejer overtog fortet i 2001. Disse ændringerne og tiltag er omfattende og af en så væsentlig karakter, at de ødelægger de unikke kulturhistoriske værdier, Flakfortet repræsenterer. Der er derfor blot tale om, at styrelsen med det aktuelle påbud forsøger at opretholde det historiske fæstningsværks herlighedsværdier, det fredede fortidsminde i øvrigt byder på og dermed sikre, at de også vil kunne opleves af besøgende i fremtiden.

  Jeg håber dette svar kan bidrage til at rette op på nogle af de misforståelser, der er opstået i forhold til Flakfortet og Slots- og Kulturstyrelsens ønsker for fortets anvendelse og beskyttelsen af fortidsmindet.

  Hvis du har yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at henvende dig igen.

  Med venlig hilsen

  Thomas Roland
  Specialkonsulent, arkæolog

  Fortidsminder
  Monuments & Archaeological Heritage
  Slots- og Kulturstyrelsen – Center for Kulturarv
  Agency for Culture and Palaces – Center for Cultural Heritage

  Fejøgade 1, 2. sal
  DK-4800 Nykøbing Falster