Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

När fyren plötsligt försvann

31 oktober, 2018 – 08.22 En kommentar

Fyren Remmargrund som leder in till Stockholms skärgård i södra Ålands hav rammades och förstördes av ett lastfartyg på tisdagen. Tillsvidare är fyrplatsen markerad med en fyrlykta och en virtuell ais-markering.

På tisdagsförmiddagen den 30 oktober drabbades fartyget Regal Star, som regelbundet trafikerar sträckan Kapellskär – Paldiski, av strömavbrott på väg ut från Stockholms norra skärgård. Fartyget drev i hård vind in i kasunfyren Remmargrund som är en av de ljusstarkaste fyrarna i området där också fyrarna Remmargrundet Norra, Österskärsbådan och Tjärven står.

Vid kollisionen med fyren slogs den övre delen av fyren av helt och föll i vattnet. Regal Star ankrade sedan bredvid fyren och både Sjöräddningssällskapets Rescue Stenhammar och en av Sjöfartsverkets lotsbåtar var på plats i väntan på att bogserbåten skulle koppla fartyget. Under eftermiddagen var även Kustbevakningen på plats med sitt fartyg KBV 315. Under tisdagskvällen bogserades fartyget in till Kapellskär. Inget läckage eller personskador har rapporerats.

Remmargrund

Sjöfartsverket har tills vidare placerat en virtuell ais-markering på Remmargrunds koordinater. Vissa ais-mottagare visar inte virtuella ais-positioner.

Remmargrund

Plattformen för underhållsarbete är den översta del på fyren som är kvar. Bild: Sjöfartsverket

Fyrens fundament visade sig vara stabilt och fyren ska återställas så snart som möjligt, enligt Sjöfartsverket. Fyrens överdel är bärgad.
Tills vidare är fyren markerad med en virtuell ais-position, en så kallad aton (aid to navigation/navigationshjälp som inte är en fysisk transponder) samt en fyrlykta på fundamentet.

Den Viva-station som satt på Remmargrund förstördes, men Sjöfartsverket har tillsammans med SMHI skapat stationen Söderarm. Stationen finns tillgänglig i ViVa-appen, på Sjöfartsverkets webbplats och via ais. Stationen visar byvind, medelvind, luftfuktighet och lufttemperatur.

Flera navigationsvarningar har utfärdats och den senaste lyder: SVENSK NAV VARN 199/18
NORRA ÖSTERSJÖN. TJÄRVEN S LEDFYR ’REMMARGRUND’ REFLEKTOR SAKNAS, RACON UR FUNKTION, MISSVISANDE SIGNAL, HINDER FÖR SJÖFARTEN, SLOCKNAD PSN 59-45.52N 019-19.00E.

Regal Star ägs av Tallink och lastar framförallt lastbilar och har plats för 80 passagerare.

Remmargrund

Remmargrund är, eller var, en av de ljusstarkaste fyrarna som leder in i Stockholms skärgård i södra Ålands hav. Bilden är från en av SXK:s 48-timmarsseglingar i september i år. Bild: Johan Boström

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,

En kommentar »

  • Hans Palme skriver:

    Hej,
    Tur i oturen, bara materiella skador. Kunde nya Remmargrunds lyskaraktär bliva starkare likt Understen vid återuppbyggnaden? Annars kanske Tjärven och nya Remmargrund kunde bilda enslinje med Tjärven som nedre och nya Remmargrund som övre enslinje, om nya Remmargrund skulle byggas högre? De flesta passagerarfärjorna kommer ju från Åland, Kobba klintar, eller Nyhamn. Nu bör den kvarvarande biten av Remmargrunds fyr få tillbaka sitt tidigare lyskaraktär eller fixed fast eller occulting ljus eller continius very quick (intermitent ultra quick eller interrupted quick). Fyrstumpen bör väl synas bra i radarn, kanske behövs monteras radarreflexor nu? Det lär ligga ett vrak vid Remmargrund. Jag skulle gärna veta mera härom.
    Med vänliga hälsningar Hans Palme, befälhavare