Sommaren 2021 har slagit rekord i antal båtar som passerar genom Göta kanal. Både svenska och utländska besökare står för den stora ökningen. Redan i juli 2021 hade 50 procent fler båtar färdats på Göta kanal ..." /> Rekordsommar på Göta kanal | På Kryss Rekordsommar på Göta kanal | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Rekordsommar på Göta kanal

3 augusti, 2021 – 10.57 3 kommentarer
Schleuse im Götakanal, Schweden

Sommaren 2021 har slagit rekord i antal båtar som passerar genom Göta kanal. Både svenska och utländska besökare står för den stora ökningen.

Redan i juli 2021 hade 50 procent fler båtar färdats på Göta kanal jämfört med hela förra året och AB Göta kanalbolag har därmed mätt det högsta antal fritidsbåtar sedan de började mäta trafiken.

Enligt Östgöta Correspondenten såg kanalbolaget redan i vintras att det skulle bli många båtar eftersom många gäster fattade tidiga beslut om att boka biljetter. I jämförelse med förra året är det tydligt att de internationella gästerna har ökat även om den stora majoriteten är svenska båtar.

Trängseln har dock inte lett till några bekymmer enligt Magnus Hollwin, marknads- och kommunikationschef på AB Göta kanalbolag.

– I vissa populära hamnar har det varit mycket båtar, men vi har varit noga med att våra slussvärdar ska informera om det är mycket båtar i en hamn längre fram så gästerna kan planera sin resa, säger han till Östgöta Correspondenten.

Precis som föregående år har Strömmas kanalbåtar, som har trafikerat kanalen i 150 år, ställt in sina turer den här säsongen. Det har gjort det enklare för fritidsbåtarna att ta sig fram.

3 kommentarer »

 • Bengt Guvå skriver:

  Konstigt att man inte får veta hur många båtar som passerat i Göta Kanal i olika riktning och olika delar av kanalen?

 • Assen Simeonov skriver:

  Det är glädjande att många båtfarare har valt att gå Göta kanal denna sommar. En orsak till detta är att Göta kanalbolaget generöst valde att sänka priset med 25%, genom att rabatter till medlemmar i SXK och andra båtklubbar. Denna generösitet bör permanentas, så att fler får uppleva Göta kanal och dess omgivningar.

 • Björn Henriksson skriver:

  Fint att det varit så stor tillströmning av båtfolk både Svenska och utländska, ger ju bättre möjligheter att vidmakthålla denna vackra farled tvärs genom Sverige, som jag genomfarit två gånger.
  Jämförelsen av antal båtar detta år borde emellertid inte göras mot föregående Coronadrabbade semester utan mot något annat tidigare år som finns med i räknad statistik